Ons almal leer, konsentreer, verwerk en behou inligting op verskillende maniere. As jou kind gelukkig
is, pas sy leerstyl by die manier waarop daar in klaskamers onderrig word. Sommige kinders is egter net nie gemaak vir stilsit en luister of inligting uit boeke onthou nie, en in uiterste gevalle word hierdie kinders as rebels of dom bestempel.

Hoe vroeër jy jou kind se leerstyl en unieke soort intelligensie uitpluis, hoe beter kan jy help. Veral as jou kind nie vir die klaskamer gemaak is nie, is daar baie wat jy kan doen om die leerervaring steeds positief te hou.

Jy kan jou kind nie verander nie (en moet ook nie probeer nie!), maar jy kan sy omgewing aanpas, sy leermetode aanpas en hom strategieë leer om in die klas oor die weg te kom.

Hieronder volg ’n opsomming van die verskillende soorte intelligensie wat kenners identifiseer om jou te help om jou kind se kop beter te verstaan. Onthou dat die wêreld ál hierdie soorte intelligensie nodig het – die een is nie beter as die ander nie.

Skole moedig meestal wiskundige en taalkundige intelligensie aan en die ander vyf soorte word maar
afgeskeep. Hoe beter jy jou kind ken, hoe beter kan jy hom dus help om sy sterk punte te gebruik om werk onder die knie te kry, en hoe makliker gaan dit wees om onderwysers aan jul kant te kry.

Logies en wiskundig

Jou kind ...

 • Geniet syfers;
 • Herken patrone en kan dinge rangskik en organiseer;
 • Wil graag redeneer;
 • Hou van voorspelbaarheid;
 • Dink self teorieë uit van hoe dinge werk;
 • Wil eers ’n bewys sien voor sy iets glo;
 • Herken ’n probleem en los dit dan op;
 • Geniet skaak en legkaarte.

Hoe jy kan help

Speel baie bordspeletjies, dobbelsteenspeletjies en bou saam legkaarte. Leer haar om ’n paar eenvoudige papiervou-figuurtjies te maak. Verduidelik alledaagse goed en laat sy baie vrae vra.

As jy nie self die antwoorde ken nie, soek dit saam op. Gee haar ’n sakrekenaar om mee te speel.

Musikaal

Jou kind ...

 • Is lief vir klank en reageer op musiek;
 • Sing graag en hou goed wysie;
 • Hou tyd wanneer sy musiek hoor;
 • Luister krities na musiek en kan ’n vals noot herken;
 • Neurie graag.

Hoe jy kan help

Speel agtergrondmusiek terwyl sy speel of met iets besig is. Laat sy beweging uitvoer op die maat van musiek. Sy sal feite, telefoonnommers en jul adres makliker onthou as julle ’n deuntjie daarvan maak. Gee haar tromme as sy nog te jonk is vir ander instrumente en maak saam rympies op.

Interpersoonlik

Jou kind ...

 • Is ’n leier wat graag onderhandel en ander help;
 • Hou van praat en organiseer;
 • Hanteer konflik goed en herstel dikwels die vrede;
 • Voel mense se bui en bedoelings fyn aan;
 • Kan ander mense beïnvloed;
 • Blink uit in groepwerk;
 • Smee hegte vriendskapsbande.

Hoe jy kan help

Jou kind sal in die kleuterskool floreer. Maatjies en speelafsprake put haar nie uit nie; dit laat haar ogies blink. Maak stories van abstrakte feite en sy sal meer belangstel. Sy sal self baie leer deur ’n maatjie te help wat sukkel; moedig dit aan.

Laat sy ’n spansport beoefen, Kinderkrans toe gaan en in die koor sing. In ’n groep gaan sy floreer. Laat sy baie met poppe, beertjies en aksiefiguurtjies speel. Vat haar van jongs af saam as jy liefdadigheids werk doen.

Taalkundig

Jou kind ...

