Huisgenoot-toepassings (d/b/a  Huisgenoot-toepassings, “ Huisgenoot-Toepassings”, “die toepassings”) verskaf hierdie Privaatheidsbeleid om jou in te lig oor ons beleid en prosedure aangaande die prosessering, insluitend die versameling, gebruik en openbaarmaking van inligting wat ons deur middel van toepassings, mobiele toepassings en dienste (kollektief “Dienste”) van die gebruikers ontvang. Die Privaatheidsbeleid is van op inligting wat jy deur middel van die Dienste aan ons verskaf. Die Privaatheidsbeleid mag van tyd tot tyd bygewerk word. Ons sal jou in kennis stel van enige noemenswaardige veranderings deur ’n nuwe Privaatheidsbeleid beskikbaar te stel. Jy word aangeraai om die beleid gereeld na te gaan vir veranderings.

In die beleid sluit die terme “gebruik” en “prosessering” van inligting ook die vaslegging van inligting op ’n mobiele toestel in. Die inligting is onderhewig aan statistiese of enige ander ontleding, of die gebruik van die inligting op enige manier. Dit sluit in, maar is nie beperk nie, tot die versameling, berging, evaluering, modifikasie, uitwissing, gebruik, saamvoeging, onthulling en oordrag van inligting binne ons organisasie of tussen ons geaffilieerdes in Suid-Afrika of oorsee. Soos gebruik in die beleid, verwys die terme soos “ons” en “Ons s’n” na die Huisgenoot-toepassings.

Inligting, Versameling en Gebruik

Ons vernaamste doel met die versameling van die inligting is om die Dienste te verskaf en te verbeter, en gebruikers in staat te stel om die Dienste makliker te gebruik, te navigeer en te geniet.

Ons, ons diensverskaffers, adverteerders en vennote mag verskeie soorte nie-persoonlike, identifiseerbare inligting versamel wanneer jy een van Huisgenoot se toepassings gebruik. Hierdie nie-persoonlike, identifiseerbare inligting mag insluit: die soort mobiele toestel wat gebruik word om die toepassings te besigtig (byvoorbeeld, Apple-toestelle, Android-toestelle), inligting aangaande jou ligging, die inhoud waartoe jy toegang verkry het, die aankope wat jy gemaak het, en die advertensies wat jy gesien het en waarop jy geklik het.

Persoonlike Inligting

Wanneer jy ons Dienste gebruik, mag ons jou vra om persoonlike identifiseerbare inligting aan ons te verskaf – inligting wat ons kan gebruik om jou te kontak en/of jou te identifiseer, en inligting aangaande jou gebruik of potensiële gebruik van die Dienste en ander aanverwante dienste (“Persoonlike Inligting”). Persoonlike Inligting wat ons mag versamel sluit in jou naam en e-posadres. Persoonlike Inligting mag ook insluit ander inligting wat jy aan ons verskaf het rakende jou voorkeure en belangstellings, soos dit blyk uit jou gebruik van die Dienste. Ons gebruik Persoonlike Inligting om: (i) die Dienste te lewer, (ii) jou te help om die Dienste maklik te navigeer, (iii) die Dienste te verskaf, te verbeter en te optimaliseer, (iv) gebruikers se behoeftes en belangstelling beter te verstaan, (iv) jou ervaring te verpersoonlik, (v) sagtewarebywerkings en/of produkaankondigings moontlik te maak, en (vi) verdere aanbiedings wat ons reken jy nuttig of interessant sal vind, moontlik te maak.

Gebruiksinligting

Wanneer jy ons Dienste gebruik, sal ons netwerke outomaties inligting vaslê wat jou toestel stuur of oordra. Dit sluit in, maar is nie beperk nie, tot gebruikersverstellings, ligging en jou gebruik van die Dienste.

