Die kuns van terapie

akkreditasie
Terapie hoef nie 'n vloekwoord te wees nie. Gebruik dit gerus om jou kind se lewe te verryk en tot voordeel van sy ontwikkeling.

Hoewel baie skole ingerig is om leerprobleme te identifiseer, is die hantering daarvan afhanklik van die skool se infrastruktuur en sy toegang tot kenners. Daar rus dus ’n verantwoordelikheid op elke ouer om bedag te wees op moontlike probleme wat later in iets ernstigers kan ontwikkel.

Hoe vroeër jy hierdie probleme identifiseer en ondersoek instel, hoe gouer kan jy daadwerklik optree om latere leerprobleme uit te skakel. Of dit ’n uur van perdry of dalk ’n kwas met verf behels, terapie bied ’n heerlike wegbreekkans vir kinders uit hul gewone roetine. Elke soort terapie het spesifieke
voordele vir jou kind en help om probleme op te los voor dit te groot raak.

SPELTERAPIE

Dié terapie gebruik die veilige, natuurlike omgewing van spel om kinders die geleentheid te gee om hul gevoelens uit te druk en te verstaan. Genesing kan dan begin en ’n kind kry ook die boodskap dat dit in die haak is om hulp te vra en te ontvang.

Die terapeut maak meestal gebruik van speletjies, speelgoed en ander mediums soos klei, tekeninge en verf. ’n Spelterapeut hou die kind dop wat met speelgoed soos speelhuise, diere en poppe speel om
vas te stel wat die oorsake van sekere gedragspatrone is.

Vir wie help dit?

 • Kinders wat uitermate skaam of angstig is, of wat aggressief optree of woedebuie kry
 • Kinders wat sukkel om maats te maak, ’n gebrek aan selfvertroue het of ’n lae selfbeeld
 • Kinders met simptome soos maagpyn, kopseer, angstigheid, depressie of bed natmaak
 • Kinders wat ouerkonflik moet hanteer (soos egskeiding) of wat ’n groot verandering deurmaak (nuwe skool, nuwe familie-opset)
 • Kinders wat ’n trauma deurgemaak het (seksuele, fisieke of emosionele mishandeling, gesinsgeweld, ’n ongeluk, die dood of siekte van ’n ouer of misdaad)
 • Kinders wat aangeneem is of by voogde of in pleegsorg geplaas is
 • Kinders wat met aandaggebrek gediagnoseer of hiperaktief is
 • Kinders wat die verlies van ’n geliefde moet hanteer of nagmerries het

Wie beoefen dit?

 • Die meeste kindersielkundiges gebruik ’n mate van spelterapie om met kommunikasie te help. Daar is egter terapeute wat spesifiek in spelterapie spesialiseer.
 • Kindersielkundiges wat in spelterapie spesialiseer is by sommige Life Healthcare- hospitale beskikbaar. Stuur 'n e-pos na janet.young@lifehealthcare.co.za om uit te vind waar.
 • Pret en Leer Opvoedkundige Sentrum (Paarl): 021-872-9299
 • Wietske Boon (Centurion): 083-799-2298 of gaan na www.childtherapist.co.za
 • Helene van Niekerk (Stellenbosch): 021- 889-7878 of info@playtherapy.co.za
 • Kerry Skinner (Bryanston): 011-463-4438 of gaan na www.bellavidacentre.co.za

Arbeidsterapie

Dit behels die identifikasie en behandeling van enige probleme wat ’n kind se funksionering beïnvloed, of dit nou fisiek, emosioneel of sosiaal is. By kinders gaan dit veral oor die identifisering van vroeë ontwikkelingsprobleme soos groot of klein motoriese, perseptuele of kognitiewe agterstande.

Behandeling vind plaas deur middel van speelaktiwiteite, wat groot motoriek (bal- en springspeletjies),
perseptuele aktiwiteite (pennetjiesbord) of kreatiewe aktiwiteite (knip en plak of kleispel) behels.

Vir wie help dit?

