Informasie

akkreditasie

Benodig jy enige hulp op Netwerk24? Kontak ons Dienslyn:

diens@netwerk24.com

087 740 1073 (Plaaslik)

27 21 285 0988 (Buitelands)

Praat Saam Inboks

E-pos jou brief aan Baba & Kleuter na briewe@babaenkleuter.co.za.

Fotoblad en voorblad

Stuur jou gunsteling-foto na fotoblad@babaenkleuter.co.za.

Webredaksie

Vir navrae rakende die webtuiste, aanlynkompetisies en sosiale media, e-pos web@babaenkleuter.co.za.

Web Gesiggie van die Dag

Stuur 'n foto van jou kindjie na gesiggie@babaenkleuter.co.za

Redakteur 

Helen Schöer, helen@babaenkleuter.co.za, 011 713 9853

Adverteer in die tydskrif

Kontak Brigitte Kolver, brigitte@pinpoint.co.za, 011 454 6051/2 of 
Zoe Smith, zoe@pinpoint.co.za, 011 454 6051/2.


Adverteer aanlyn

Kontak The SpaceStation, info@spacemail.co.za, 021 468 8299.

Bemarking, kompetisies

Kontak Zoë Smith, zoe@pinpoint.co.za. 

Jongste uitgawe

Feb - Mei 2022

Jongste uitgawe
Lees Baba & Kleuter gerieflik in digitale formaat.
Begin lees