Waarheen vir Graad R?

akkreditasie
Is jou kleinding uiteindelik op pad graad R toe? Ons bekyk vier moontlikhede vir die belangrike skooljaar.

Staatskool

Liesel la Grange (37), voormalige kleuterskoolonderwyseres, se seuntjie Ruben (6) is in die Durbanville Preprimêre Skool.

Hoekom? “Ek wou eers ’n Christenskool kies, maar dit was te klein vir Ruben wat ’n ekstrovert is en vir sy persoonlikheid sou dit nie werk nie.” Daar is vyf graad R-klasse van sowat 30 kinders elk – vier Afrikaans en een Engels.

Kostes Skoolgeld is R1 350 per maand en nasorg tot 15:00 R380 per maand. Broodjies vir pouse en middagete word ingepak.

UNIFORMS Die someruniform is ’n gholfhempie (R160) en ’n kortbroek (R105). Hy gaan kaalvoet skool toe. In die winter dra Ruben ’n sweetpakbroek (R89), sweetpakbaadjie (R135) en enige vlootblou langmouhemp (sowat R100). Hy mag enige skoene dra en moet reënstewels hê. Die skoolgeld sluit ’n rugsak met werkboeke, kryte en ander skryfbenodigdhede in.

Skooltye 8:00 tot 12:45

Buitemuurse aktiwiteite
Soetlief een keer per week (R210 per maand vir 10 maande en R90 registrasiegeld). Liesel is ’n aanbieder van hierdie program, wat kinders se sosiale en emosionele vaardighede ontwikkel.
Swem (privaat) R700 per kwartaal
Rugby Weekliks in die winter (R480 per kwartaal)
Krieket Weekliks in die somer (R480 per kwartaal). Hy het al een rugbywedstryd gespeel. “Ek het heeltyd vir hom gesê dit moet net lekker wees. Ek het glad nie gepraat oor drieë of wen nie.”

Huiswerk Hy kry huiswerk. “Ek moes ’n A4-werkboek koop en as hulle die o-klank doen, moet ons prentjies in ’n tydskrif soek wat met o begin en dit daarin plak.”

Wat hy leer Ruben kan al letters en syfers skryf en woorde klank. Die lekkerste vir hom is om buite te speel en binne is dit om vir juffrou te help sodat hy op sy kollekaart beloon kan word.

Terugvoering Een keer per kwartaal, nadat ouers die rapport ontvang het, is daar ouerbesprekings waar jy met die onderwyseres kan praat indien nodig, of andersom.

Tuisonderrig

Marietjie Ueckermann (34) van stellenbosch is ’n oud-onderwyseres en onderrig haar vier kinders, Ruan (10), Arno (8), Isabelle (6) en Eben (1) tuis.

Hoekom? “Almal dink dit is ’n verskriklik moeilike lewe, maar dit is eintlik ’n rustige lewe vol vryheid. Ek wou sorg dat ek die hoofinvloed op my kinders se opvoeding is.”

Marietjie en haar man, Riaan (39), ’n sakeman, het jare lank navorsing gedoen en alles het daarop gedui dat tuisskoolonderrig die beste keuse was. “Ek was aanvanklik bang, maar jou kind is eers op sewe skoolpligtig, dus kon ek dit probeer en as dit nie gewerk het nie, kon ek hulle altyd skool toe stuur.”

Koste Die koste hang van die leerplan af. “Jy kan ’n plan van derduisende rande invoer – of nie.” Marietjie gebruik nie ’n leerplan nie, maar hierdie boeke as handleidings: The Successful Homeschool Family Handbook deur Dr. Raymond and Dorothy Moore; Educating the Wholehearted Child deur Clay Clarkson en Charlotte Mason Companion deur Karen Andreola. Die drie boeke saam kos sowat R600.

Marietjie se opvoedingsfilosofie
Speel Haar kinders moet baie speel: ongestruktureerde spel waar hulle hul verbeelding gebruik. “Jy sorg vir ’n sandput en hulle besluit wat hulle daarmee gaan doen.”

Huistake Hulle verrig huistake saam met haar. Sy leer Isabelle van kleure as hulle wasgoed ophang deur eers die blou wasgoedpennetjies te gebruik.

