Vraag:

My seuntjie van vier is taamlik besig en die juffrou sê dat hy nie stilsit en luister wanneer sy praat nie. Ek vind ook dat hy sukkel om te fokus en te konsentreer. Hoe weet ek of hy hiperaktief is en waar klop ek om hulp aan?

Antwoord:

Lenmarie Stanton antwoord: AGHS (aandaggebrek-en-hiperaktiwiteit-steurnis of ADHD in Engels) is ’n mediese toestand met simptome wat insluit die onvermoë om te konsentreer, hiperaktiwiteit en impulsiwiteit. Dit word dikwels in die vroeë kinderjare raakgesien.

Die simptome kan jou kind se kognitiewe, akademiese, gedrags-, emosionele en sosiale funksionering beïnvloed. Agt tot 10 persent van kinders tussen vier en 17 het AGHS, wat dit die algemeenste versteuring van die kinderjare maak.

Behandeling kan medikasie, gedragsmodifikasie, terapie en skool- en tuisprogramme insluit en word alleen of in kombinasie ingespan. Die beste behandeling hang af van jou kind se unieke situasie. Gedragsterapie word gewoonlik vir voorskoolse kinders soos jou seuntjie aanbeveel. Sommige ouers wonder of behandeling hoegenaamd nodig is. Die meeste kundiges stem saam dat onbehandelde AGHS ernstige gevolge kan inhou, onder meer akademiese probleme, depressie, gedragsprobleme, mislukte verhoudings en ’n hoër risiko om in ongelukke betrokke te raak. Behandeling kan jou kind help om:

  • ’n Beter verhouding met sy onderwysers, medespruite, ouers en portuur te hê,
  • Sy skoolprestasie te verbeter (hy sal take byvoorbeeld makliker voltooi), en om
  • Reëls en opdragte te gehoorsaam.

’n Goeie eerste plek om raad te gaan vra is jul huisdokter of pediater, aangesien AGHS ook met ander gesondheidsprobleme verband hou. Hulle sal indien nodig ’n verwysing kan reël na ’n sielkundige of psigiater, wat die diagnose kan bevestig.

Omdat die simptome van AGHS dikwels ook by ander steurnisse voorkom (angs en depressie, of slaapprobleme) is dit belangrik dat ’n deskundige geraadpleeg word om die moontlikheid van ander probleme of mediese toestande uit te skakel.

Aanvullende behandeling word dikwels saam met hoofstroombehandeling ingespan. Voorbeelde daarvan sluit in bioterugvoer of kinesiologie. Assessering deur ’n sielkundige bly ’n goeie plan.

Om die ouer van ’n kind met AGHS te wees kan emosioneel en fisiek uitputtend wees en die meeste ouers het ondersteuning nodig in die vorm van vriende, familie en steungroepe. Kontak gerus Adhasa, die nasionale ondersteuningsgroep wat jou ook van verdere inligting en onderskraging kan voorsien