VRAAG:

Ek het net een kind. Loop my kind iets mis?

LENMARIE STANTON ANTWOORD:

“Raak jy nie verveeld nie?”, “Jy wens seker jy het ’n boetie of ’n sussie?” Dis tipiese vrae waarmee enkelkinders gekonfronteer word. Ongelukkig kleef daar steeds ’n stigma aan enkelkinders: Hulle is asosiaal, eensaam, selfgesentreerd, bederf en self­sug­tig, hulle hou nie daarvan om te deel nie en hulle speel nie goed saam met ander kin­ders nie. 

Aan die ander kant is enkelkinders vol­gens on­langse studies meer kreatief en aan­pasbaar!

Vir ’n enkelkind is dit normaal om ’n boetie of sussie te wil hê. Sowel kinders as volwassenes wil mos maar dikwels iets hê wat hulle nie kan kry nie. 

Daar is sekere voor- en nadele aan om ’n enkelkind te hê. Enkelkinders raak gewoonlik baie geheg aan hul ouers en het dikwels ’n gesonde verhouding met hul ouers. ’n Enkelkind het die voorreg om die beste van die materiële voordele te geniet en kry ook hul ouers se onverdeelde aandag. 

’n Enkelkind hoef ook nooit met ’n medespruit om aandag te wedywer nie, en kan ook nie (bewustelik of onbewustelik) met ’n boetie of sussie vergelyk word nie. 

Enkelkinders is oor die algemeen meer onafhanklik. 

Die lewe van ’n enkelkind is egter nie net lekker nie. Hulle kan dalk eensaam grootword en baie druk van ouers ervaar om op akademiese en ander gebiede te presteer. Ouers van enkelkinders is dikwels oorbeskermend. Omdat hul ouers dikwels oorbetrokke is, kan die kinders dalk sukkel om maatjies te maak. 

’n Verdere nadeel is dat daar besonder baie druk op enkelkinders se skouertjies rus om die familie se naam hoog te hou. Later kan hulle ook belas word met die sorg van hul ouers. 

Terwyl die voor- en nadele van alleenkinders dikwels op die kind fokus, ervaar ouers ook dikwels negatiewe emosies hieroor. Sommige ouers voel dikwels verplig om ’n antwoord op hierdie moeilike vraag te verskaf. As dit jou beter sal laat voel, kan jy verduidelik, solank jou antwoord jou enkelkind nooit laat voel dat hy of sy nie genoeg is nie. 

Het jy 'n vraag?

E-pos jou vrae na yolandi@babaenkleuter.co.za. Vrae kan ongelukkig nie persoonlik be­ant­woord word nie.