Ruimtevaarders kan in die ruimte met digitale stembriewe stem in verkiesings.