Dalk is jy een van die talle mense wie se inkomste gedaal het weens die ekonomiese gevolge van die coronaviruskrisis. En skielik sukkel jy om jou woonstel of huis se maandelikse huur te betaal. Hoe nou gemaak?

Die beste is om so gou moontlik jou bestaande huurkontrak te beëindig en na ’n bekostigbaarder plek te trek. Maar watter koste kan jy in die proses verwag? Hier is wat jy moet oorweeg sodat jou sommetjies klop.

1. KAN EK MY BESTAANDE HUURKONTRAK VROEËR BEËINDIG?

Ja. Volgens die Wet op Verbruikersbeskerming moet jy die verhuurder van die eiendom minstens 20 werkdae kennis gee.

Jy moet huur betaal tot vir die laaste dag van jou kontrak –tensy jy met die verhuurder kan onderhandel om vroeër op te hou betaal as jy dalk vroeër wil trek.

2. SAL EK MY DEPOSITO TERUGKRY? 

Die Wet op Huurbehuising bepaal dat jou deposito aan die einde van die huurooreenkoms aan jou terugbetaal word – al kanselleer jy die huurooreenkoms vroeër.

Samuel Seeff, voorsitter van die Seeff-eiendomsgroep, waarsku egter daar kan geld van die deposito afgetrek word vir:

  • Enige agterstallige huurgeld tydens jou verblyf.
  • Herstelwerk weens skade wat jy tydens jou verblyf aangerig het. Voor jy uittrek, moet daar ’n inspeksie van die eiendom deur die verhuurder of huuragent wees. Sorg dat jy teenwoordig is en saamstem oor moontlike skade. Daar mag nie geld van jou af­getrek word vir skade voor jy ingetrek het of algemene slytasie nie. Laasgenoemde sluit in deur- of vensterknippe wat mettertyd stram raak en verf wat afdop. Die verhuurder moet bewyse kan verskaf vir herstelkoste wat hy van jou deposito aftrek.  

3. SAL EK ’N KANSELLASIEBOETE MOET BETAAL?

As jy voor die oorspronklike ver- strykdatum van jou kontrak trek en jou verhuurder sukkel om iemand anders in die eiendom in te kry, kan jy ’n kansellasieboete opgelê word.

Die bepalings vir enige moontlike kansellasieboete moet in jou oorspronklike kontrak uitgestippel wees, maar tipies moet jy dan die huurgeld vir die volle kontraktydperk betaal al woon jy nie meer daar nie.

Dis nie jou skuld as die verhuurder niemand kry nie omdat hy te veel vra. Maak dus seker hy adverteer dit teen ’n markverwante huurbedrag.

Wenk
Kyk self wat jou bestaande huurooreenkoms sê oor ’n kansellasieboete. Dalk is ’n boete glad nie ingesluit nie. 


4. HOE GOU KRY EK MY DEPOSITO TERUG?

As geen aftrekkings nodig is nie, moet die verhuurder die deposito en die rente wat dit verdien het binne sewe dae ná die verstryking van die huurkontrak aan jou betaal.

As geld afgetrek moet word weens byvoorbeeld breekskade, moet die oorblywende deel van jou deposito binne 14 dae ná die verstryking van jou kontrak aan jou betaal word.

As jy en jou verhuurder nie kan ooreenkom oor die bedrag wat aan jou terugbetaal moet word nie, kan jy die verhuringstribunaal in jou streek nader. Die tribunaal sal op grond van die feite ’n onpartydige beslissing maak.

5. WATTER SOMME MOET EK MAAK VIR ’N NUWE HUURKONTRAK?

Benewens die gewone maandelikse huurgeld moet jy aanvanklik ook vir die volgende kan opdok:

  • ’n Deposito gelykstaande aan een tot twee maande se huur (afhangend van die nuwe kontrak).
  • Die eerste maand se huur. (Huur is betaalbaar op die eerste dag van die maand.)
  • Enige moontlike administrasie- of kontrakfooie. Maak eers doodseker die nuwe blyplek sal jou wel minder kos. Die maandelikse huur is dalk minder, maar sal jou brandstof baie duurder wees omdat jy verder van jou werkplek is?
Maak eers seker die nuwe blyplek sal jou wel minder kos

6. HOE KAN EK MYSELF AS HUURDER WETLIK BESKERM?

Om toekomstige probleme te voorkom, doen altyd die volgende:

  • Maak seker jou kontrak stippel dié inligting uit: ’n begin- en einddatum vir die huurtydperk; wat die styging in die maandelikse huur sal wees as jy die kontrak ná byvoorbeeld die eerste jaar wil hernu; en enige moontlike kansellasieboete as jy dalk die kontrak vroeg beëindig.
  • Voor jy intrek, moet jy die eiendom saam met die agent of verhuurder inspekteer. Julle moet alle bestaande skade en foute in ’n addendum tot die kontrak aanteken. So verseker jy dat jy nie eendag vir die vorige huurder se skade betaal nie. Ingevolge die wet moet jou huureiendom in dieselfde toestand wees wanneer jy dit verlaat as toe jy ingetrek het. Sodoende beskerm jy jou deposito. Pas dus die plek op. 
Die bepalings vir ’n kansellasieboete moet in jou kontrak uitgestippel wees

KRY HIER NOG RAAD

Elke streek het ’n verhuringstribunaal wat geskille tussen die huurder en verhuurder besleg.

  • Kry die plaaslike tribunaalkantoor op die internet of bel 0860-106-166 vir die besonderhede.
  • www.prokureur.co.za