VRAAG:

My seuntjie (4) het ’n kreatiewe verbeelding – so kreatief dat hy hom ure lank kan besig hou. Hoe ontwikkel dit en hoe moedig ek dit verder aan?

ANTWOORD:

Lizanne du Plessis, arbeidsterapeut, antwoord:

Wonderlike deure vir ontwikkeling gaan oop as kinders kreatief speel en verbeelding wys. Kreatiewe spel en verbeelding koester ons kinders se intellektuele, sosiale en emosionele ontwikkeling. Navorsing wys dat kinders met ’n ryk verbeelding gelukkig en veerkragtig is. Hulle kan teleurstellings en terugslae hanteer – want onthou, daardie bloktoring of Lego-brug val soms om en dan moet jy sonder om té gefrustreerd te raak ’n plan maak om dit anders te bou sodat dit nie weer gebeur nie.

Kreatiwiteit en fantasiespeletjies ontwikkel ook jou kind se logiese en kritiese denke asook probleemoplossingsvaardighede – eienskappe wat belangrik is vir akademiese sukses en sosiaal-emosionele ontwikkeling. Maak seker daar is genoeg tyd vir speel en vir sommer net niksdoen. Dit is dikwels eers ná 45 minute van ongestruktureerde spel dat kinders se kreatiwiteit en fantasie intree. Skakel daarom die TV af, pak die iPad weg en maak seker jy oorlaai nie jou kind se lewe deur van die een aktiwiteit na die ander te jaag nie.

Pak soms die speelgoed weg. Kort voor lank sal jy sien dat jou kreatiewe kind van ’n stok ’n swaard maak, ’n boomstomp in ’n ruimtetuig omskep en hom verbeel die stapel klippies is ’n kasteel. As jy speelgoed koop, maak seker dis veeldoelig. Kinders moet kan ontdek, bou en afbreek – houtblokkies, sand en water is wonderlik.

Vertel vir jou seuntjie en dogtertjie stories – dink aan wat jy gedoen het toe jy klein was, die lesse wat jy geleer het en deel dit met jou kind. Gee jou kind die kans om sy eie einde van ’n storie op te maak. Begin met ’n storie, skets die karakters en gebeure en vra dan: “Hoe dink jy moet die storie eindig?”

Stimuleer ouer kinders se kreatiwiteit deur vrae te vra waarop daar nie noodwendig ’n regte of verkeerde antwoord is nie. Moedig hulle aan om hul idees en denke met jou te deel, al klink dit hoe belaglik of onrealisties. Vra vrae soos “’Wat dink jy sal gebeur as ...?” of “Op watter ander manier kan dit gedoen word?”