Cell C het die Take a Girl Child to Work Day®-veldtog in 2003 begin en het sedert dan verskeie private en publieke organisasies die geleentheid gegee om saam met Cell C te werk om jong dogters aan die werkplek bekend te stel en hul te motiveer om hul doelstellings en ambisies te bereik. Die veldtog beoog om meisies bewus te maak van die belangrike rol wat hulle kan speel in die Suid-Afrikaanse ekonomie en sosiale ontwikkeling. Om voort te bou op die projek het Cell C die Girl Child-beursfonds in 2007 gestig met die doel om Suid-Afrikaanse maatskappye en die publiek die geleentheid te gee om by te dra tot die verdere opleiding van jong, vroulike leerders van minder bevoorregte agtergrond. Cell C glo om beurse aan te bied ’n langtermyn belegging is in die bemagtiging van vroue in Suid-Afrika.  

Bank besonderhede

 Bank: ABSA Bank

Rekeningnaam: Girl Child Bursary Fund

Rekeningnommer: 407 1533 975

Soort rekening: Current Account

Takkode: 632005

Taknaam: Rivonia