Kinders tussen vier en ses jaar oud behoort vir ’n langer tydperk stil te kan sit, opdragte te kan uitvoer, teken-apparaat soos kryte te hanteer, speletjies te verstaan en te speel, ’n handvoorkeur te hê, goed te
kan klim en klouter en fisieke aktiwiteite goed te kan uitvoer en geniet.

Wanneer die kind skool toe gaan, word na al dié dinge gekyk, maar ook na skoolgerigte take soos
lees en spel, aandag en konsentrasie asook bilaterale integrasie en motoriese beplanning. Daarby moet die kleinspan goeie luistervermoëns hê, onafhanklik kan werk en opdragte kan uitvoer en klaarmaak.

As jy oor jou kind se ontwikkeling op enigeen van dié gebiede twyfel, is dit beter om haar vroegtydig deur ’n arbeidsterapeut te laat evalueer.

Arbeidsterapie help ook vir:

 • Kinders wat oorsensitief of onsensitief is vir klank, aanraking en lig – dus kinders met sensoriese probleme
 • Kinders wat sukkel om hul eie liggaam te hanteer (lompheid, bewegings- of koördinasieprobleme,
  balansaktiwiteite)
 • Kinders wat sukkel met logiese aksiebeplanning, reaksies of die uitvoering van take (stadige werktempo, swak taakvoltooiing)
 • Kinders met ’n hoë (spastiese) of lae spiertonus of ’n swak sitpostuur
 • Kinders wat sukkel met balvaardighede en fyn motoriese vaardighede soos knip en inkleur, wat letters omkeer wanneer hulle skryf of lees, of klanke weglaat wanneer hulle lees of spel

Wie beoefen dit?

 • Gaan na die webtuiste van die Arbeidsterapie-vereniging van SA by www.otasa.org.za. Bel hulle by 012-362-5457 of stuur e-pos na otasa@otasa.org.za om te hoorwaar jou naaste arbeidsterapeut is.
 • Riana Knouwds (Vereeniging): 016-423-1205 of gaan na www.arbeidsterapeut.co.za
 • Alet Victor (Pretoria): 012-661-4476

KUNSTERAPIE

Hierdie terapie gee kinders ’n veilige en ondersteunende metode om hul gedagtes en gevoelens weer te gee met die hulp van verf, klei, kryte of enige ander item wat omskep kan word in ’n kunswerk (handwerk soos mosaïek of plakboekwerk inkluis).

Die werk word nie geïnterpreteer of beoordeel nie – die skep van die werk is belangrik, nie die werk self nie. Die kind kan haar uitdruk sonder enige reëls en bekommernisse oor struktuur en vorm.

Die terapeut gebruik die proses om ’n verhouding met die kind te bou en die kind ontwikkel mettertyd ’n “stem” waarmee sy na buite kan kommunikeer. Die teorie agter kunsterapie word gedeeltelik gegrond op die veronderstelling dat kreatiwiteit en genesing van dieselfde plek af kom.

Vir wie help dit?

 • Kinders wat getraumatiseer of mishandel is
 • Kinders met ontwikkelingsprobleme of ander probleme soos outisme, aandaggebrek en hipersensitiwiteit
 • Kinders wat ly aan angstigheid, depressie of nagmerries

Wie beoefen dit?

Daar is nie baie terapeute wat spesifiek in kunsterapie spesialiseer nie, hoewel talle terapeute kuns in hul terapie inspan.

 • Bel Angela Rackstraw by 021-683-9654 of Linda Souchon by 011-787-6068 om uit te vind of daar ’n gekwalifiseerde kunsterapeut in jou omgewing is.
 • Art Therapy Centre: Gaan na www.arttherapycentre.co.za of bel 011-484-4672.
 • Kunsterapeut: Sarie Nell (Centurion): 083-230-6124
 • Kunsterapie (Glenhazel, Johannesburg): Bel 083-326-6655 of stuur e-pos na info@arttherapy.co.za.

DRAMATERAPIE

Kinders kry die geleentheid om hulself vrylik uit te druk deur stories op te maak, rolle van karakters aan te neem, hul verbeelding te gebruik en te beweeg binne die veilige omgewing van ’n dramaklas.
Dramaterapie gebruik teatertegnieke om kinders te help groei en veranderinge te verwerk.

