Die video en liedjie gaan oor meisies met mag, oor saamstaan en sterk wees, sê een van die groepslede, Perrie Edwards (20). Klink na ons soort musiek!

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Kjpa0SMOug0

BRON: DAILYMAIL.CO.UK