Sy leer haar verantwoordelikheid, want sy moet haar eie kamer aan die kant maak. “Sortering, een van die grondbeginsels van wiskunde, leer sy so, soos dat sagte speelgoed bymekaar hoort.” Isabelle kan tot by 100 tel en terug, ook in veelvoude van 2 tot 10. Sy het ook ’n boek, Alfabetland, waar sy van letters leer.

Leeswerk Marietjie lees ’n uur per dag aan haar kinders voor, en beslis nie uit onstimulerende boekies nie. Sy lees nou vir Isabelle uit Stoutsterte: van Texel tot Tafelbaai deur Marianna Brandt oor Jan van Riebeeck se seereis na die Kaap. Hulle het geen TV nie. Marietjie wil haar kinders se denke ontwikkel, hulle leer om met aandag te luister en te kan terugvertel wat hulle gehoor het.

Isabelle woon weekliks ’n wetenskapklas vir tuisskoolkinders by, aangebied deur ’n kundige.

Musiek is belangrik. “Alles van rock tot barok. Hulle moet hulle kan uitleef en dans daarop.”

Vrydae ontspan hulle.

Buitemuurse aktiwiteite
Gimnastiek Twee keer per week (R400 per maand)
Tennis Weekliks (R400 per kwartaal)
Kuns Weekliks (R240 per maand)
Hierdie aktiwiteite doen Isabelle saam met ander skoolgaande en tuisskoolkinders.

Praktiese oorwegings ’n Mens moet eers van gr. 1 af by die Wes-Kaapse onderwysdepartement (WKOD) vir tuisskoolonderrig registreer. Die WKOD se nasionale kurrikulum-riglyne gee vir Marietjie ’n aanduiding van watter vaardighede Isabelle moet baasraak.

Pla die gebrek aan sosialisering haar? “Sosialisering is verhoudinge waar jy leer wie jy is, hoe om konflik te hanteer en empatie te wys,” sê Marietjie. “En wat is beter? Om dit tussen ’n klomp sesjariges te leer, of in ’n gesin waar jy leer om met ouer en jonger boeties oor die weg te kom?”

Privaatskool

Marwyn Sowden (32), ’n dieetkundige, en haar man, Jacques (41), ’n siviele ingenieur, se seuntjie, Marcus (6), is in die Curro-privaat skool in Durbanville buite Kaapstad. Hulle het ook vir Lara (4).

Hoekom? Marcus was in ’n klas van 10 by sy kleuterskool. “Omdat hy ’n introvert is en lank vat om aan te pas, was ons bang die sprong van 10 tot 30 kinders in ’n klas sou te groot wees. Curro het ’n maksimum van 20 kinders per klas,” sê Marwyn. Daar is drie Engelse en twee Afrikaanse graad R-klasse.

“Hy het baie goed aangepas en nie een keer gehuil toe hy moes skool toe gaan nie. Wat hom baie gehelp het, is dat ’n kleuterskoolmaatjie saam met hom in die klas is.” Die skool onderskryf Christelike beginsels en elke oggend word daar in die klas Bybel gelees en gebid.

Kostes Skoolgeld R2 510 per maand

Registrasiegeld R6 500 eenmalig, maar as jou kind voor graad R al Curro toe gaan, is dit R3 500 eenmalig.

Die skoolgeld is baie, maar hulle glo dit is die beste vir Marcus en spaar op ander plekke, soos met vakansies. “By Curro is daar ryk ouers, maar baie skraap die geld bymekaar om hul kinders daar te kan hê.” Ouers moet ’n jaar vooruit aansoek doen om toelating. “Die skool voer ’n informele onderhoud met die ouers en voorsien dan ’n aansoekvorm.”

Buitemuurse Aktiwiteite
Gimnastiek (privaat): Weekliks (R420 per kwartaal)
Krieket Weekliks (gratis)

Huiswerk “Elke Vrydag kry jy ’n briefie met die tema vir die volgende week. Huiswerk behels dat jy die tema van die week bespreek en die letter vir die week oefen. Daar is nie soveel druk dat jy elke dag ’n spesifieke hoeveelheid huiswerk moet doen of huiswerk moet inhandig nie,” sê Marwyn.

