VRAAG:

My man is ’n maand gelede oorlede. Ek het twee kinders wat twee en vyf jaar oud is. Dit was ’n traumatiese gebeurtenis in hul albei se lewe. Hoe help ek die kinders om hul pa se dood te verwerk?

MADELEIN KOEN ANTWOORD:

So ’n ervaring kan ’n kind se geloof in die wêreld as ’n veilige plek inmekaar laat tuimel. Hulle het dan spesiale gerusstelling en aanmoediging nodig om weer veilig te voel. Oorlewende ouers het ’n unieke uitdaging, want hulle moet hul kinders ondersteun terwyl hulle hul eie hartseer het om te verwerk. Party ouers voel dis in hul kinders se belang om hul hartseer weg te steek, maar dis juis gesond dat kinders sien hoe grootmense hul pyn hanteer. Jou kinders het die volgende nodig:

  • Ondersteun hulle deur te luister. Hulle het ’n behoefte om hul storie te vertel: wat gebeur het, waar hulle was toe hulle die nuus gekry het, wat hulle gevoel het. Dis vir hulle ’n genesende ervaring om hul storie te vertel – luister na hulle, al herhaal hulle dit oor en oor.
  • Hou waar moontlik by jou kind se daaglikse roetine tuis en by die skool. Lig die skool oor die tragedie in sodat hulle ekstra ondersteuning kan bied.
  • Jou kinders het baie fisieke aanraking, drukkies, soentjies en liefde nodig.
  • Stel hulle gerus. Soms word kinders bang dat hulle self sal sterf of hul oorblywende ouer sal verloor.
  • Maak ook seker jou kinders blameer hulleself nie vir jou man se dood nie.
  • Dis belangrik dat jou kinders uiting aan hul emosies gee.

Moedig kommunikasie as volg aan:

1. Stel ’n vraelys op oor dit wat julle van pappa kan onthou. Wat was sy gunstelingkos? En sy gunsteling-televisieprogram? Beantwoord die vrae saam as gesin.

2. Maak ’n spesiale geheueboks. Pak spesiale items van pappa daarin soos sy pen, ring of sakdoek. Versier die boks saam.

3. Stel foto’s van pappa beskikbaar en moet dit nie wegpak nie.

4. Skryf vir pappa ’n briefie of teken ’n prentjie wat julle in die geheueboks bêre.

5. Skep spesiale rituele. Besoek die graf gereeld of steek ’n kers aan op pappa se verjaardag.

Maak gerus ’n afspraak by ’n terapeut as jou kinders sukkel om hul gevoelens uit te druk, aggressief raak, maagpyn of kopseer of ander fisieke simptome wys, hulle sosiaal onttrek, of sukkel om te eet, te slaap en by die skool te konsentreer. Baie van dié tekens is normaal, maar as dit lank aanhou kan daar ’n probleem wees. Die rouproses is ’n geduldige proses en geen stap is reg of verkeerd nie. Jou kinders sal teenoor jou oopmaak wanneer hulle reg is. Sien ook mooi na jouself om!