September is Internasionale Kinderkanker-bewustheidsmaand. En al wil ’n mens nie eens “kind” en “kanker” in dieselfde asem noem nie, behoort jy tog die simptome daarvan te kan herken. Dis omdat hoe vroeër die siekte raakgesien en gediagnoseer word, hoe beter is die kans vir suksesvolle behandeling.

Die Kankervereniging van Suid-Afrika (CANSA, cansa.org.za) is al van die vroeë 1930’s af ’n voorloper in die geveg teen dié siekte in Suid-Afrika. Hulle waarsku dat dit van kardinale belang is om die vroeë waarskuwingstekens van kinderjare-kanker te ken sodat die siekte vroegtydig opgespoor kan word – en behandeling so gou moontlik kan begin.

Kinderjare-kankersoorte deel algemene simptome met ander siektes, maar as jou kind twee of meer simptome het wat net nie wil weggaan nie, moet jy die dokter dadelik raadpleeg.

Kinders wat kanker het moet die regte behandeling kry, verkieslik in ’n pediatriese onkologie-eenheid.

CANSA het ’n kinderkanker-bewustheidsprogram wat daarop gemik is om die vroeë waarskuwingstekens onder ons aandag te bring. Die Sint Siluan-eselsbruggie (lees die kassie) help ’n mens om die waarskuwingstekens altyd op jou vingerpunte te hê.


Elke jaar word daar in SA tussen 800 en 1 000 nuwe gevalle van kanker by kinders gediagnoseer.


Die syfers
  • Elke jaar word tussen 800 en 1 000 kinders in Suid-Afrika met kanker gediagnoseer.
  • Daar word geraam dat minstens die helfte van ons land se jong kankerpasiënte nooit gediagnoseer word nie.
  • Twee derdes van kinders met kanker in Suid-Afrika kom nooit by gespesialiseerde behandelingsentrums uit nie. By die meeste wat wel deur ’n kankerbehandeling-sentrum opgeneem word, het die kanker reeds ver gevorder. Dis van die redes wat aangevoer word vir ons lae kinderjare-kanker-oorlewingsyfer van net meer as 52 persent.
  • Die meeste soorte kanker van die kinderjare kan egter behandel word. In ontwikkelde lande word sukses in tussen 70 en 80 persent van gevalle behaal.
  • In Afrika sterf sowat 80 persent van kinders met kanker sonder toegang tot ordentlike sorg.

Simptome

Kanker van die kinderjare deel algemene simptome met ander siektes, maar as jou kind twee of meer simptome het wat net nie wil wyk nie, moet jy ’n dokter raadpleeg.

LEER MEER: Gaan na cansa.org.za en choc.org.za (laasgenoemde is die tuiste van die Kinderjare-kankerfonds).