Wat hy leer Marcus kry basiese wiskunde-onderrig soos: Jy het vier appels en twee maatjies, hoeveel appels moet elke maatjie kry? Hy kan al letters en syfers skryf en begin nou om woorde te klank om te begin lees. Curro volg hoofsaaklik die nasionale kurrikulum.

Skooltye 7:45 – 12:30. Hulle is teen 13:00 by die huis. As Marwyn in die middae moet werk, gaan die kinders na hul ouma of na Curro se nasorg. Die daaglikse tarief vir nasorg is R100 tot 18:00 en sluit middagete in. Per maand is dit R820.

Terugvoer Kwartaallikse oueraande vind plaas nadat ouers die rapporte ontvang het, en onderwysers gee dan terugvoer in persoonlike afsprake. Die rapport fokus op wiskunde, lewensvaardighede en moedertaal.

Montessori

Mignon Keyser (43) van Eversdal in Kaapsta d se noordelike voorstede se dogtertjie, Kara (6), en seuntjie, Martin (4), is in die Chameleons Montessori-skool op die Nitidawynplaas buite Durbanville.

Hoekom? Toe Kara twee was, het Mignon ’n kleuterskool gesoek. “Al waaraan ek kon dink toe ek die pragtige tuin by die skool (toe nog in De Bron) sien, was ‘hier sal my kind kan speel’. Ek het ook gehou van die respek waarmee hulle kinders hanteer het. Jy het nooit die onderwysers hoor hard praat of hoor sê ‘Hou op om dit te doen, jy is nou stout’ nie.”

Kara was in die kleutergroep (18 maande tot drie jaar) en is nou in ’n voorskoolse groep van 31 kinders (drie tot ses jaar) van wie sewe in graad R is.

“Toe Kara jonger was, het die ouer kinders haar gehelp met haar takies en nou help sy die jongeres,” sê Mignon. “In so ’n gemengde ouderdomsgroep kyk niemand wie se vaardighede beter is nie. Elkeen kan teen sy eie pas werk.”

Kostes
Skoolgeld R2 540 per maand
Registrasiegeld R3 500
Kara neem ook aan die Montessori-vakansieprogram deel en het een buitemuurse aktiwiteit. “Dit alles werk tot net meer as R3 000 per maand uit,” sê Mignon. Sy meen dis elke sent werd.

Buitemuurse aktiwiteite
Kunslesse Weekliks (R400)
Kara stel nie in die sportaktiwiteite belang nie. ’n Weeklikse jogalates- en musiekklas vorm deel van haar skooldag.

Huiswerk Hulle kry geen huiswerk nie, maar die graad R groep het ’n “verlengde dag”.

Skooltye Hul skooltye is van 8:00 tot 14:00. Laatoggend kry hulle ’n oggendhappie: vrugteslaai – wat hulle self maak – en ryskoekies.

Montessori werk in tydgleuwe. Die graad R’s werk drie ure lank, dan volg middagete (wat Mignon saamstuur), en speeltyd. Daarna het hulle weer ’n uur lank skool tot 14:00. “Daar is verskillende werkstasies in die klaskamer en kinders kies wat hulle wil doen en beweeg tussen die werkstasies rond, sê Mignon.

Wat hulle leer Kara leer letters en syfers en kan al eenvoudige optel- en aftreksomme doen. Sy kan voorwerpe volgens vorm en grootte rangskik, letters en syfers skryf, woorde klank en is op die punt om te begin lees.

By Montessori leer hulle syfers eers sensories, soos om aan uitgeknipte syfers te vat, voor die abstrakte begrippe aan die beurt kom. Daar is ook ’n vak waar hulle leer om beleef te wees en konflik te hanteer, asook ander lewensvaardighede.

“Dit is ’n baie gestruktureerde omgewing,” sê Mignon. By ander skole is tyd die struktuur – elke 30 minute gaan jy na ’n ander klas – maar hier is die omgewing die struktuur. Dit is nie swak dissipline nie, net konstruktief met baie duidelike grense.”

Jongste uitgawe

Feb - Mei 2022

Jongste uitgawe
Lees Baba & Kleuter gerieflik in digitale formaat.
Begin lees