Voorts maak dit die belasting- en annuïteitsvereistes vir alle soorte aftreefondse (pensioen, voorsorg en uittreeannuïteite) eenvormiger.

Ons het James Coutinho, Liberty se senior bestuurder van groep-, korporatiewe- en kliëntebelasting, gevra om dit in ’n neutedop te verduidelik.

1. Word ek daardeur geraak?

Die nuwe reëls behoort jou nie juis te beïnvloed as jy reeds afgetree is nie. As jy nog vir jou aftrede spaar, kan dit jou wel raak, en jou aftreefonds moet jou nou daaroor inlig.

Jou fondstipe (pensioen-, voorsorg-, pensioenbewarings-, voorsorgbewarings- of uittreeannuïteitsfonds) bepaal hoe jy geraak word.

Kyk op jou fondsstaat, of vra jou werkgewer of jou finansiële raadgewer wat jou fondstipe is. Want as jy al van werk verander het, behoort jy moontlik tot verskillende fondstipes.

2. Wat is die grootste veranderings?

Daar is drie nuwe reëls wat die aftreefondsomgewing redelik verander: die annuïtisering van voorsorg- en voorsorgbewaringsfondse (lees punt no. 3), nuwe moontlikhede vir aftreefondslede om voordele belastingvry na ’n groter verskeidenheid fondse oor te dra en veranderings aan aftrekkings voor aftrede sou jy dalk wou emigreer.

3. Wat beteken die annuïtisering van voorsorg- en voorsorgbewaringsfondse?

Annuïtisering beteken jy ontvang ’n deel van jou aftreevoordele as ’n annuïteitsinkomste. Voorheen was dit die geval vir ander aftreefondse, maar nie vir voorsorg- en voorsorgbewaringsfondse nie. Lede van die laasgenoemde kon die volle waarde van hul voordele as een belasbare kontantbedrag met aftrede onttrek.

Voortaan sal alle nuwe voorsorgfondslede hoogstens een derde van hul totale voordele as ’n belasbare kontantbedrag mag onttrek wanneer hulle eendag aftree. Die ander twee derdes van hul aftreegeld sal as ’n gereelde annuïteitsinkomste betaal word.

Uitsonderings:

  • Aftreevoordele minder as R247 500.
  • Bydraes van bestaande voorsorg- en voorsorgbewaringsfondslede tot op 1 Maart 2021.
  • Voorsorgfondslede wat op 1 Maart vanjaar 55 jaar of ouer was. Niks verander dus vir hulle nie, mits hulle by dieselfde fonds bly.

WENK

Vra ’n finansiële beplanner wat jou opsies is as jy van jou aftreegeld na ’n ander fonds wil oordra of as jy dit wil onttrek. Stel dan ook vas of die nuwe reëls vir jou belastingvoordele inhou.  

4. Wat is my ‘vestigende regte’

Jy het oorspronklik in ’n voorsorgfonds belê met die verwagting dat jy al jou aftreegeld as ’n enkele, belasbare kontantbedrag kan onttrek. Wat nou?

As bestaande lid (en nie nuwe lid nie) het jy die reg om die voordele (plus groei) wat jy voor 1 Maart vanjaar opgebou het as belasbare enkelbedrag te onttrek wanneer jy aftree.

Daardie geld word die “vestigende” liddeel genoem. Alle bydraes ná 1 Maart vanjaar, plus die beleggingsgroei daarop, sal onderhewig wees aan die nuwe reëls.

5. Hoe word voordele nou na ander aftreefondse oorgedra?

Voorheen was die opsies vir lede van pensioen- en voorsorgfondse om hul geld belastingvry na ’n ander aftreefonds oor te dra – byvoorbeeld wanneer jy van werk verander – baie beperk.

Maar sedert 1 Maart vanjaar kan jy nou jou bestaande aftreegeld tussen pensioen-, voorsorg- en na albei soorte bewaringsfondse skuif sonder enige nadelige belastinggevolge.

6. Wat van onttrekkings voor aftrede as ek emigreer?

In die toekoms sal onttrekkings afhang van die aftreefondslid se status as belastingbetaler aan Suid-Afrika, en nie of jy geëmigreer het of nie. Die nuwe reëls raak lede van uittreeannuïteits-, pensioenbewarings- en voorsorgbewa- ringsfondse.

As hulle nie formeel geëmigreer het nie, of nie teen 1 Maart aansoek gedoen het om te emigreer nie, sal die nuwe reëls nie gegrond word op hul emigrasie nie, maar op hul residensiële belastingstatus.

Hulle sal moet kan bewys dat hulle vir ’n onafgebroke tydperk van drie jaar nie ’n Suid-Afrikaanse belastinginwoner was nie voor hulle so ’n onttrekking voor aftrede kan doen.

Uitsonderings

  • Lede van uittreeannuïteits-, pensioenbewarings- en voorsorgbewaringsfondse wat reeds geëmigreer het of wie se aansoeke teen 28 Februarie 2021 by die Suid-Afrikaanse Reserwebank (SARB) of ander goedgekeurde banke ingedien was (en daarna binne die jaar deur die SARB goedgekeur word).
  • Lede van pensioen- of voorsorgfondse. Die volle nabelaste waarde van ’n onttrekkingsvoordeel sal steeds beskikbaar wees. 
Kry hier nog raad
  • Op beleggingsmaatskappye se webtuistes kan jy gratis diensgelde, bydraes en opbrengste van aftreeplanne bereken.
  • Instituut vir Finansiële Beplanners: fpi.co.za