, soos aangedui deur die sosiale sielkundiges van die London School of Economics and Political Science (LSE).

’n Voortdurende studie oor die sosiale sielkunde van padveiligheid, gesamentlik  uitgevoer deur LSE en die vervaardigers Goodyear-buitebande, het verskilende maniere geïdentifiseer waarop mense reageer wanneer hulle op  ander bestuurders op die pad reageer.  Dit is gegrond op die manier waarop hulle hul eie gevoelens, en hul onsekerheid oor die gedrag van ander padgebruikers baasraak.

Navorsers het, met behulp van fokusgroepe en diepgaande onderhoude met bestuurders, gevind dat sewe persoonlikheidstipes hulself dikwels manifesteer. [post-slider] Hierdie ‘bestuurder-persoonlikhede’  kom in verskillende situasies na vore wanneer bestuurders in wisselwerking is met ander mense op die pad.

 "Ons is ook nie heeltyd presies die een of die ander een nie"

“Die meeste van die tyd kan ons doodgelukkig in die gerieflike borrel van ons motor sit, maar ons kan moontlik om enige draai met ander bestuurders te doene kry.  Dit veroorsaak dat die pad ’n uitdagende en onsekere sosiale omgewing word. Terwyl ons ons oor ander mense se bestuursvermoë bekommer, dui hierdie navorsing daarop dat hul gedrag ook afhang van dit wat ons doen.

"Ons skep persoonlikhede van wie ons nie hou nie. Uit ’n filosofiese oogpunt verteenwoordig die verskillende persoonlikhede verskillende uitlaatkleppe wat bestuurders gebruik om hul frustrasies en sterk gevoelens baas te raak. Ons is ook nie heeltyd presies die een of die ander een nie. Die meeste van ons sal, afhangend van die situasie en die wisselwerking met ander mense,  vind dat  verskeie van hierdie profiele opduik,” het dr. Chris Tennant, sosiale sielkundige, wat die navorsingsprojek by LSE lei, verduidelik.

“Die meeste van hierdie gedrasgspatrone kan tot gevaarlike situasies op die pad lei. Begrip van die soort gedrag wat ons openbaar en watter situasies dit aanvuur/aanblaas, is al die eerste tree vir ons almal om dit te kan beheer en daardeur  ’n veiliger omgewing te skep vir onsself en vir ander padgebruikers.

"Benewens doeltreffende handhawing/afdwing van wette teen aggressiewe bestuur, bly opvoeding en lewenslange leerprosesse die kragtigste openbare strategieë om hierdie sosiale en emosionele aspek van bestuur die hoof te bied en om die beste verbeterings in padveiligheid te bereik,” is Olivier Rousseau, visepresident van Goodyear se verbruikersbande in Europa, die Midde-Ooste en Afrika, se aanbeveling.

Die persoonlikheidstipes is ’n uitvloeisel van die eerste gedeelte van die gesamentlike navorsingsprojek wat ’n kwalitatiewe blik gegee het op  gedrag van bestuurders deur te fokus op groepe en diepgaande onderhoude.  Goodyear en LSE probeer om, deur middel van hierdie navorsing, die invloed van bestuurders op mekaar se gedrag op die pad te identifiseer.

Data van vorige navorsing aangaande jong bestuurders (onder 25) 

  • 65% van jong bestuurders het tans aandagafleiding binne die motor as ooit tevore
  • 40% van jong bestuurders is  gewillig om meer risiko’s te neem
  • 39% van jong bestuurders is minder geneig om die advies te volg wat hulle tydens hul bestuursopleiding ontvang het
  • 29% van jong bestuurders kan nie die nut van bestuurslesse insien nie
  • 76% van bestuursinstrukteurs wil hê ouers moet ’n beter voorbeeld stel vir hul kinders
* Navorsing gedoen deur die LSE en Goodyear

Meer oor Goodyear

Goodyear is een van die grootste bandemaatskappye in die land. Dit verskaf werk aan ongeveer 67,000 mense en vervaardig sy produkte in 22 lande oral in die wêreld. Sy twee innoverende sentrums in Akron, Ohio en Colmar-Berg, Luxemburg, strewe daarna om die jongste produkte en dienste te ontwikkel wat die standaard stel vir die tegnologie en prestasie van die nywerheid.

Meer oor LSE

Die Londonse Skool van Ekonomie en Politieke Wetenskap (LSE) is een van die voorste universiteite vir sosiale wetenskap in die wêreld. LSE is ’n  spesialis-universiteit met ’n  internasionale toevoer en ’n  wêreldwye reikpunt. Sy navorsing en opleiding oorspan die hele breedte van die sosiale wetenskappe, van ekonomie, politiek en die regbank, tot sosiologie, antropologie, rekeningkunde en finansies, Dit is in 1895 gestig en het ’n uitstekende reputasie vir akademiese voortreflikheid. !6 Nobelpryswenners was òf personeellede òf alumni van LSE. Die Skool beskik oor ’n kosmopolitiese studenteliggaam, met ongeveer 9,500 voltydse studente uit 140 lande. LSE beskik oor V personedel van meer as 3,00, waarvan ongeveer 46 persent van lande buite die VK af kom.