Groepsdruk in Graad 1

akkreditasie
Groepsdruk is nie net 'n tienerverskynsel nie, maar het reeds op jou graad 1'tjie 'n invloed. Maar dis nie noodwendig slegte nuus nie.

Feit 1

Groepdruk is 'n normale deel van grootword

Terugvoering van hul maats is ’n belangrike deel van gr. 1’s se sosiale ontwikkeling en speel ’n groot rol in hul selfbeeldontwikkeling.

As die maatjies vir jou kind sê hy is sportief, glo hy dit. As hulle hom om watter rede ook al spot of verwerp, kan sy lewe uitmekaarval. Dis vir hom baie belangrik om aanvaar te word.

’n Gr. 1’tjie leer eintlik baie spesifieke vaardighede in groepsverband, sê Leanne Greeff, ’n opvoedkundige sielkundige van Montana in Pretoria. Hy leer deel, om respek te hê vir maatjies se behoeftes en eiendom, en om respek vir mekaar se andersheid te hê.

“Jou kind leer dat almal anders dink en doen. Hy leer ook om volgens reëls te speel en om soms te verloor en soms te wen, om ander se gewoontes te akkommodeer en om sy sosiale vaardighede uit te toets.”

’n Kind se temperament bepaal hoeveel maatjies hy nodig het, verduidelik Leanne. “Die uitgaande leiertjie het gewoonlik ’n groot groep maats wat hom spontaan volg. Die uitgaande speel-en-kuier-kind sukkel om op sy eie te speel. Die skamerige introvert vorm gewoonlik ’n hegte band met een kind. Die emosionele introvert het ’n paar maatjies, maar dis gewoonlik op-en-af verhoudings waar hulle vandag maatjies is en môre nie.”

Dié temperamente sorg dat sekere kinders meer kwesbaar vir groepdruk is, sê Leanne. Speel-en-kuier-kinders hunker byvoorbeeld na maatjies se goedkeuring. Net so sal ’n kind wat hou van pret en plesier
hom maklik laat beïnvloed om iets stouts aan te vang sonder om aan die nagevolge te dink.

Skaam kinders gee toe aan groepdruk omdat hulle bang is vir verwerping.

Feit 2

Sommige kinders is meer vatbaar vir groepsdruk

’n Kind het reeds al in gr. 1 ‘n verskeidenheid groepe waaraan hulle blootgestel word en neem hul eie besluit. “Daar is gewoonlik ’n positiewe groep wat al die reëls nakom, op die regte plekke speel, hul werkies doen en saamwerk,” sê Leanne.

“Dan is daar ’n middelgroep wat soms soet is en soms baklei. En dan is daar ’n groep kinders wat die reëls toets. Dis die kinders wat altyd dopgehou moet word omdat hulle op die verkeerde plekke
speel, speelgoed bring wat hulle nie mag nie, soms onderduimse gedrag toon, gesag uitdaag en met baie vindingryke idees vorendag kom wat soms slegte gevolge het.”

Tipiese gedrag by hierdie groepie is dat hulle vir mekaar se stoutighede lag, vermaak in ander se ongehoorsaamheid vind, mekaar lelike taalgebruik leer en anderkinders koggel.

Feit 3

Maatjies word vir jou kind ál belangriker

Sosiale interaksie in gr. 1 is ’n mynveld van mededinging en ‘n soektog na aanvaarding, met ’n klomp kinders uit verskillende omgewings wat elkeen probeer om hul plekkie in die son te af te kamp.

Skielik tel ma se mening minder en juffrou en die maatjies s’n sommer baie meer, en jou kind begin na sy maatjies kyk om te sien hoe hy moet optree. Die meeste kinders in gr. 1 het ’n verskeidenheid
maatjies en party het ’n beter invloed op jou kind as ander, sê Leanne.

Feit 4

Groepdruk kan positief óf negatief wees

In die media word gewoonlik op negatiewe groepdruk gefokus, maar daar is ’n definitiewe positiewe kant ook waar maatjies jou kind aanmoedig, ondersteun en uitdaag om beter te vaar, meer te lees of aan aktiwiteite soos sport deel te neem.

Groepdruk kan jou kind aanmoedig om mededeelsaam te wees en as geheel meer sosiaal aanvaarbaar op te tree om te voorkom dat die groep hom uitstoot.

As die leier van die “bende” oorgehaal kan word om positiewe gedrag uit te leef, kan ’n hele groepie positief omswaai. Sodra die kinders mekaar se swakker gedrag begin na-aap, word dit egter negatiewe groepdruk, sê Leanne.

“Almal lag byvoorbeeld vir ’n maatjie wat sukkel. Hulle word ’n groepie wat gesag uitdaag en nie goed reageer op teregwysing nie

5 Gevaarligte

  1. Sy doen dinge net omdat sy bang is haar maatjies verwerp haar. Groepdruk kan jou kind dwing om besluite te neem waarvoor sy emosioneel nog nie gereed is nie.
  2. Haar gedrag tuis gaan agteruit. ’n Kind wat by die skool negatiewe groepdruk ervaar, sal dit dikwels by die huis ook uitleef. Sy begin dalk vloek, is uitdagend, toon nie meer respek vir eiendom of ander mense nie, of raak afknouerig.
  3. Sy ontwrig die klas. Dikwels ontken die onderwyseres dat daar groepdruk is, maar sy kla dat jou kind gedrags- of skoolprobleme het wat aandag moet geniet. Soms word die ouers ingeroep omdat die kind se gedrag nie na wense is nie. Tipiese klagtes is “Jou dogter ontwrig die klas met haar uitbarstings” of “sy dink dis snaaks om haar maatjie se nuwe potlode te breek”. Jy moet tussen die reëls lees wat aan die gang is.
  4. Jou kind se maats is die “stout” groepie. Ander mense assosieer haar met daardie groep se waardes.
  5. Jou kind dring daarop aan dat sy iets móét hê omdat “almal” in die klas dit het.

5 Praktiese Kernplanne

  1. Bespreek scenario’s wat sy waarskynlik in die skoolopset gaan vind en hoe sy in so ‘n situasie kan reageer.
  2. Leer haar om moeilike situasies te vermy deur byvoorbeeld weg te stap, liewer saam met ander maats te gaan speel of ’n ander aktiwiteit voor te stel.
  3. Leer haar hoe om nee te sê. Laat haar oefen om die ander persoon in die oë te kyk en dan ferm nee te sê.
  4. Leer haar om maatjies te kry wat saam met haar nee sê.
  5. Leer haar dat niemand haar ooit kan dwing om iets te doen wat nie reg is nie.Dit bly haar keuse.
Jongste uitgawe

Feb - Mei 2022

Jongste uitgawe
Lees Baba & Kleuter gerieflik in digitale formaat.
Begin lees