DIE volgende oggend, nadat hy saam met Abraham by die kampe was, die pos op die dorp gaan haal en sy tienuur koffie gedrink het, maak hy die oproep na die Suiwelraad se kantore in Pretoria.

“Meneer, ons maak nie self die advertensies nie,” sê die skakelbestuurder toe Gert uiteindelik met die regte mens gesels.

“Ons het ’n reklameagentskap wat dit vir ons doen. Ek het nie die vaagste benul wie die model is en waar u met haar in verbinding kan tree nie.”

Gert verduidelik sy dilemma en kry eindelik die agentskap se naam en nommer. Weer skakel hy – dié keer Kaap toe.

Nou moet hy Engels praat, want die agentskap se mense sukkel met Afrikaans. Hulle beduie dat die kuns direkteur wat met die Suiwelraad se advertensies werk, in ’n skeppende vergadering is en in geen omstandighede gesteur mag word nie.

Die kêrel sal terugbel wanneer hy klaar is. Gert sit die telefoon neer en vat die tydskrif na Sarahtoe, waar sy indie kombuis met middagete besig is.

“As hulle bel, moet jy sê ons soek dié juffrou se naam en telefoonnommer. Ek wil gaan kuier,” verduidelik Gert.

Sarah bestudeer die advertensie noukeurig, want hier is die vrou wat moontlik die leisels van die huishouding kom oorneem. Sy sien die mooi lag en die plooitjies raak.

“Ek hou daarvan,” dink sy. “’n Vrou wat kan lag, sal ’n aanwins vir Gert wees.”

Middagete kom en gaan sonder dat sy iets kan rapporteer. Teen sononder, toe Gert moeg by die opstal aankom, is daar steeds geen nuus nie.

Ná ete maak hy die pos oop, gaan die boeke na, kyk na die nuus op televisie en vat die tydskrif en ’n boek oor Die Rekenaar en Boerdery saam bed toe.

Die telefoon lui hom net ná middernag wakker. Die kunsdirekteur praat Engels en vra nie eens om verskoning vir die laat oproep nie.

“Ek ken net die model se professionele naam, Simone. Sy werk vir The Perfect Face, ’n modelagentskap hier in die Kaap. Wil julle haar gebruik vir ’n advertensie?”

“Nee,” sê Gert. “Ek wil by haar gaan kuier.”

Die man lag en Gert stoot sy ken uit. Hy vra die modelagentskap se nommer, bedank die kunsdirekteur vir sy moeite en stap terug bed toe.