INLEIDING

 • Hierdie kompetisie (“die Kompetisie”) word deur die Mr Price Group Beperk (“Mr Price”) aangebied.
 • Inskrywings vir die Kompetisie is slegs oop vir Mr Price-klante (kaarthouers en nie-kaarthouers) wat in Suid-Afrika woonagtig is.
 • Inskrywings vir die Kompetisie geskied deur die inskrywingsvorm te voltooi en ’n minimum van 1 vriend(in) te verwys. Die inskrywingsvorm is op die MRP.com webwerf beskikbaar.
Skryf aanlyn vir die kompetisie in vir die kans om 3 Chino-broeke saam met ’n geskenkbewys vir klere ter waarde van R500, om jou voorkoms te voltooi, te wen. Voltooi die inskrywingsvorm op die webwerf en verwys ’n minimum van 1 vriend(in). Vyf wenners sal lukraak gekies word.
 • Slegs inskrywings wat aan alle vereistes voldoen sal in aanmerking kom vir die pryse.
 • Een inskrywing word per persoon toegelaat, maar ekstra inskrywings kan verkry word deur die kompetisie met vriende te deel.
 • Die kompetisie begin op 29 Julie 2013 en sal eindig op 12 Augustus 2013.
 • Deelname deur die deelnemers aan die Kompetisie konstitueer ’n ooreenkoms om hierdie reëls na te kom. Enige persoon wat hierdie reëls nie nakom nie sal nie toegelaat word om aan die kompetisie deel te neem nie of sal hulle van die kompetisie diskwalifiseer. 
DIE PRYS
 • Die prys sluit 3 Chino-broeke en ’n Mr Price geskenkbewys ter waarde van R500 in.
 • Die pryse is nieterugbetaalbaar, nie-uitruilbaar en kan nie vir kontant verruil word nie. Mr Price is nie aanspreeklik, tot die maksimum mate wat deur die reg toegelaat word, vir enige defekte in die prys nie. 
BEPERKINGS
 • 10. Tot die maksimum mate wat deur die reg toegelaat word, sal Mr Price en sy direkteure, beamptes, bestuurders, werknemers en agente nie aanspreeklik gehou word vir enige besering, eis, verlies of skade, of verlies van enige aard, hetsy direk, indirek, gepaardgaande of andersins as gevolg van enige oorsaak wat plaasvind as gevolg van enige persoon se deelname aan hierdie Kompetisie of die gebruik van enige prys wat hierdeur gewen word nie (enige pryse word op eie risiko van die wenner gebruik).
 • 11. Geen persone wat direkteure, lede, vennote, werknemers of agente of konsultante van Mr Price, sy bemarkingverskaffer(s) wat gebruik word met betrekking tot hierdie Kompetisie, enige ander persoon wat direk of indirek beheer word deur hulle, of enige eggenoot, lewensmaat, ouer, kind, broer, suster, besigheidsvennoot of medevennoot van enige so ’n persoon is, mag vir die Kompetisie inskryf nie.
 • 12. In die geval van ’n dispuut ten opsigte van enige aspek van die Kompetisie is Mr Price se keuse finaal en geen korrespondensie sal aangegaan word nie.
 • 13. Deur vir die Kompetisie in te skryf stem die persoon in om verdere kommunikasie en direkte bemarkinsmateriaal vanaf Mr Price te ontvang.
 • 14. Mr Price verkoop of huur geen persoonlike inligting oor individuele lede aan derdepartye nie. Ons mag wel persoonlike inligting openbaar in reaksie op ’n spesifieke versoek deur ’n wetstoepassingsagentskap, dagvaarding, hofbevel, of soos deur die wet benodig word.
 • 15. Deur vir hierdie kompetisie in te skryf magtig die persoon dat die inligting wat deur die persoon by die webwerf ingedien word nie enige reg van enige derde party, insluitende kopiereg, handelsmerk, privaatheid of enige ander persoonlik of eiendomsreg, nou of in die toekoms sal skend nie.
 • 16. Hierdie Kompetisie sal voldoen aan en onderhewig wees aan enige beslissende bepalings van die CPA en die regulasies wat daaronder promulgeer word en is beskikbaar op die Departement van Handel en Nywerheid se webwerf www.dti.gov.za.
 • 17. Enige bepalings van hierdie reëls of die Kompetisie wat as ongeldig of onafdwingbaar beskou word sal ondoelmatig wees tot die bestek wat hierdie ongeldigheid nie die oorblewende bepalings ongeldig of onafdwingbaar maak nie.
 • 18. Mr Price mag, voor of na die wenner van die Kompetisie openbaar aangekondig is, vereis dat die wenner magtiging gee vir die gebruik van hulle foto en/of naam in sy bemarkingsmateriaal en/of sal deelneem aan sy bemarkingsaktiwiteite  (insluitend endossering, bevordering en/of reklame in die diens van Mr Price Group Beperk of enige van sy filiaalmaatskappye ) (“die Uitnodiging”).