Die Badjao van Borneo leef byna net op bote en raak “landsiek” wanneer hulle aan wal stap. Hul bynaam is “seesigeuners”.