Die nuweling behoort teen die laaste kwartaal in Suid-Afrika beskikbaar te wees. 'n Afslaankapweergawe sal ook later bekendgestel word.

audi-1 audi-0 audi-00audi-2 audi-3audi-4 audi-5