Hou op baklei!

akkreditasie
Wanneer is dit tyd om in 'n sibbe-twis in te gryp? En wanneer moet jy hulle los om dit self uit te skryk? Die antwoorde kan dalk help.

Sibbe-wedywering is onvermydelik. Broer en broer, suster en suster, of broer en suster baklei al sedert die dae van Kain en Abel. ’n Bakleiery tussen jong medespruite is dus niks nuuts nie en neem dikwels toe namate kinders se persoonlikheid ál sterker begin vorm aanneem.

Sommige kinders bly selfs twis tot lank nadat hulle al uit hul ouerhuis is. Dit is die donker kant van sibbe-wedywering. Maar daar is ook ’n ligter kant: As jy dit reg verstaan en reg hanteer kan hierdie mededinging die ideale geleentheid wees om jou kroos te help met belangrike lewensvaardighede soos verhoudingsbou en konikhantering.

Hoekom baklei hulle?

Hulle is naasbestaandes Verhoudinge in gesinne is besonder emosioneel, juis omdat ons so naby mekaar leef. Kinders wat ouderdomsgewys kort op mekaar se hakke volg, ding dikwels mee – nie net om ma en pa se aandag nie, maar ook om besittings en vermaak.

As hulle van dieselfde geslag is, is die wedywering dikwels meer intens. Oudste kinders kan al voor die koms van ’n nuwe baba aanvoel dat die onbekende nuweling reeds hul liefde en aandag steel.

Ma en Pa se aandag Jy is een van die hoofredes waarom jou kinders van die môre tot die aand baklei. Jy is hul hoofbron van liefde en aandag en hulle is bereid om daarvoor te baklei!

Emosies Kleuters voel emosies soos jaloesie, woede en vrees, maar sukkel om dit reg te hanteer. En so klein soos hulle is vergelyk hulle hulself al met mekaar.

Ek is beter as jy Klein presteerdertjies onderdruk of terg partykeer ’n boet of sus wat nie so vinnig leer nie.

Behoeftes wat verskil Die verskillende behoeftes van kinders op verskillende ouderdomme is natuurlik ’n ander rede waarom hulle baklei.

Ek, ek, ek Onthou dat kleuters van nature egosentries is en die wêreld net uit hul eie perspektief sien. Hulle kan hulle dus nog glad nie in ’n ander se posisie plaas of empatie met ’n boet of sus hê nie.

Beperk dit so

Moenie wedywering aanmoedig nie Om kinders met mekaar te vergelyk is ’n groot fout, al is hulle hoe klein. Ouers behoort elke kind te behandel en te beoordeel volgens sy individuele vermoë, sê kindersielkundiges. Kinders voel mededinging baie gou aan.

Dit beteken nie jy mag nie die een wat werklik mooi swem daaroor prys of sy swemmery nie aanmoedig nie. Allermins.

Prys elke kind vir dit waarmee hy goed is. En help jou kind wie se talent(e) nie so natuurlik na vore kom nie, om iets te kry waarvan hy hou en waarmee hy goed is.

Verskeie webtuistes oor die onderwerp van sibbe-wedywering is dit eens: Of jy jou kind wil prys of berispe; doen dit sonder om een van die ander kinders te betrek of as voorbeeld te noem.

Alleentyd, voortrekkery en verantwoordelikheid Bring alleentyd saam met elke kind deur. Net soos met alle ander verhoudinge is dit ’n baie waardevolle geleentheid om mekaar beter te leer ken.

Voortrek is taboe! En waak daarteen om te veel verantwoordelikheid op ousus of ouboet se skouers te plaas. Die skuldgevoelens wat ouer kinders dikwels het omdat hulle na ’n jonger boetie of sussie moes omsien toe iets verskrikliks gebeur het, is onregverdig en dikwels ’n swaar las.

Erken gevoelens Dis belangrik dat jy jou kinders se gevoelens teenoor mekaar erken. As een kind sê “sy is lelik met my”, moet dit nie ignoreer nie. Sê liewer iets soos “jy klink baie kwaad”. Moet beslis nie reageer met “sy het niks verkeerd gedoen nie”. Dit is belangrik dat ’n ouer die konik erken, vir kinders probeer opsom wat gebeur het en hulle help om ’n oplossing te kry.

My ‘skaam’ kind, my ‘maklike’ kind Moenie etikette om jou kinders se nek hang nie. Hoe meer jy na ouboet as die skaam een verwys (selfs al is hy!), hoe meer sal hy dink dit is hoe hy moet wees.

Dieselfde geld vir jou kind wat bang is vir honde. Moenie haar vrees gedurig voor ander opper nie. Gee vir jou kinders die vryheid om te kan verander van die skaam een na een met selfvertroue tussen ander.

Laat hulle dit self oplos Dis belangrik dat veral groter kinders (vyf en ouer) self moet probeer oplossings vind vir ’n onderlinge stryery. Want, sê sielkundiges, dié stryery is eintlik daardie kinders se verantwoordelikheid. Help hulle met ’n oplossing deur frases soos “Wat is julle plan?” Jy sal verstom wees oor die slim planne waarmee hulle soms vorendag kom!