Wanneer jy inligting van jou sosiale media-rekening verskaf, stel dit ons in staat om (1) jou eksklusiewe inhoud te bied, (2) en jou gebruikservaring volgens jou behoeftes aan te pas, en (3) jou deur sosiale netwerk-webwerwe te kontak deur die jongste nuus, aanbiedings en belonings direk aan jou te stuur. Deur dit te doen, stem jy in tot die gebruik van jou inligting in ooreenstemming met ons Privaatheidsbeleid. Ons sal soms hierdie inligting gebruik om jou te kontak, soos wanneer die Bepalings van ons Dienste verander, of wanneer ons jou oor jou rekening wil kontak.

As jy kies om inhoud in te stuur vir publikasie (byvoorbeeld deur kommentaar te lewer op ’n gespreksbord, ’n video op te laai of kommentaar te lewer op ’n spesifieke toepassing), mag ons jou skermnaam en ander inligting publiseer wat jy aan ons verskaf het. Ons sal van tyd tot tyd inligting wat ons deur die Huisgenoot-toepassings versamel kombineer met inligting wat ons uit ander bronne verkry het. Sonder enige beperking op voorgenoemde, as jy ’n profiel skep op een van ons toepassings, sal jou profiel openlik vertoon word en mag ons dit volgens ons eie diskresie herbruik. Ons gebruik nie-persoonlike identifiseerbare inligting wat ons versamel om die ontwerp en inhoud toepassings te verbeter, om meer relevante markboodskappe en advertensies te lewer en jou ervaring na jou behoeftes aan te pas. Ons mag ook hierdie inligting gebruik om die gebruik van ons toepassings te ontleed, sowel as produkte, programme en dienste aan te bied.

Inligting Deel en Openbaarmaking

Ons deel nie Persoonlike Inligting met derde partye nie, buiten in die volgende gevalle:

Diensverskaffers

Ons mag derde partye gebruik om die Dienste namens ons te fasiliteer, om aanverwante dienste te lewer of om ons by te staan in die ontleding van die Dienste wat gebruik word. Hierdie derde partye het slegs toegang tot jou Persoonlike Inligting om hierdie take namens ons uit te voer en het nie die magtiging om die inligting openbaar te maak of vir enige ander doeleindes te gebruik nie.

Versamelde inligting

Ons behou die reg voor om versamelde inligting te deel, wat jou Persoonlike Inligting uitsluit, en ons mag inligting wat ons versamel het met die gebruik van ons toepassings met derde partye deel (dit sluit in verskaffers, adverteerders, navorsingsgroepe en ander maatskappye) vir bedryfsontleding, demografiese profiele of ander doeleindes. Enige inligting wat in hierdie kontekste gedeel word, sal jou Persoonlike Inligting uitsluit.

Instemming tot die Wet en Wetstoepassing

Ons sal saamwerk met regerings- en wetstoepassingsbeamptes en privaat partye om die wet te gehoorsaam of toe te pas. Ons sal alle inligting oor ons gebruikers aan die regerings- of wetstoepassingsbeamptes oordra, volgens ons eie diskresie, as ons glo dit is nodig of gepas om op regsaansprake of gedinge te reageer (dit sluit dagvaardings in, maar is nie daartoe beperk nie). Ons sal dit doen om ons eiendom of regte of dié van derde partye, of die veiligheid van die publiek of enige persoon te beskerm, of om enige misdaad te voorkom of te stop, of enige aktiwiteit wat ons reken die moontlikheid inhou dat dit oneties of onwettig is, of tot regsoptrede kan lei. Deur toegang te verkry tot Huisgenoot se toepassings en dit te gebruik, onderwerp jy jou aan die jurisdiksie van die Suid-Afrikaanse howe in verband met enige dispuut wat mag voortspruit uit hierdie gebruikersooreenkoms.

Sake-oordrag

Ons mag alle bates van Huisgenoot-toepassings, insluitend jou Persoonlike Inligting, verkoop, oordra of op ander wyses deel in die geval van ’n samesmelting, verkryging, reorganisasie of die verkoop van bates in die geval van bankrotskap.

