Het jy geweet met die nuwe Administratiewe Beregting van Padverkeersmisdrywe (Aarto) kry jy 32 dae om die boete te betaal en kan dan tot 50-persent-afslag kry?

Suid-Afrikaners is berug daarvoor dat hulle verkeersreëls verontagsaam. Maar volgens Martin Janse van Rensburg, ’n woordvoerder van Budget Insurance, kan dit ernstige gevolge inhou as jy nie boetes betaal nie, onder meer tronkstraf en dat jy nie ’n nuwe motor sal kan registreer nie.

Hier is die standaardprosedure rakende verkeersboetes vir dié wat nie weet nie:

  • As jy ’n Aarto 03-oortredingskennisgewing (kamera-boete) per geregistreerde pos ontvang, moet jy dit liefs so gou moontlik betaal om vir die bogenoemde afslag in aanmerking te kom. As jy dit nie doen nie, sal jy ook R60 vir ’n brief moet opdok, wat jou nog 30 dae gun om dit te betaal.
  • As jy steeds nie die boete betaal het nie, word ’n uitvoeringsbevel teen jou uitgereik, wat jou nog R60 uit die sak gaan jaag en alle lisensiëringstransaksies op eNatis blokkeer. Dit beteken jy gaan nie ’n nuwe motor kan registreer of jou lisensieskyfie of rybewys kan hernu nie. “Aarto kan ook ’n lasbrief uitreik waarvolgens die balju kan kom beslag lê op jou besittings as betaling vir jou boete,” waarsku Martin.
  • As jy ’n gewone boete ingevolge die Strafproseswet ontvang en nie onmiddellik betaal nie, kan jy ’n dagvaarding ontvang. As jy dit ignoreer en nie hof toe gaan nie, kan jy in hegtenis geneem word.
  • Budget Insurance bied ’n nuwe diens, Fines Protect, wat dit kan voorkom. Dié diens kyk gereeld vir boetes en laat jou weet of jy enige boetes teen jou naam het. Dit kan ook afslag help verseker en bied maklike betaalopsies.