Peetouers: 'n ekstra paar ouers

akkreditasie
Wat word van peetouers verwag, en wie moet jy kies? Daar is nie vaste reëls nie maar hier is 'n paar idees.

Aspoestertjie het ’n fairy godmother gehad wat haar lewe byna oornag verbeter het toe haar eie ma nie daar was om dit te doen nie. Hoewel ons deesdae nie verwag dat ’n peetma ’n towerstaffie swaai nie, kan die regte peetouers ’n kind se lewe ?ongelooflik verryk.

Tradisioneel was dit peetouers se rol om hul peetkind te begelei op ’n pad van geestelike groei, en dus as mentor vir ’n kind se godsdienstige ontwikkeling te dien. In heelparty kerke speel peetouers vandag nog hierdie rol, en hulle word onder meer by die doopseremonie betrek waar hulle saam met die ouers beloof om die kind volgens die Christelike geloof groot te maak.

Maar die meeste mense heg deesdae ’n ander betekenis aan die rol. Ook nie almal glo daaraan om peetouers aan te wys nie.

Vir dié wat wel van die gedagte van peetouers hou, kan die redes verskil na gelang van elkeen se unieke behoeftes en verwagtinge. Vir sommige mense is ’n peetouer bloot ’n simboliese eretoekenning aan ’n goeie vriendin, geliefde suster of broer, of vriende, met geen ekstra verantwoordelikheid teenoor die kind bygereken nie.

Vir ander impliseer dit ’n geliefde tannie of oom in die kind se lewe wat die kleinding bederf met verjaardae, sorg vir ’n ekstra-groot geskenk met Kersfees en wat dalk daar is om as bykomende mentor te dien. Dan is daar ook dié vir wie peetouers die mense is wat hul kind sal versorg as hulle die dag nie meer daar is om dit self te doen nie.

Hoekom wil ek vir my kind ’n peetouer hê?

Vra jou af hoekom peetouers vir jou belangrik is. Wat is jou verwagtinge van die peetouers? Soek jy wettige voogde sou jy iets oorkom of wil jy eintlik net jou spesiale vriendin by jou kind se lewe betrek?

Kies met sorg

Dis belangrik dat jy jou kind se peetouers versigtig kies as jy wil hê hulle moet ’n verskil aan jou kind se lewe maak. Jy kan dalk ’n peetouer kies omdat jy voel sy gaan waarde tot jou kind se lewe toevoeg met haar avontuurlike leefstyl of moederlike humorsin.

Maar sal sy ?regtig bereid en in staat wees om hierdie rol te vervul? Kan jy daardie mens se leefstyl respekteer en is jy gemaklik as jou kind daaraan blootgestel word? Kies mense met wie julle self ’n goeie verhouding het.

Hoeveel peetouers?

Daar is nie ’n beperking op hoeveel peetouers jy vir jou kind kan aanwys nie. Sommige kinders word groot sonder enige peetouers, ander het net een en baie mense verkies om ’n paartjie as peetouers aan te wys. Jou kind kan ook ’n peetpa en peetma hê wat nie met mekaar getroud is nie.

Tradisioneel het kinders 3 peetouers gehad: ’n meisie het twee peetma’s en een peetpa gehad, en ’n seuntjie twee peetpa’s en een peetma, maar deesdae is enkel- peetouers of paartjies meer algemeen.

Bespreek dit deeglik

Maak seker jy en jou kind se peetouer(s) stem saam oor verwagtinge. Dit sal teleurstelling en misverstande voorkom. As jy die peetouers ook as wettige voog van jou kind wil aanwys sou jy te sterwe kom, praat oor die implikasies daarvan.

Het jy lewensversekering? Studiepolisse? Wat as julle meer as een kind het? Sien hulle kans om peetouers vir daardie kind ook te wees of sal die kinders geskei moet word? En hoe kan jy ’n band tussen peetouer en peetkind bou?

Anders kan jou kinders dalk in ’n baie traumatiese tyd in hul lewe by wildvreemde mense beland.

Wees realisties oor jou verwagtinge

Die lewe is besig, finansies druk, vriendskappe ly skipbreuk en omstandighede verander. Jou loslopende kinderlose vriendin het dalk nou die tyd en geld om jou kleinding te bederf, maar dit kan verander as sy self ’n gesin het.

