VRAAG:

My kind het ’n denkbeeldige maatjie. Ek weet dis nie ’n slegte ding nie, maar wat my bekommerd maak is dat hy vandat hy die maatjie het, lelike taal gebruik en dinge sê soos “ek haat jou”. Hy sê ook dat hy mense wil doodmaak. Dit maak my baie bekommerd. Wanneer moet ’n mens bekommerd raak oor ’n denkbeeldige maatjie?

ANTWOORD:

Die meeste kinders speel verbeeldingspeletjies met hul speelgoed asof dit lewend is. Sowat 37 persent van kinders voer dit verder en het ’n verbeeldingsmaatjie.

Nes regte maatjies werk en speel verbeeldingsmaatjies nie altyd saam nie en baie kinders kla dat hul verbeeldingsmaatjie byvoorbeeld nie kom wanneer hy geroep word nie, te hard praat of nie deel nie. Hoewel dit logies klink dat kinders met verbeeldingsmaatjies eensaam is of sosiale probleme het, word dié idee nie deur navorsing gesteun nie.

Kinders met verbeeldingsmaatjies is trouens geneig om minder skaam te wees, meer interaktief met hul portuurgroep te speel, en presteer dikwels beter in take waar hulle hulle moet verbeel wat iemand anders dink. Die feit dat jou kind ’n verbeeldingsmaatjie het, is dus geen bewys dat hy ’n probleemkind is nie.

Inteendeel: Verbeeldingsmaatjies kan jou kind geborge laat voel as dinge vir hom moeilik word. Kinders blameer dikwels hul verbeeldingsmaatjies om straf vir hul eie wangedrag te vermy. As jou seuntjie sê dat sy maatjie die bord gebreek het, moet jy liewer nie saamspeel nie. Probeer hom verantwoordelikheid daarvoor te laat aanvaar sonder om sy maatjie in die moeilikheid te laat beland. As hy steeds daarop aandring dat dit sy maatjie se skuld is, stel eerder voor dat hulle saam opruim.

Ontspan en geniet jou kind se verbeeldingsmaatjie. Stel belang en vra vrae sodat jy die maatjie beter kan leer ken. Jy ontdek dalk iets van jou kind se vrese, wense, bekommernisse en belangstellings. Dit is heeltemal aanvaarbaar as jy reëls neerlê indien die verbeeldingsmaatjie onaanvaarbare eise stel, ontoepaslike gedrag toon of ongehoorsaam is.

Sonder om die bestaan van sy maatjie te bevraagteken, kan jy eerder sê: Ek gee nie om of dit jy of jou maatjie was wat gemors het nie, julle moet dit steeds skoonmaak of sussie ry vandag saam en jou maatjie moet maar ’n ander plekkie kry om te sit. As jou seuntjie te dikwels deur middel van sy maatjie op afbrekende maniere reageer, kan julle gerus ’n sielkundige raadpleeg.