Lewensversekeringsmaatskappye word sedert die uitbreek van die pandemie oorval met navrae. Bestaande kliënte wil weet hoe COVID-19 hul dekking, polisvoorwaardes en hantering van eise sal raak. En wat sal gebeur as hulle weens ’n verlies aan inkomste tydens die inperking nie hul premies kan betaal nie? Boonop wil talle mense nou lewenspolisse koop, vertel Schalk Malan, hoof van BrightRock.

Hier is ses dinge wat jy moet weet oor COVID-19 en lewensversekering.

1. WORD EISE EN NUWE AANSOEKE TYDENS DIE INPERKING VERWERK?

Ja. Lewensversekering kwalifiseer as ’n noodsaaklike diens. Eise sowel as nuwe polisaansoeke kan gedoen word op die lewensversekeraar se webtuiste, telefonies of deur ’n finansiële adviseur.

 • Wanneer jy vir ’n nuwe polis aansoek doen, word mediese toetse gewoonlik verlang. Maar weens die inperking en stryd teen die coronavirussiekte het versekeraars hul werkwyse aangepas.

Liberty doen dit byvoorbeeld nou so:

Nuwe aansoeke

Die aansoeker doen telefonies ’n volledige verklaring oor sy algemene gesondheidstoestand.

 • Maar die fisieke toetse word eers later gedoen wanneer die versekeringsmaat­skappy se aangewese verpleegpersoneel weer besoeke kan doen en laborato­riums weer die kapasiteit het om ander toetse benewens dié vir COVID-19 te hanteer.

Die lewensversekeringsmaat­skappy sal jou toetsafsprake reël.

Bestaande kliënte

Hul mediese inligting wat reeds op rekord is – byvoorbeeld bloedtoetse en ander nodige toetse van die afgelope jaar – sal gewoonlik aanvaar word.

 • Sodra dit weer moontlik is om nuwe toetse aan te vra en laboratorium toe te stuur, sal dit gebeur.

2. WORD EISE EN NUWE AANSOEKE TYDENS DIE INPERKING VERWERK?

Ja. Lewensversekering kwalifiseer as ’n noodsaaklike diens. Eise sowel as nuwe polisaansoeke kan gedoen word op die lewensversekeraar se webtuiste, telefonies of deur ’n finansiële adviseur.

 • Wanneer jy vir ’n nuwe polis aansoek doen, word mediese toetse gewoonlik verlang. Maar weens die inperking en stryd teen die coronavirussiekte het versekeraars hul werkwyse aangepas.

Liberty doen dit byvoorbeeld nou so:

Nuwe aansoeke

Die aansoeker doen telefonies ’n volledige verklaring oor sy algemene gesondheidstoestand.

 • Maar die fisieke toetse word eers later gedoen wanneer die versekeringsmaat­skappy se aangewese verpleegpersoneel weer besoeke kan doen en laborato­riums weer die kapasiteit het om ander toetse benewens dié vir COVID-19 te hanteer.

Die lewensversekeringsmaat­skappy sal jou toetsafsprake reël.

Bestaande kliënte

Hul mediese inligting wat reeds op rekord is – byvoorbeeld bloedtoetse en ander nodige toetse van die afgelope jaar – sal gewoonlik aanvaar word.

 • Sodra dit weer moontlik is om nuwe toetse aan te vra en laboratorium toe te stuur, sal dit gebeur.

3. KAN EK EIS VIR VERLIES AAN INKOMSTE?

Dit sal afhang van jou versekeringsmaat­skappy en ook jou soort polis.

Inkomstebeskermingspolisse

Dit behoort gewoonlik uit te betaal as jy om mediese redes, soos COVID-19, tydelik nie kan werk nie.

Ongeskiktheid en kritieke siektes

Sommige maatskappye sal nie voordele ingevolge hierdie polisse betaal as jy weens COVID-19 nie kan werk nie. Ander sal wel. Dit kan dan tydelike ongeskiktheid, permanente ongeskiktheid of kritieke-siekte-eise dek as jy ernstige komplikasies weens die virus ontwikkel, sê Schalk.

Jy sal moet uitvind wat jou spesifieke polis se reëls is.

4. WAT KAN EK DOEN AS EK SUKKEL OM MY PREMIES TE BETAAL?

As inkomsteverlies weens die inperking jou maandelikse premies onbekostigbaar maak, kan jy nou by die meeste maatskappye aansoek doen om premieverligting vir ’n bepaalde tydperk, byvoorbeeld tot einde September.  

 • As jy ’n risikopolis het (soos lewens-, inkomstebeskermings- en ongeskiktheidspolisse), kan jy byvoorbeeld die waarde van jou totale dekking vir die vasgestelde tydperk laat verminder. Jou maandelikse premies sal dan dienooreenkomstig laer wees, verduidelik Johan Minnie, ’n uitvoerende bestuurder van Liberty.

Onthou

As jy in hierdie tydperk van verminderde dekking (en laer premies) eis, sal jou polis ook minder uitbetaal. Maar dis beter as om alle dekking te verloor.

Jy kan later weer jou poliswaarde op­waarts laat aanpas – sonder dat onderskrywing weer nodig is.

5. WAT VAN PREMIE­VAKANSIES?

Sommige versekeraars bied aan om eerder jou maandelikse premie tydelik te “vries”. Jy betaal dus vir ’n vasgestelde tydperk glad nie.

 • Premievakansies vir lewensversekering werk egter nie dieselfde as ’n premievakansie op byvoorbeeld ’n huisverband nie, waarsku Schalk. Jy sal heel moontlik geen dekking kry in die tyd wat jy geen premies betaal nie.
 • As iets gebeur, sal enige eis moontlik afgekeur of net gedeeltelik betaal word.
 • Maak by jou versekeraar seker hoe dit sal werk.

6. WAT GEBEUR AS EK NET OPHOU MET PREMIES ­BETAAL?

As jy premies misloop sonder om jou versekeringsmaatskappy te kon­tak oor ’n oplossing vir jou geldprobleme, sal jou polis verval.

 • Versekeringsmaatskappye sal jou dikwels ’n grasietydperk van byvoorbeeld 30 dae gee waarin jy jou agterstallige premiegeld kan betaal. Doen jy dit nie, sal jou dekking eindelik verval en jou eise nie uitbetaal word nie.
 • Boonop kan jy probleme opdoen as jy dalk later opnuut dekking wil kry. Jy sal van voor af moet aansoek doen vir onder­skrywing, en jou kredietrekord sal wys dat jy met ’n vorige geleentheid nie jou premiebetalings nagekom het nie.
 • En as jou gesondheid byvoorbeeld intussen verswak het, sal jy dalk meer moet betaal – of selfs as onversekerbaar beskou word.
Kry hier nog raad