Internasionale Oordrag

Huisgenoot-toepassings funksioneer wêreldwyd, dit is daarom noodsaaklik dat ons jou inligting internasionaal oordra. Jou inligting sal waarskynlik oorgedra en in Suid-Afrika geprosesseer word, waar baie van ons sentrale databasisse gesetel is. Die databeskerming- en ander wette van ander lande, soos Suid-Afrika, is dalk nie so omvattend soos dié van jou land nie. Wees asseblief verseker dat ons redelike stappe neem om jou privaatheid te beskerm. Deur die toepassings te gebruik, stem jy in dat jou inligting versamel, gebruik of oorgedra mag word, soos in hierdie privaatheidsverklaring uiteengesit word.

Die Verandering of Uitwissing van jou Inligting

Jy kan jou persoonlike inligting uitwis deur ons te kontak of deur die gepaste veranderings aan jou gebruikersrekeningvoorkeure deur die Dienste te maak. As jy wil hê ons moet jou rekord uit die stelsel verwyder, kontak ons asseblief en ons sal jou versoek probeer akkommodeer, mits ons nie nie ’n regsverpligting het om die rekord te behou nie.

Sekuriteit

Ons gebruik administratiewe, fisieke en elektroniese maatreëls om jou inligting teen onregmatige toegang te beskerm. Ons sal ingevolge die wet enige oortreding van die sekuriteit, vertroulikheid of integriteit van die nie-gekodeerde elektronies bewaarde “persoonlike inligting” (soos gedefinieer in die toepaslike statusse in die sekuriteitskendingkennisgewings) aan jou bekendmaak per e-pos of met ’n opsigtelike kennisgewing deur die Dienste. Dit sal geskied op die vinnigs moontlike tyd en sonder onredelike vertraging, in soverre dit in ooreenstemming is met (i) die legitieme behoefte aan wetstoepassing of (ii) enige maatreëls wat nodig is om die omvang van die skending vas te stel en die redelike integriteit van die stelsel te waarborg.

Internasionale Oordrag

Jou inligting mag oorgedra en in stand gehou word op netwerke en toerusting buite jou streek, provinsie, land of ander regsgebied. Jy gee ons hiermee toestemming om jou persoonlike inligting wêreldwyd oor te dra op ons stelsels, ander entiteite, agente, subkontrakteurs of ander relevante sakevennote. Dit sluit in, sonder beperking, derde partye wat toevallige toegang tot persoonlike inligting mag hê. Wanneer ons sulke oordragte maak, sal ons toesien dat die nodige maatreëls ingevolge hierdie Privaatheidsbeleid ingestel is om jou persoonlike inligting te beveilig. Jou instemming tot hierdie Privaatheidsbeleid, sowel as jou bekendmaking van sulke inligting word gesien as jou instemming tot hierdie oordrag.

Ons Beleid oor Kinders

As ’n ouer of voog daarvan bewus word dat hul kind Persoonlike Inligting aan ons verskaf het sonder hul goedkeuring, kan hulle ons kontak sodat ons die inligting uit ons lêers verwyder.

Kontak Ons

As jy enige vrae het rakende die Privaatheidsbeleid kontak ons asseblief by apps@huisgenoot.com

Fisiese adres: 7de Vloer, Naspersgebou, 40 Heerengracht, Kaapstad, Suid-Afrika 8000.

Bywerkings

Hierdie beleid sal van tyd tot tyd bygewerk word. Ons sal jou in kennis stel van noemenswaardige veranderings op die manier waarop ons persoonlike identifiseerbare inligting hanteer, deur die stuur van ‘n e-pos na jou die mees onlangse adres wat jy verskaf het, of deur ’n kennisgewing sigbaar in die toepassings te plaas. Ons moedig jou aan om van tyd tot tyd die Privaatheidsbeleid na te gaan sodat jy altyd bewus is van die inligting wat ons versamel, hoe ons dit gebruik, en met wie ons dit deel.