book-icon Uitgawe Desember 2017 & Januarie 2018

Skryf in vir die 2018 Voorbladkompetisie!

akkreditasie
E-pos 'n onlangse foto van jou kind na <a href="mailto:voorblad@babaenkleuter.co.za">voorblad@babaenkleuter.co.za</a>. Onthou om jou kind se volle naam en geboortedatum by te voeg, asook jou kontakbesonderhede.

Bepalings en voorwaardes vir Baba & Kleuter Voorbladbabakompetisie en Your Baby Cover Baby Competition:

1. Die kompetisie se inskrywings is oop vanaf 20 November 2017 – 28 Februarie 2018. Geen laat inskrywings word aanvaar nie.

2. Deur in te skryf, stem jy in om gebonde te bly aan die bepalings en voorwaardes van die kompetisie.

3. Deelnemers moet die ouer of wettige voog van die kind wees. Media24 behou die reg voor om bewyse van die verwantskap aan te vra. As dit bewys is dat daar geen verwantskap is tussen the kind en die persoon wat die foto gestuur het, gee die persoon vrywaring aan Media24 teen enige eis van ’n derde party indien die kind as ’n finalis gekies word.

4. Jy mag inskryf vir beide kompetisies van ons twee sustertydskrifte, Your Baby en Baba & Kleuter.

5. Slegs e-pos-inskrywings word aanvaar. Inskrywings per faks, geregistreerde pos, gewone pos of deur sosiale media of enige ander metode as ’n e-pos na die spesifieke e-pos-adresse wat onder genoem word, sal gediskwalifiseer word.

6. Om in te skryf moet ’n ouer of wettige voog e-pos stuur na coverbaby@yourbaby.co.za of voorblad@babaenkleuter.co.za en ’n foto van hul kind insluit. Die foto mag nie groter as 4MB wees nie. Slegs JPG- en GIF-formate word aanvaar. Sluit ook jou kind se volle naam, geboortedatum en waar julle vandaan kom, asook jou kontakbesonderhede, in.

7. Foto’s wat ingeskryf word, moet onlangs wees en binne die laaste maand geneem gewees het. 8. Deur in te skryf, stem jy in dat die beelde in Your Baby en Baba & Kleuter gepubliseer mag word, asook op ons sosiale media platforms, insluitende Your Pregnancy. 9. Tweelinge en drielinge of ander meerlinge of broers en susters moet apart ingeskryf word. 10. Die kind mag nie ouer as 48 maande wees op die sluitingsdatum van die kompetisie nie.

11. Die kompetisie is oop vir alle kwalifiserende deelnemers in die Republiek van Suid-Afrika, Botswana, Namibië, Lesotho, Swaziland en Zambië.

12. Jy mag nie deelneem aan die kompetisie nie, indien: a. Jy ’n direkteur, lid, medewerker, werknemer, agent of konsultant is van Media24 of ’n direkte familielied van enige van die persone bo vermeld nie.

13. ’n Paneel van beoordelaars sal 24 finaliste kies vir Your Baby en 24 finaliste vir Baba & Kleuter oor die duur van die kompetisieperiode; dus in totaal 48 finaliste. Die finaliste se foto’s sal gepubliseer word in die Mei & Junie-uitgawe van Your Baby en die April & Mei-uitgawe van Baba & Kleuter. Daar sal met die finaliste in verbinding getree word voordat die tydskrifte op die rak verskyn.

14. Een wenner word gekies vir die Julie & Augustus 2018-uitgawe van Your Baby en ’n ander wenner word gekies vir die Junie & Julie 2018-uitgawe van Baba & Kleuter.

15. Die beoordelaars se besluit is finaal en geen korrespondensie sal daaroor gevoer word nie.

16. Die wenner sal kort voor die dag van die voorbladfotosessie gekontak word om reëlings vir die fotosessie te tref. Indien die organiseerders die gekose deelnemer ná drie probeerslae nie kan bereik nie, sal ’n ander wenner gekies word.

17. Van die wenner word verwag om die fotosesssie by te woon op ’n tyd en plek wat deur die redakteur bepaal sal word. As die wenner nie die fotosessie kan bywoon nie, weens siekte of weens enige ander rede, sal die inskrywing gediskwalifiseer word en ’n ander wenner sal gekies word. Die pryse gaan aan die wenner wat op die voorblad verskyn.

18. Die wenner se ouer of wettige voog sal ’n vertroulikheidsooreenkoms moet onderteken om die fotosessie en al die besonderhede oor die wen van die kompetisie vertroulik te hou tot op ’n datum waaroor daar ooreengekom sal word, wat sal wees wanneer die tydskrif op die rak te koop is. Kontrakbreuk sal daartoe lei dat die pryse verbeur word en wettige stappe kan ingestel word.

19. Alle foto’s wat tydens die voorbladfotosessie geneem word, bly die besit van Media24, hoewel die foto’s aan die wenner se ouer of wettige voog beskikbaar gestel sal word vir privaat gebruik nadat die uitgawe met die wenner op die voorblad op die rak verskyn het.

20. Kompetisiepryse ter waarde van R30 000 in totaal per tydskrif/wenner word soos volg geborg: • R5 000 van Baby City • R5 000 van Pansoral • R5 000 van Fisher-Price • R5 000 van American Piercings • R5 000 van Genop • R5 000 van Reuterina.

21. REDES VIR DISKWALIFIKASIE: Inskrywings sal onmiddellik en sonder kennisgewing aan die ouer of voog gediskwalifiseer word indien enige van die volgende gebeur: a. Vals inligting oor die inskrywing voorgelê word. b. As die foto van die kind wat voorsien word, nie ’n ware refleksie is van die kind nie. c. As die foto naaktheid of onpaslike gedrag uitbeeld wat nie strook met Media24 se waardes nie.

22. Media24 en hul afleweringsagente aanvaar geen verantwoordelikheid of aanspreeklikheid vir enige verlies of skade en ook geen verantwoordelikheid of aanspreeklikheid vir enige koste of fooie wat spruit uit die ontvang, gebruik of aanwending van enige van die pryse wat in dié kompetisie gewen word nie.

23. Media24 behou die reg voor om die kompetisie en pryse of enige aspek daarvan te verander, op te skort, uit te stel of te kanselleer, vir enige rede en sonder kennisgewing. In so ’n geval doen jy kwytskelding van jou regte of verwagtinge wat jy teenoor Media24 mag hê en bevestig jy dat jy geen regres of eis van enige aard teen Media24 het nie.

24. Deur deel te neem aan dié kompetisie, stem jy in dat Media24 en die ses borge jou persoonlike inligting mag gebruik om vir jou inligting oor produkte, dienste en spesiale aanbiedings wat jou mag interesseer of van waarde kan wees aan jou te stuur.

25. Pryse kan nie vir kontant verruil word nie.

Jongste uitgawe

Feb - Mei 2022

Jongste uitgawe
Lees Baba & Kleuter gerieflik in digitale formaat.
Begin lees