Met deelname aan die wedstryd stem jy tot die volgende bepalings en voorwaardes in:

 • Mense ouer bo 18 mag aan die wedstryd deelneem, tensy anders vermeld.
 • Die prys sal aan die wenner toegeken word en kan nie oorgedra of vir kontant verruil word nie.
 • Personeel van Media24 en hul lewensmaat en/of gesin mag nie vir HYD-wedstryde inskryf nie.
 • Die prystrekking sal plaasvind op die datum soos vermeld op die inskryfvorm (indien van toepassing). Die wenner sal telefonies in kennis gestel word.
 • Die deelnemer wat die eerste inskrywing instuur wat ná die sluitingsdatum getrek word, sal die wenner wees.
 • Pryse sal toegeken word op grond van ’n regverdige, lukrake proses en die beslissing is finaal.
 • As die wenner ná alle redelike pogings nie gekontak kan word nie, behou Media24 die reg voor om sodanige wenner uit die wedstryd te diskwalifiseer en ’n ander wenner in sy of haar plek te kies.
 • Die prys is nie oordraagbaar, terugbetaalbaar of omruilbaar nie en kan nie vir kontant verruil word nie.
 • Die wenner van die prys moet ’n geldige Suid-Afrikaanse ID besit.
 • Die wenner van die prys stem in om afgeneem te word en gee toestemming dat hul naam en/of foto vir publisiteitsdoeleindes gebruik word.
 • Met deelname aan die wedstryd vrywaar die wenner van die prys Media24 en Megaprom van aanspreeklikheid vir alle verliese, skade, regte of eise van enige aard in verband met die wedstryd of voorspruitend uit die aanvaarding, besit of gebruik van die prys, insluitend, sonder beperking, persoonlike beserings, dood en eiendomskade en eise gegrond op publisiteitsregte, naamskending of inbreuk op privaatheid.
 • Media24 behou die reg voor om die wedstryd dadelik en sonder kennisgewing te beëindig. In die geval van sodanige beëindiging, stem alle wenners in om enige regte te laat vaar wat hulle kragtens die wedstryd mag gehad het en erken hulle sal geen eis teen Media24, Megaprom en hul onderskeie personeel hê nie.
 • Media24 se standaardbepalings en -voorwaardes sal tesame met hierdie bepalings en voorwaardes geld.