Sommige kenners meen ouers behoort net betrokke te raak by ’n stryery as daar geweld of pyn is. Jy sal egter jou kinders onder ses moet help met konikbestuur, want hulle het nog nie die vaardighede daarvoor nie.

Vermaan hulle Dis tog soms nodig om die kind wat meestal terg of spot of op die een of ander manier die konik veroorsaak, te vermaan.

Moet dit egter nie voor sy medespruit doen nie. Neem hom eenkant en sê wat hy doen, is nie reg nie. In dieselfde asem is dit ook ’n goeie idee om jou kinders te leer dat ’n mens ’n getergery kan ignoreer of met humor kan beantwoord, maar ook in ’n stadium moet kan sê genoeg is genoeg.

Sielkundiges sê ook dit help soms om vir kinders ’n plekkie te skep waar hulle kan gaan om weg te kom van ’n boetie of sussie se getorring af. As die een byvoorbeeld vir die ander een sê “jy mag nie in my kamer kom nie”, moet die ander een daar uitbly.

Om te deel of nie te deel nie Kinders moet kan deel. Kenners sê egter hulle hoef nie alles te deel nie, want elke kind is ook geregtig op sy eie goed.

Sielkundiges waarsku wel teen dinge soos ’n eie TV-stel of rekenaar vir elke kind in ’n poging om konik tussen hulle te verminder. Dit gebeur gou dat dié kinders niks meer het om vir mekaar te sê nie en geen tyd meer saam deurbring nie.

Stiefsusters en -broers Moenie te veel van jou kind verwag as hy skielik blootgestel word aan ’n nuwe stiefbroer of -suster nie. Aangelapte gesinne skep dikwels die ideale geleentheid vir sibbekonik.

Moet dus nie te veel druk op jou kind plaas om dadelik met die nuwe stieffamilie oor die weg te kom nie. Verduidelik al die veranderinge en moontlike nuwe gesinsreëls mooi vir jou kind.

Stel ’n goeie voorbeeld Dit is ’n feit dat kinders wat gedurig aan konik tussen hul ouers of ’n ouer en dié se familie blootgestel word, self meer aggressief optree. Leer veral vir jou kinders dat geweld nie ’n oplossing is nie.

Probeer ook om altyd konsekwent te wees in hoe jy hulle dissiplineer en prys. Laat hulle byvoorbeeld verstaan hoekom kleinsus vroeër bed toe moet gaan as ouboet. Leer hulle ook dat een kind soms meer aandag as ’n ander nodig het – het sy as gevolg van siekte, ’n emosionele knou of ’n leerprobleem.

Moedig respek aan Wedersydse respek tussen ’n broer of suster is baie belangrik. Benadruk byvoorbeeld hoe trots jy op jou oudste is dat hy sy kleinsus so mooi gehelp het of andersom. Laat ouboet vir kleinsus iets leer en sit waar moontlik saam aan tafel vir ete.

Maak ook ’n punt daarvan om mekaar se sportwedstryde en skoolkonserte by te woon. Leer hulle ook om mekaar geluk te wens met pre-stasies.

Kinders behoort van kleins af geleer te word om liefdevol én regverdig teenoor mekaar op te tree. As een iets by die ander leen, moet die geleende goed teruggegee word soos ooreengekom is.

Die uitdrukking dat ’n mens jou vriende kan kies, maar nie jou familie nie word dikwels grappenderwys gebruik, maar dis tog belangrik dat kinders dit besef, want gesinsverbintenisse duur vir altyd.

As hulle ouer is

Hoewel sommige medespruite ook as volwassenes nog gereeld vassit, vervaag die meeste sibbe-wedywering of trek dit ten minste ’n ander baadjie aan namate jou kinders ouer word.

Kenners sê as jou kinders klein is, is die gesin die plek waar hul sekuriteit lê, daarna word maats hul sekuriteit en word boet en sus ’n bietjie opsygeskuif. Dit kan natuurlik óf daartoe lei dat hulle baie lief is vir mekaar óf mekaar verafsku.

Aan die positiewe kant

Twis tussen medespruite is nie net sleg nie. Jy kan dit ook inspan om jou kinders sosiale vaardighede te leer soos mooi saamspeel en deel.

Kenners sê dis belangrik om te besef dat wanneer kinders baklei hulle meestal net besig is om wat hulle ook al doen, ’n bietjie beter te probeer doen en so sekere vaardighede te verbeter. Van hierdie vaardighede sluit in onderhandelingsen probleemoplossingvaardighede.

Baie kenners meen ook broers en susters wat altyd in mekaar “belangstel” – hetsy op ’n liefdevolle of minder liefdevolle manier – bou waarskynlik ’n hegter band as dié wat mekaar bloot ignoreer en nooit baklei nie.

In die motor

Kinders baklei graag in die motor. Leer hulle van kleins af dat dit onaanvaarbaar is omdat dit kan veroorsaak dat jy ’n ongeluk maak. Speel sagte musiek as julle ry en sorg vir ’n speelding of ’n boek vir elkeen. Stel ook jul eie motorreëls op waarvan sag praat en beurte maak deel is. Weier om te ry as hulle nie saamwerk nie.

Jongste uitgawe

Feb - Mei 2022

Jongste uitgawe
Lees Baba & Kleuter gerieflik in digitale formaat.
Begin lees