Naam en van

Francois Barnard (27).

Waar het jy studeer? 

Universiteit Stellenbosch.

Wat het jy studeer en hoe lank? 

Ek het van 2005 tot 2008 B.Comm. Finansiële Beplanning studeer, in 2009 my nagraadse diploma in finansiële beplanning gekry, en van 2012 tot 2013 my nagraadse diploma in volhoubare ontwikkeling.

Waar kom jy vandaan?

Worcester.

Hoekom het jy sake-ontwikkelingsbestuur gekies?

Sake-ontwikkeling beteken iets verskillend in verskillende sektore en by verskillende maatskappye. In die beleggingsbedryf waar ek werk, gee dit vir my die geleentheid om by verskeie projekte oor ’n wye spektrum sakedienste betrokke te wees. Dit stel jou in staat om nie net op een vaardigheid te fokus nie, soos kliëntediens, navorsing of ontleedkunde, maar jy moet kundigheid ontwikkel en ontplooi in al hierdie velde. Dit is ’n vinnige, uitdagende en voortdurend veranderende omgewing.

Hoe lank werk jy al as sake-ontwikkelingsbestuurder?

Drie jaar.

Wat is die voordele en uitdagings van hierdie beroep?

Een van die grootste voordele is dat daar nie net een manier is om die werk gedoen te kry nie; jy het die vryheid om jou eie benadering uit te werk, solank die doelwitte bereik word. Die buigsaamheid en wye spektrum van take keer ook dat jou werk vervelig raak. Dit kan egter ook ’n uitdaging word; as die werk nooit vervelig raak nie, kan jy dalk te gemaklik raak en eindelik in ’n groef verval.

Watter karaktereienskappe dink jy pas by dié beroep?

Jy moet as jou eie bestuurder kan optree. Jy moet doelwit- en mens-gedrewe wees.

Hoe goed is die vergoeding oor die algemeen?

Billik.

Watter raad het jy vir voornemende sake-ontwikkelingsbestuurders?

Harde werk sal jou werk besorg, asook die vermoë om vertroue in te boesem en verhoudings te bou.

Watter skoolvakke het jy nodig om hiervoor te studeer?

Wiskunde. Rekeningkunde of ekonomie sal ook help.

Hoe bevredigend is jou beroep, op ’n skaal van een tot 10?

Sewe.

- Shané Barnard