 • Gebruik baie woorde om te verduidelik;
 • Hou van redeneer en om ander te vermaak;
 • Hou van woordspeletjies en om stories te hoor en te vertel;
 • Vra baie vrae;
 • Leer maklik ’n ander taal;
 • Onthou name, plekke en datums goed.

Hoe jy kan help

Jou kind leer deur te hoor en kan inligting goed filtreer deur te luister en dan te herhaal. Sy kan tot 70 persent onthou van wat sy hoor. Sy is ’n babbelbekkie, maar skryf dalk nie so goed soos sy praat nie.

Sy kan gesprekke goed onthou en weer oorvertel en kan deur ’n probleem praat. Laat haar met behulp van aftiklysies leer; sy sal dit geniet. Sy sal ook graag na oudioboeke luister en allerlei los feite uitstekend onthou.

Raaisels, grappies en rympies sal haar stimuleer. Laat haar haarself op band opneem en dan weer terugspeel.

Liggaamlik of kinesteties

Jou kind ...

 • Het goeie koördinasie;
 • Het goeie tydsberekening;
 • Benader probleme fisiek;
 • Verken die omgewing deur aanraking en beweging; ou van rolspel en drama;
 • Is lief vir dans en oefen;
 • Rek en strek graag;
 • Geniet handwerk en stokperdjies;
 • Wys balans, handvaardigheid, grasie en presisie in bewegings.

Hoe jy kan help

Jou kind hou van beweging en leer deur iets te ervaar en deur fi sieke aktiwiteit. Hy sal jou eerder iets wys as vertel en sal met sy hande verduidelik. Moenie jou kind dwing om by ’n lessenaar te sit nie. Laat hom rondloop of gooi bal of spring op die trampolien terwyl jy hom iets leer.

Laat hom aan dinge vat en toerusting manipuleer. Verskaf baie handwerkmate riaal. Besoek interaktiewe museums waar hy aan alles kan vat en dinge kan manipuleer.

Intrapersoonlik

Jou kind ...

 • Is bewus van haar eie emosies en beheer haarself goed;
 • Vind altyd ’n manier om haar gedagtes uit te druk;
 • Is gemotiveerd om doelwitte vir haarself te stel en dit te bereik;
 • Speel onafhanklik;
 • Hou van alleen wees;
 • Kan ’n situasie goed beoordeel;
 • Ken haar eie swak en sterk punte.

Hoe jy kan help

Moedig haar aan om haar stokperdjies en begeertes uit te leef – een daarvan word dalk nog haar beroep! Hou saam met haar dagboek van haar lewe en skryf elke aand ’n stukkie. Wanneer sy haar diepste gedagtes met jou deel, hanteer dit met respek.

Wees fyn ingestel op wat sy kommunikeer. Laat sy binne veilige perke haar eie keuses uitoefen, soos oor wat sy wil aantrek en hoe sy haar kamer wil inrig. Doen moeite om enige besluit wat haar raak goed te verduidelik en ken haar in jou besluit. Gee haar ’n digitale kamera en laat sy haar dag dokumenteer.

Visueel en ruimtelik

Jou kind ...

 • Staar dikwels in die niet terwyl sy luister;
 • Geniet praktiese aktiwiteite;
 • Geniet kuns en teken goed;
 • Neem patrone goed waar;
 • Beskou dinge uit ’n vars, nuwe hoek;
 • Onthou gesigte, maar nie noodwendig name nie;
 • Geniet gevorderde boustel-projekte.

Hoe jy kan help

Sy leer deur te sien en te doen. Sy verwerk inligting as beelde. Haar geheue werk in prentjies. Sy moet eers die prentjie in haar kop sien voor sy daaroor kan praat of skryf. Visuele leerders vaar gewoonlik goed in eksamens.

Hulle is dikwels kreatief en geniet kuns, teken, prenteboeke en legkaarte. Sy sal goed vaar met diagramme en kaarte.

Leer jou visuele kind vroeg al hoe om inligting met die hulp van ’n vloeikaart te orden.