’n Sessie begin gewoonlik met opwarming- en ontspanningstegnieke sodat die kind met sy spelerige kant in aanraking kan kom. Daarna word daar na ’n spesifieke tema of persoon in die groep gekyk, met ’n afsluiting en besinning aan die einde van die sessie.

Daar kan gebruik gemaak word van dramatiese spel, mimiek, poppespel, maskerwerk, rolspel, namaak, rituele, improvisasie, storievertelling, asook dramatekste om kinders te help om probleme op te los, nuwe gedrag aan te leer en gevoelens uit te druk.

Die idee is dat kinders leer om hulself anders te ervaar en te besef dat daar verskillende aspekte aan ’n persoonlikheid is en verskillende maniere om probleme op te los, en insig kry in hul eie gedrag.

Vir wie help dit?

 • Kinders wat vasgevang is in sekere gedragspatrone of huishoudelike situasies
 • Kinders met depressie, angs of eetsteurnisse
 • Kinders met ’n lae selfbeeld of gebrek aan selfvertroue
 • Kinders met leer- of emosionele probleme

Wie beoefen dit?

 • Die SA Vereniging van Dramaterapeute: Bel Paula Kingwill by 073-169-2716 of stuur e-pos na ednablue@worldonline. co.za vir inligting oor dramaterapeute in Kaapstad en Johannesburg. Gaan na hul webwerf by www.dramatherapy.co.za.
 • Bonfire Theatre Company: Gaan na www.bonfiretheatre.co.za.
 • Genius Lab: Gaan na www.geniuslab.co.za.

MUSIEKTERAPIE

Hierdie terapie gebruik musiek om ’n kind in aanraking te bring met sy gevoelens. Musiek kan ’n verskeidenheid emosies, herinneringe en gevoelens van geborgenheid en troos by kinders voortbring. Dit is die een medium wat deur grense sny, ongeag ’n kind se ouderdom, taal, kultuur, velkleur, gestremdheid of siekte.

Ál meer studies wys die voordele van musiek vir ’n kind se ontwikkeling en breinfunksie. Musiek maak gebruik van ritme, toonhoogte en woorde wat kinders meer sensitief vir taal en spraak maak. Albei kante van die brein word met musiek gebruik, wat beteken dat inligting wat deur musiek aangeleer word, later oorgedra kan word na spraak en taal. Dit vorm ’n skakel tussen emosies en die uiteindelike uitdrukking van hierdie emosies.

Die aanleer van ’n musiekinstrument, die lees van bladmusiek en die waardering van musikale komposisies is alles dinge wat help met selfvertroue, koördinasie, logika en emosionele ontwikkeling.

Vir wie help dit?

 • Kinders met aandaggebrek of hiperaktiwiteit
 • Kinders wat gehoorsensitief is of ‘n besondere bewustheid van klank openbaar
 • Kinders met enige probleme wat ’n sielkundige, fisieke of neurologiese oorsaak het

Wie beoefen dit?

Die Suid-Afrikaanse Raad van Gesondheidsberoepe vereis wetlik dat enigeen wat as musiekterapeut praktiseer of sy/haar dienste as musiekterapie aanbied, oor 'n geakkrediteerde meestersgraad in musiekterapie moet beskik en by die Raad as musiekterapeut registreer. Dit is in lyn met die opleiding, kwalifikasie en registrasie van onder meer sielkundiges, psigiaters, arbeidsterapeute, fisioterapeute en spraakterapeute. 

 • Suid-Afrikaanse Musiekterapie Assosiasie (SAMTA)

  http://www.samta.co.za/

  admin@samta.co.za

  Suid-Afrikaanse Musiekterapie Assosiasie (SAMTA): www.samta.co.za of epos: admin@samta.co.za.

 • Bel 021-671-5196 of gaan na info@music-therapy.co.za.

TERAPIE IN SAMEWERKING MET DIERE

Kinders kan ongelooflike ondersteuning kry deur terapie in samewerking met diere, veral kinders met spesiale behoeftes en emosionele probleme. Hulle leer konsentrasie en selfdissipline en om met die dier
’n band te kan vorm, wat ook ’n proses van vertroue is.

