(Hierdie artikel was eerste gepubliseer in Baba & Kleuter, Des 2015) 

Saam met graad 1 kom daar ’n splinternuwe leefstyl vir jou kind én vir jou. Gebruik die vakansie om ’n bietjie na te dink oor alles wat kom, want dinge is nie meer soos dit in die kleuterskool was nie, en dis ook nie meer soos dit was toe jy self in graad 1 was nie. Die volgende 12 jaar is bitter belangrik en alle ouers wil hê dat hul kind ’n goeie begin ervaar. Ons bespreek ’n paar van die dinge waarop jy voorbereid moet wees.

HUISWERK ELKE DAG

Hierdie is jul eerste jaar van huiswerk en dit kan oorweldigend wees. Dis baie belangrik dat jou kind sy huiswerk ernstig opneem en goed doen. Dink daaraan as ’n fondament wat jy bou. Sorg dat jou kind elke dag huiswerk doen en ’n vaste huiswerkroetine het. Probeer om nie verbouereerd te raak omdat jý nie weet wat om te doen nie; dit maak jou kind ook verbouereerd. As jy onseker is oor hoe om huiswerk te doen, gesels met die onderwyseres

As dit te duur is, kan jy oorweeg om ’n au pair met een of twee ander ma’s in die klas te deel. ’n Kind se eerste dag in die laerskool is een van die lewe se groot mylpale. Dis vir jou as ouer ook ’n reuse-stap. Huiswerk behoort net sowat ’n halfuur te duur. As jy heeldag werk, moenie jou kind se huiswerk ná vyfuur probeer inpas nie, want dan is hy al moeg.

Soek liewer ’n goeie nasorgsentrum of stel ’n au pair aan. As dit te duur is, kan jy oorweeg om ’n au pair met een of twee ander ma’s in die klas te deel.

JOU KIND GAAN LEER LEES

Jou kind se graad 1-onderwyseres sal aanvaar dat hy in graad 0 sekere dinge onder die knie gekry het. In die eerste kwartaal word hersiening gedoen van hierdie vaardighede, maar anders as in graad 0, word dit nou vinnig deurgedraf. Die onderwyseres sal wel by jou kind se individuele vlak aanpas, maar dinge vind in klasverband plaas en jou kind sal hierby moet inpas.

Jou kind kry die eerste weke woordlose boekies om te “lees”, wat spoedig opgevolg word deur boekies met woorde. Aanvanklik sal hy die woordjies memoriseer, maar geleidelik herken hy ál meer woordjies tot hy uiteindelik werklik kan lees. Teen die einde van die jaar spreek hy algemene woorde reg uit en probeer hy onbekende woorde spel en uitspreek deur sy kennis van klanke te gebruik.

Jou spruit kan ook dan al sy eie woorde en sinnetjies skryf, met spasies op die regte plekke en leestekens soos hoofletters en punte.

SOMME WORD MOEILIKER

Op wiskundige vlak sal hy teen die einde van graad 1 in ene kan aantel en terugtel vanaf enige getal onder 100, getalname kan skryf van 1 tot minstens 34, en getalsimbole ken en lees tot by 100. Hy sal ook in tweë, drieë, viere, ensovoorts kan tel, kan optel en aftrek tot minstens 34, somme uit sy kop kan doen tot minstens 10, kan verdubbel en halveer, en verduidelik hoe hy by antwoorde uitgekom het.

DIS ALLES NOGAL UITPUTTEND

Die eise van graad 1 is wat werk betref baie meer as in graad 0. In graad 0 kon jou kind nog wegkom met moeg wees in die klas, maar as hy in graad 1 moeg is op ’n dag wat belangrike of nuwe werk gedoen word en hy neem dit nie in nie, is hy daardie trappie van die leer kwyt. En as jy die eerste trappie misgetrap het, is die tweede trappie soveel hoër. Dit laat die stresvlak styg, wat nog meer van hom verg, en dit word ’n bose kringloop.

RUS HOM TOE MET ALLES

Jy sal ’n uitgebreide lys kry van skryfbehoeftes wat vereis word. As jy onseker is, gesels met die onderwyser om seker te maak jy koop die regte goed. Vul dit deur die loop van die jaar aan, want daar is dinge wat breek of opraak. Merk alles duidelik. Sorg dat jou kind die regte skooldrag het en netjies lyk, met skoon skoene en versorgde hare en naels.

Dit sal hom nie net trots laat voel nie, maar ook help om beter bydie groep in te pas. Maak seker jou kind se klere is duidelik gemerk, selfs sy skoene! Maak seker hy het die regte tas waarin hy elke dag sy kosblik en enige ander los goed kan pak. Dit moenie so groot wees dat hy sukkel om dit rond te dra nie, maar ook nie so klein dat hy nie sy winterjassie saam my sy kosblik daarin kan pas nie.

Merk dit sodat dit nie wegraak nie, maar moenie sy naam buiteop skryf nie. Dit maak dit maklik vir vreemdelinge om sy naam te misbruik. Sy kosblik en drinkbotteltjie moet maklik kan oop en toe, maar natuurlik nie lek nie.

OUERS SPEEL ’N GROOT ROL

Doen moeite om jou kind se oueraande by te woon. Daar is gewoonlik in Januarie ’n belangrige inligtingsvergadering oor die jaar wat voorlê. Dis jou geleentheid om die onderwysers te ontmoet en jou vrae te vra oor wat wag. Jy sal ook daar inligting kry oor buitemuurse aktiwiteite. Doen moeite om by die onderwyseres uit te kom ná elke vorderingsverslag.

Daar sal ook van julle verwag word om betrokke te raak by geldinsamelingsprojekte, sportdae, konserte, basaars en so meer. So word geld vir die skool ingesamel wat uiteindelik die las op jou sak verlig. Daar is ook ander voordele. Dit help jou om ander ouers beter te leer ken en beteken vir jou kind geweldig baie. Die oomblik as jy in sy skool belangstel, voel dit vir hom jy is deel van sy grootword en sukses.

Dit maak kinders ongelooflik trots as ouers by ’n stalletjie of met rugbyafrigting help. Werk saam met die skool, eerder as daarteen. Onthou, julle is ’n vennootskap wat saamsaam jou kind goed moet grootmaak.

GELDSAKE

Ouers sal elke maand vaste skoolgeld moet betaal. Soms is dit ook nodig om aan die begin van die jaar ’n eenmalige registrasiebedrag te betaal. Partykeer kan jy heelwat spaar as jy kans sien om die hele jaar se geld op een slag aan die begin van die jaar te betaal. Die skoolgeld kan soms uitstappies insluit, maar dis wys om elke maand ’n bietjie ekstra opsy te sit vir onvoorsiene uitgawes soos skoolfoto’s, onbeplande besoeke aan organisasies soos die polisie, busgeld en so meer. Troos jou daaraan dat dit alles bydra tot jou kind se verryking.