Naam en van: Anel Annandale

Ouderdom: 33

Waar het jy studeer?

Aan die Universiteit van Pretoria (UP) en die Universiteit van Suid-Afrika (UNISA).

Wat het jy studeer, en hoe lank?

Ek het verskeie kursusse afgelê: ? BA-graad in sosiale wetenskappe (drie jaar); ? honneursgraad in sielkunde (een jaar); ? honneursgraad in opvoedkunde (deeltyds – twee jaar) en ? meestersgraad in opvoedkunde, met spesialisering in opvoedkundige sielkunde (twee jaar deeltyds en toe ? jaar prakties voltyds).

Waar kom jy vandaan?

Oorspronklik van Johannesburg, maar ek woon nou in Kaapstad.

Waarom het jy gekies om opvoedkundige sielkundige te word?

Ek het nog altyd in sielkunde belang gestel. In die jaar waarin ek vir my honneursgraad in sielkunde studeer het, het ek vir sakgeld as ? kleuterskoolonderwyseres gewerk. Ek het gou besef ek werk graag met kinders. Die leerproses was ook vir my boeiend.

Hoe lank werk jy al in hierdie veld?

Ses jaar.

Wat is die voor- en nadele van hierdie loopbaan?

Die voordele is dat ek daagliks met kinders kan werk. Dis verfrissend om die wêreld vanuit hul perspektief te sien. Ek vind dit ook bevredigend om te sien ? kind behaal sukses met die regte hulp en leiding. Nadele is daar is baie dokumentasie wat tussen my sessies afgehandel moet word. Dit kan nogal uitputtend wees om die hele dag by kinders by te by; hulle het soveel energie.

Watter persoonlikheidseienskappe pas by hierdie loopbaan?

Jy moet baie geduldig en versorgend wees, asook entoesiasties wees oor die menslike natuur.

Hoe goed is die besoldiging in die algemeen?

Ek sou sê dis effens bogemiddeld. Daar is geen vaste riglyn nie en opvoedkundige sielkundiges se tariewe verskil. Ek probeer as riglyn die algemene tariewe van mediese fondse gebruik.

Wat is jou raad aan voornemende opvoedkundige sielkundiges?

Die kursus is taai. Dis belangrik om seker te wees dis wat jy werklik wil doen, sodat jy deur die lang, harde studiejare gemotiveer bly. Dis ook belangrik om realistiese verwagtinge te hê oor wat jy op ? daaglikse basis gaan doen. Die werk is opwindend, maar nie glansryk nie. Ek moet dikwels op die vloer sit of kruip, uitgemorsde vrugtesap opvee of ? kleinding se neus help afvee.

Watter skoolvakke het jy nodig om opvoedkundige sielkunde te studeer?

Nie alle universiteite het dieselfde toelatingsvereistes vir die kursus nie, maar in die algemeen sal jy goed moet doen in jou taalvakke en wiskunde moet slaag.

Hoe sal jy jou werksbevrediging op ? skaal van 1 tot 10 aandui?

9.5

Anel Annandale is ? Kaapstadse opvoedkundige sielkundige. Sy spesialiseer in speelterapie en die assessering van kinders in die vroeë fondasiefase (graad R-3).