Of julle kan jul beste vriende vra om jul kind se peetouers te wees, maar ’n paar jaar later trek julle na ’n ander dorp en is hulle vreemdelinge vir jul kinders. Wees bereid om jou verwagtinge aan te pas by nuwe omstandighede.

Bou ’n verhouding

As jy wil hê jou kind se peetouers moet deurentyd betrokke wees by jou kind se lewe, betrek hulle vanuit die staanspoor. ?’n Goeie geleentheid hiervoor is die doop-plegtigheid, waarin peetouers tradisioneel ’n groot rol gespeel het. Laat die peetouers spesiaal voel:

 • Hulle kan die baba indra.
 • Jy kan die predikant vra of hulle kan bystaan as getuies tydens die doopplegtigheid.
 • Vra die peetouer om agterna by die familiekuier ’n heildronk op die nuwe baba in te stel of om ’n spesiale gebed vir jou baba te doen.
 • Gee vir die peetouer ’n spesiale foto van jou baba in ’n mooi raampie.
 • Ná die doop kan jy ’n sterk band tussen jou kind en haar peetouer aanmoedig deur gereelde kontak tussen hulle te bewerkstellig.

Nog idees om die spesiale band sterker te maak:

 • Nooi die peetouer na verjaardagpartytjies, skoolkonserte en ander spesiale geleenthede in jou kind se lewe.
 • Vra haar mening oor dinge wat met jou kind te doen het.
 • Moedig jou kind aan om prentjies te teken vir sy peetouer en as sy ouer is, om briefies te stuur.
 • As die peetouer ver bly, bel of Skype gereeld sodat jou kleinding haar stem leer ken.

Liewe peetouer ...

Dis ’n baie spesiale eer as iemand jou vra om peetouer vir hul kind te wees, maar voor jy instem moet jy seker maak jy weet wat hulle van jou verwag en dat jy kans sien om aan daardie verwagtinge te voldoen. So nie kan dit verhoudinge versuur.

Is dit bloot ’n simboliese benoeming of verwag hulle jou aktiewe deelname in hul kind se lewe? En beteken dit hulle gaan jou as wettige voog van hul kinders in hul testament benoem? Dink aan die implikasies vir jou geldsake, jou eie kinders, en so meer.

Jy mag nee sê, maar doen dit taktvol sodat jy nie gevoelens seermaak nie.

As jy ’n goeie peetouer wil wees, is hier ’n paar idees:

 • Sorg vir ’n mooi herinneringsboekie by die doop waarin almal teenwoordig ’n mooi wens vir die baba se toekoms kan neerskryf.
 • Geskenkies van silwer is tradisioneel by ’n doop. Gee iets met ewigheidswaarde, soos ’n armbandjie met die baba se naam op gegraveer wat sy dalk kan dra as sy ouer is, of ’n geluksarmband waarvoor jy elke jaar ’n ekstra versiering kan koop.
 • Sorg dat jy nooit ’n verjaardag of Kersfees vergeet nie en doen moeite daarmee. Dit hoef nie duur geskenke te wees nie, maar moet sê “Jy is vir my spesiaal”.
 • Wees beskikbaar as jou peetkind jou nodig het. Pas hom soms op as sy ouers uitgaan.
 • Wees ’n goeie voorbeeld in sy lewe.
 • Vier spesiale geleenthede saam met hom. Wees daar vir belangrike byeenkomste in sy lewe soos kleuterskoolkonserte of ’n eerste skooldag.
 • Neem jou peetkind soms alleen uit vir ’n bederfie.
 • Doen moeite om ’n verhouding met jou peetkind in stand te hou, al woon julle ver van mekaar af. Bel op verjaardae, stuur kaartjies of presentjies in die pos, skryf briefies of Skype.
 • Nooi jou peetkind om in die vakansie tyd by julle deur te bring.

Belangrik!

Wetlik het peetouers geen verantwoordelikheid teenoor hul peetkinders nie. Die blote feit dat jy iemand gevra het om jou kind se peetouer te wees, beteken dus nie dat hulle verantwoordelik sal wees vir jou kind ná jou dood nie. Sou jy wel hierdie betekenis aan jou kind se peetouers heg, is dit baie belangrik dat jy hulle in jou testament aanwys as wettige voogde van jou kind ná jou dood.

Jongste uitgawe

Feb - Mei 2022

Jongste uitgawe
Lees Baba & Kleuter gerieflik in digitale formaat.
Begin lees