VRAAG

My kinders baklei heeltyd. Hulle verskil twee jaar. Die een is vier en die ander ses jaar oud. Hoe kan ek help as hulle mekaar so die hare in vlieg?

LENMARIE STANTON ANTWOORD:

Konflik tussen medespruite is onvermydelik, maar dit laat ouers dikwels moedeloos voel. ’n Mens is bekommerd dat jou kinders fisiek seerkry, selfbeeldprobleme opdoen, boelies word, nooit ophou baklei nie of dat hulle as volwassenes ’n slegte verhouding met mekaar het.

Daar is egter ook voordele aan sibbekonflik verbonde. Bestudeer dit ’n bietjie vanuit die kind se perspektief: As kinders stry, kan hulle aandag kry, magtig voel, verveling keer, ’n konneksie met ’n medespruit maak, fisieke aanraking ervaar en selfs as die guns­teling-kind beskou word – veral as boetie of sussie die konflik ontlok het. 

Dis alles voorbeelde van normale kinderbehoeftes, maar nie die beste maniere om daardie behoeftes te bevredig nie. 

Jy kan jou kinders die volgende vaardighede uit konflik leer: hoe om ’n magstryd te hanteer, hoe om konflik op te los, hoe om selfgeldend op te tree en hoe om te onderhandel. 

Ouers se verwagtinge hieroor is soms onrealisties, maar konflik vorm altyd deel van gesinne waarin daar meer as een kind is. Aanvaar dat jou kinders sal baklei – en ontspan dan daaroor, want dit beteken nie iets skort met jou of hulle nie. 

Die volgende riglyne sal jou help om te weet wanneer hulle self die konflik kan oplos en wanneer jy tussenbeide moet tree.

Wanneer hulle normaal stry en mekaar terg, flits die groen lig en kan jy dit los.

As die volume harder is, fisieke kontak ontstaan en hulle mekaar dreig, flits ’n geel lig. Dis dan dat jy elkeen se woede erken en elkeen se perspektief uitspel. 

’n Rooilig-situasie ontstaan wanneer liggaamlike of sielkundige skade kan plaasvind of reeds plaasgevind het. Dan moet jy ferm optree en die geveg beëindig. 

Gee in so ’n geval eers aandag aan die kind wat seergekry het, hersien die gesinsreëls en sluit ’n ooreenkoms daaroor. 

Gesinsreëls help baie om medespruitkonflik te beheer. Dit kan insluit:

  • Kinders mag nie handgemeen raak nie en geen persoonlike opmerkings mag gemaak word nie.
  • Die waarde van “ons respekteer mekaar” word beklemtoon.
  • Ouers het die laaste sê.
  • Die een wat beseer of beskadig het, aanvaar verantwoordelikheid om beskadigde items te vervang of te herstel.
  • Ons vra toestemming voor ons iemand anders se besitting neem.
  • Skinderstories met die doel om die ander een in die moeilikheid te beland, word nie geduld nie.