Klik op elke skakel om die bladsy af te laai, en dan kan jy dit uitdruk.

Visuele vaardighede:

Bladsy 1

Bladsy 2

Bladsy 3

Bladsy 4

Fynmotoriese vaardighede:Bladsy 1

Bladsy 2

Bladsy 3

Bladsy 4

Kognitiewe vaardighede:

Bladsy 1

Bladsy 2

Bladsy 3

Bladsy 4

Taalvaardigheid:

Bladsy 1

Bladsy 2

Bladsy 3

Bladsy 4


Syfervaardigheid:

Bladsy 1

Bladsy 2

Bladsy 3

Bladsy 4