1. Wat behels ‘binne gemeenskap van goed’?

As jy binne gemeenskap van goed trou, behoort alle bates (byvoorbeeld eiendom of ’n belegging) wat julle in die huwelik ingebring het en daarna bymekaar maak aan julle albei – maar so ook alle laste (byvoorbeeld skuld).

As jy onseker is of jy buite of binne gemeenskap van goed getroud is, kan jy net kyk of julle ’n huweliksvoorwaardekontrak het. As jy nie een het nie, is jy outomaties binne gemeenskap van goed getroud.

Wanneer jy jou belastingaanslag invul, gaan jy gevra word of jy binne of buite gemeenskap van goed getroud is. Op jou gewone inkomste, soos jou salaris of vryskutwerk, gaan jy afsonderlik belas word volgens jou persoonlike belastingskaal.

Jou lewensmaat sal ook sy of haar inkomste afsonderlik invul en daarop belas word. Elkeen van julle word dan op jul eie daarop belas. Dit is egter anders as dit kom by beleggingsinkomste uit byvoorbeeld rente en dividende; huurinkomste en kapitaalwins.

Jy en jou huweliksmaat word op die helfte van mekaar se beleggings- en huurinkomste asook kapitaalwins belas – dit maak nie saak in wie se naam die belegging is nie.

As jy jou belastingopgawe invul, sal jy jou volle beleggings- en huurinkomste asook kapitaalwins moet verklaar, en die SAID sal dit tussen jou en jou eggenoot verdeel. Hulle weet wie jou eggenoot is, want jy sal gevra word om sy of haar ID-nommer op jou belastingopgawe te verskaf.

2. Hoe werk huwelike ‘buite gemeenskap van goed’?

Dié tipe huwelike tree in werking wanneer jy ’n huwelikskontrak laat opstel. Dit kan met of sonder die aanwasbedeling wees.

“Sonder aanwas” beteken elkeen besit afsonderlik wat julle in die huwelik inbring en daarna bymekaarmaak. Jul bates word nie gedeel nie en elkeen het sy eie boedel.

“Met aanwas” beteken alles wat julle tydens jul huwelik bymekaar maak, word verdeel as julle skei of sterf. As julle buite gemeenskap van goed getroud is, met of sonder aanwas, word jy en jou huweliksmaat elkeen afsonderlik belas.

Jy betaal byvoorbeeld net belasting op jou eie salaris- en beleggingsinkomste en kapitaalwins en jou huweliksmaat op syne.

Wenk
Selfs al hoef jy nie skenkingsbelasting te betaal nie moet jy dit steeds in jou belastingopgawe verklaar. 

3. Wat is skenkingsbelasting?

Huweliksmaats se donasies aan mekaar is vrygestel van skenkingsbelasting. Dis die een groot voordeel vir paartjies ingevolge die belastingwet.

Dit kan ’n groot verskil maak, want in die algemeen word skenkings van meer as R100 000 per jaar, tussen niegades, teen ’n koers van 20% belas.

Voorbeeld

Jy gee jou dogter ’n deposito vir ’n huis van R200 000. Jy as skenker gaan skenkingsbelasting van R20 000 daarop moet betaal, sê Anél di Giannatale van Ghias Accounting Services. (20% van die R100 000 wat belas word, die ander R100 000 is vrygestel).

Dit moet binne ’n sekere tydperk gedoen word (kyk op die SAID-webtuiste vir inligting). Die skenker sowel as die ontvanger moet dit op hul belastingopgawes verklaar.

Die ontvanger betaal egter nie belasting daarop nie en sal dit dan ook as ’n niebelasbare item op haar belastingopgawe aandui.

  • Skenkers se vrygewigheid kan ook opbou: as jy vir een persoon R30 000 skenk, vir ’n ander R50 000, en vir nog iemand R20 000 in een belastingjaar, is jy op die R100 000-kerf. Enige skenkings wat jy nog maak aan mense wat nie jou gade of ’n openbare welsynsorganisasie is nie sal dan met 20% belas word.
  • Skenkings aan gades is nie belasbaar nie. Sou jy vir jou huweliksmaat die R200 000 skenk, gaan jy glad nie belasting daarop betaal nie. Dit bou ook nie op tot ’n sekere belasbare kerf nie.
  • Die Wet op Inkomstebelasting sien ook mense in bewese langtermynverhoudings as gades. As jy en jou lewensmaat kan bewys julle is al baie lank saam, behoort julle ook skenkings vir mekaar te kan gee sonder om belas te word. Alles wat ’n gade erf wanneer hul geliefde sterf, is ook vrygestel van boedelbelasting. Gesels eers met ’n rekenmeester of ’n prokureur om te bevestig dat julle wel deur die SAID as gades beskou sal word.
  • Skenkers wat nie Suid- Afrikaanse burgers is nie, sal ook nie skenkingsbelasting betaal nie. As iemand in Kalifornië byvoorbeeld vir jou geld skenk, betaal hulle nie skenkingsbelasting ingevolge Suid-Afrikaanse wetgewing nie.
Kry hier nog raad