“Jamais vu” is die teenoorgestelde van déja vu. Déja vu is die gevoel is dat ’n vreemde situasie bekend is; “jamais vu” dat ’n bekende situasie vreemd en onbekend is.