Bou positiewe geslagsidentiteite

akkreditasie
Is meisies en seuntjies heeltemal dieselfde of totaal verskillend? En maak dit regtig saak?

Die 23ste chromosoom bepaal jou kind se geslag. Maar julle as ouers begin bou aan jul kind se geslagsidentiteit die dag waarop julle die geslag op die sonarskerm sien. En dis goed en reg, want ’n gesonde geslagsrol-identiteit maak deel uit van jou kind se identiteit en selfwaarde.

Maar waar kom die rolle vandaan? Leanne Greeff, ’n opvoedkundige sielkundige van Pretoria, sê ’n kind se geslagsrol-identiteit is op 4 reeds gevestig en sal nie sommer daarna verander nie.

Die gemeenskap waarin julle leef, bepaal gewoonlik wat tipiese of aanvaarbare gedrag vir ’n vrou of man is. Die media, jul kultuur en veral die ouers se geslagsrolle speel ook ’n rol. Kinders word blootgestel aan ’n spesifieke rolverdeling en dit vorm met tyd hul prentjie van hoe die wêreld is.

Op 4 maande oud kan babas al mansstemme by mansgesigte pas en vrouestemme by vrouegesigte. Teen 2 of 3 kan hulle self verklaar “ek is ’n seuntjie” of “ek is ’n meisietjie”, en kort hierna begin hulle
ook verstaan dat geslag konstant is. ’n Man met ’n poniestert is steeds ’n man en ’n vrou met kort hare is steeds ’n vrou.

Verder begin jou kind geleidelik verstaan dat bepaalde kenmerke pas by sy geslag, soos dat seuns nie rokke dra nie.

Aanvanklik sal kinders die geslagte nogal stereotipeer, maar as jou kind van kleins af sien hoe rolle geruil kan word en dat albei geslagte alle beroepe kan volg, sal hy as grootmens vry voel om uit ’n verskeidenheid opsies te kies. Die ideaal is om kinders so groot te maak dat hulle verskeie rolle aanvaar, maar diep binne weet “ek is vroulik” of “ek is manlik”.

Wat sê die navorsers?

Talle studies dui op ’n paar meetbare verskille tussen die geslagte, hoewel mens beslis nie kan veralgemeen dat daar ’n lyn te trek is tussen die twee met seuns aan die een kant en meisies aan die ander nie. Die verskille onderling tussen individue binne ’n geslagsgroep is steeds groter.

In kort, meisies se verbale vermoë ontwikkel vroeër, hulle druk hul emosies beter uit en is meer inskiklik wat reëls en dissipline betref. Seuns aan die ander kant se visueel-ruimtelike vermoë is op 4-jarige ouderdom verder gevorder as meisies s’n, hulle is dikwels vanaf 2 meer fisiek en verbaal aggressief en waag gewoonlik meer en makliker.

Maar noudat jy dít weet, kan jy dit net sowel vergeet, want opvoedkundige sielkundiges is dit eens dat alle kinders geleentheid kry om ál hul vaardighede te ontwikkel, ongeag die geslag.

Positiewe geslagsidentiteit

Jou kinders sien hoe mense rondom hulle optree en maak gevolgtrekkings oor hul rolle. Die samelewing verwag ook sekere optrede en reageer daarop op ’n negatiewe of positiewe manier. Dit is dus belangrik vir ma en pa om goeie rolmodelle te wees.

As julle volronde mense wil grootmaak, is dit goed as jul kinders sien hoe julle rolle ruil en mekaar aanvul soos omstandighede dit vra. Waak daarteen om onbewustelik die indruk te skep dat dit beter is
om van ’n spesifieke geslag te wees omdat dit met beter geleenthede of talente gepaardgaan.

Leef jou eie geslagsrol met trots uit, gee jou kind genoeg blootstelling aan albei geslagte en maak dit duidelik dat jy bly is oor sy of haar spesifieke geslag, sonder om die teenoorgestelde geslag af te kraak.

Moenie daarop fokus om die verskille tussen mans en vroue, of seuns en meisies, te probeer gelyk maak nie. Om ’n gelukkige kind met ’n gesonde geslagsidentiteit groot te maak, dink eerder oor watter
strategieë jy kan gebruik in die opvoeding van kinders wat in elk geval van mekaar verskil, ongeag hul geslag.

Sommige ouers trap ook in die strik dat hulle probeer kompenseer vir wat hulle as die samelewing se stereotipes sien, deur vir boetie of sussie doelbewus te druk om iets te doen al stel die kind eintlik
glad nie belang nie.

Om jou seuntjie te dwing om dansklasse te neem wanneer hy glad nie belang stel nie, is net so erg soos om vir hom te sê seuntjies wat huil is sissies. Vra jouself dan of jy werklik opreg is oor sy belange, en of jy net ’n stelling probeer maak oor iets waaroor jy self ongelukkig is.

7 Beginsels vir kinders grootmaak

  1. Leer om nie druk op jou kinders te plaas nie. Gee hulle die vryheid en vrymoedigheid om hul individualiteit uit te leef. Onthou, hoe meer jy jou kind dwing, hoe ongelukkiger gaan jou kind wees.
  2. Ondersteun jou kinders deur van kleins af hul belangstellings te deel en nie jou opinie daaroor af te dwing nie.
  3. Konsentreer daarop om jou waardes oor te dra: selfrespek, respek vir ander, integriteit en eerlikheid behoort die basis van hul lewe te vorm, ongeag die geslag.
  4. Vergeet van ’n resep vir seuns of dogters grootmaak. Jou kind is uniek, en gaan nie altyd reageer soos ’n ander kind of ’n boek se voorspelling nie. Leer ken jou kind as individu.
  5. Aanvaar jou kinders vir wie hulle inherent is; moenie ’n stel voorskrifte oor geslagrolle gebruik om te oordeel nie.
  6. Bly maar weg van etikette om die nek wat sekere gedrag of voorkeure net aan mans of net aan vroue koppel. As jou seuntjie mal is oor sokker, is dit nie omdat hy ’n seuntjie is nie; dis omdat hy hý is. Dieselfde geld vir ’n meisie – haar voorkeur vir popspeel is bloot háár voorkeur.
  7. Deur oorbeskermend op te tree, keer jy dat jou kind onafhanklik en selfstandig ontdek. Dit kan jou kind se selfbeeld knou. ’n Kind wat nie toegelaat word om te waag of om keuses te maak nie, sal sukkel om ’n eie identiteit te ontwikkel.
Jongste uitgawe

Feb - Mei 2022

Jongste uitgawe
Lees Baba & Kleuter gerieflik in digitale formaat.
Begin lees