Kinders leer om verantwoordelikheid vir die dier te aanvaar en om by die dier se behoeftes aan te pas. Hulle leer om die diere kos te gee en te versorg – gewoonlik aktiwiteite wat deur ander mense vir die
kind verrig word.

Dit laat die kind bemagtig voel omdat hy die mag het om keuses te maak oor hoe die dier versorg moet word. Verder leer die kind ook emosionele beheer om die samewerking van die dier te verseker.
vir wie help dit?

 • Kinders met ’n lae selfbeeld of probleme met selfvertroue
 • Kinders wat sukkel om te fokus en te konsentreer, leerprobleme het of aan aandaggebrek ly
 • Kinders wat emosionele probleme het of ’n trauma deurgemaak het
 • Kinders met fisieke of verstandelike gestremdhede
 • Kinders met Asperger-sindroom, outisme en ander psigiatriese toestande

Wie beoefen dit?

 • Daar is talle perdryskole wat spesiale programme aanbied vir kinders met probleme. Kontak jou naaste perdryskool of bel Liesl van den Bergh by 012-807-2773.
 • Horseworx-terapie met perde: Gaan na www.horseworx.co.za of bel Eugenie Bands by 083-326-7787, of stuur e-pos na ebands@horseworx.net.
 • SA Riding for the Disabled (Kaapstad, Gauteng, Durban, PE): Gaan na www.sarda.co.za.
 • Osplaat Perde (Jansenville): Bel Marle Slabbert by 049-838-0112 of stuur e-pos na osplaat@yahoo.com.
 • Die Suid-Afrikaanse Gidshond-organisasie (SAGA) verskaf honde wat nie gepas is as gidshonde nie, aan mense in ouetehuise en kinders met verstandelike of emosionele probleme. Bel hulle by 011-705-3512.
 • Terapie met ’n hond – Dr. Brenda van Rooyen (Parklands, Kaapstad): 021-557-1977 of stuur e-pos na brendavanrooyen@telkomsa.net.

SPRAAKTERAPIE

Spraak- en taalterapeute speel reeds voor skool ’n belangrike rol in ’n kind se optimale spraak- en taalontwikkeling en die voorkoming van latere leerprobleme. Die terapie kan luistervaardighede,
spraak en taal insluit.

Die aanleer van goeie luistervaardighede is belangrik vir die aanleer van skryfvaardighede soos letterherkenning, volgorde en spelling.

Vir wie help dit?

 • Kinders wat op die ouderdom van ses jaar nog nie klanke soos r, s en l kan sê nie
 • Kinders wat op die ouderdom van vyf jaar nog nie die vermoë het om stories te vertel, gebeure in die regte volgorde oor te vertel en inligting uit te ruil nie.
 • Kinders wat sukkel met tweetaligheid en as gevolg van ’n agterstand in hul moedertaal probleme ondervind met die aanleer van ’n tweede taal.
 • Kinders met kommunikasieafwykings soos hakkel, gesplete lip-enverhemeltespraak, stemafwykings en artikulasieprobleme.
 • Baie spraakterapeute is ook as oudioloë gekwalifiseer en hulle sal eers ’n gehoortoets doen om doofheid uit te skakel. As hulle nie die apparaat het nie, sal hulle jou verwys na ’n oudioloog met die nodige toerusting. Hulle verwys ook dikwels na oor-neus-keelspesialiste as hulle vermoed dat daar ’n fisiologiese oorsaak is.

Wie beoefen dit?

South African Speech-Language-Hearing Association (SASLHA): 0861-113 -297 of stuur e-pos na admin@saslha.co.za.

Hoe vind jy die regte terapeut?

Vra raad by die pediater, onderwysers en ander ouers. Gesels vooraf eers met die terapeut voor jy ’n keuse maak – sy moet nie net goed gekwalifiseer wees nie, maar ook ’n aanslag hê wat by jou kind pas. Jou kind moet gemaklik by haar kan voel.

Jongste uitgawe

Feb - Mei 2022

Jongste uitgawe
Lees Baba & Kleuter gerieflik in digitale formaat.
Begin lees