1. Algemene reëls van die wedstryd

  1.1

  1.2 Hierdie wedstryd word gereël en pryse word deur Sun International (Suid-Afrika) Beperk geborg, wat handel dryf as Sun City (“Sun International”), Mej SA (Edms) Bpk (“Mej SA Co”) en Cell C (Edms.) Beperk, registrasienommer 1999/007722/07 (“Cell C”) en is oop vir alle Huisgenoot, You en Drum-lesers wat die korrekte antwoord op ’n vraag per SMS stuur.

  1.3 Direkteurs, lede, vennote, werknemers, agente of konsultante by Sun International, Miss SA Co en Cell C en hul onderskeie affiliasies en filiale, of hul borgagentskappe of eggenote, lewensmaats, ouers, kinders, broers, susters, sakevennote of genote van sulke persone mag nie vir die wedstryd inskryf nie en kan nie pryse wen nie.

  1.4 Die wedstryd sal van 5 Februarie 2014 tot 13:00 op 20 Maart 2014 (“die wedstrydtydperk”) duur.

  1.5 Jy verstaan ??dat alle inligting (insluitend hierdie reëls) met betrekking tot die wedstryd wat op enige promosie of advertensiemateriaal of op ons webwerf enige tyd voor of tydens die wedstrydtydperk gepubliseer word, deel van die bepalings en voorwaardes van die inskrywing vorm. Sun International, Miss SA Co en Cell C het ook die reg om hierdie wedstryd te onttrek voor die finale trekking.

 2. Pryse

  2.1 Die prys wat gewen kan word, bestaan uit twee nagte se verblyf in ’n bed-en-ontbyt in die Palace of the Lost City by Sun City in ’n kamer vir twee volwassenes, en dit sluit in BBP-kaartjies na die regstreekse Mej. SA-wedstryd in die Superbowl (“die prys”).  Sodanige kamer sal op die uitsluitlike en absolute diskresie van Sun International voorsien word. Die wenner sal ook ’n eksklusiewe foto saam met die Mej. SA-wenner kan neem. Die wenner sal op 29 Maart 2014 by die Palace inteken en op 31 Maart 2014 uitteken. Enige ekstras sal op die wenner se eie rekening gehef word en dit sal betaal word voor die wenner se vertrek uit The Palace. Uitgesluit by prys: Lugreiskoste en oorplasings.

  2.2 Die totale waarde van die prys is sowat R20 000 (twintigduisend rand).

  2.3 Die prys mag nie vir kontant geruil word nie. Sun International, Mej SA Co en Cell C behou die reg voor om enige prys te vervang of te verruil met enige ander prys van soortgelyke kommersiële waarde sonder kennisgewing, op hul uitsluitlike en absolute diskresie. Die wenner sal nie ’n eis teen Sun International, Miss SA Co, of Cell C kan instel as dit gebeur nie.

  2.4 Dit is belangrik dat jy verstaan al die deelnemers (en die wenner) vrywaar Sun International, Miss SA Co en Cell C, sy direkteure, filiale, lede, vennote, werknemers, agente, konsultante, verskaffers, kontrakteurs en borge van enige verlies of skade, hetsy regstreeks, onregstreeks, gevolgskade of andersins, wat voortspruit uit deelname aan die wedstryd.

 3. Hoe om in te skryf en toekenning van pryse:

  3.1 Jy moet 18 jaar of ouer wees om aan die wedstryd deel te neem en die regte antwoord op die vraag per SMS stuur: Watter mobiele netwerk is die hoofborg vir Mej. SA 2014? Elke SMS kos R1,50.

  3.2 Alle korrekte inskrywings sal outomaties by die trekking ingesluit word.

  3.3 Jy kan soveel keer inskryf as wat jy wil.

  3.4 Die wenner sal ná die wedstrydtydperk per trekking gekies word. Die trekking vind plaas op 21 Maart 2014op ’n plek wat deur Sun International, Miss SA Co en Cell C bepaal sal word. Die plek sal op die Miss SA Co webtuiste bekendgemaak word.

  3.5 Sun International, Miss SA Co en Cell C het die reg om enige tyd voor die finale trekking die datums en plekke van die trekking (of albei) te verander. Jy sal nie in so ’n geval kan eis van Sun International, Miss SA Co of Cell C nie.

  3.6 Enige prys wat nie binne 48 uur (agt-en-veertig) nadat die wenner aangekondig is opgeëis word nie, sal verbeur word.

 4. As jy ’n wenner is:

  4.1 Die wenner sal genader word deur Cell C of Cell C se gemagtigde agent namens Mej SA Co en Cell C. Deelnemers moet seker maak hul kontakbesonderhede is verskaf en Mej SA Co en Cell C behou die reg voor om die wenner per SMS te nader.

  4.2 Miss SA Co en Cell C sal die prys na die wenner versend en die wenner in hierdie verband nader.

  4.3 Die beoordelaars se beslissing is finaal en geen korrespondensie sal daaroor gevoer word nie.

  4.4 Miss SA Co en Cell C mag ’n wenner vra of hulle sy of haar naam en foto mag publiseer vir enige advertensies, promosie, gedrukte, verkoopspunte of openbare betrekkinge materiaal vir ’n tydperk van 12 (twaalf) maande vanaf die datum waarop jy die prys wen.

  4.5 Dit is belangrik dat jy verstaan ??dat al die deelnemers en wenners vrywaar Sun International, Miss SA Co en Cell C, sy direkteure, filiale, lede, vennote, werknemers, agente, konsultante, verskaffers, kontrakteurs en borge teen enige verlies of skade, hetsy regstreeks, onregstreeks, gevolgskade of andersins, wat voortspruit uit deelname aan hierdie wedstryd.Sun International, Miss SA Co en Cell C kan voor die oorhandiging van die prys vereis dat jy so ’n vrywaring onderteken.

  4.6 Sun International, Miss SA Co en Cell C kan hierdie bepalings en voorwaardes op hul uitsluitlike en absolute diskresie wysig, verander, en jou daarvan in kennis stel, en die gewysigde weergawe sal in dieselfde media as hierdie bepalings en voorwaardes verskyn. Deur deel te neem, of met voortgesette deelname aan die promosie, stem jy in en verstaan dat jy gebind sal word deur die gewysigde bepalings en voorwaardes.