HOF TOE

Jou prokureur begin die egskeidingsproses deur ’n dagvaarding met jou eise aan jou eggenoot uit te reik. Jou eggenoot se prokureur stuur dan gewoonlik ’n sogenaamde kennisgewing van verdediging. Dan is die gedingvoeringsproses aan die gang, wat duur kan wees en lank kan aanhou.

Maar dis nodig ingeval julle nie kan skik nie en jy voel jy word benadeel, of as jou huweliksmaat inligting of bates vir jou wegsteek, sê Sunél Beeselaar, ’n Kaapse prokureur. Prokureursfooie verskil, maar jy kan so min of meer vanaf R1 000 per uur betaal.

DIE ALTERNATIEWE?

 • Bemiddeling: Dis wanneer ’n onafhanklike derde party die partye vrywillige besluite help neem om hul
 • geskille te besleg. Dis gewoonlik goedkoper as gedingvoering. Bemiddelingskoste word meestal aan die einde van elke sessie betaal.
 • Samewerkende egskeidingsreg: Albei partye en hul prokureurs werk saam om die egskeiding af te handel
 • en ’n hofgeding te vermy. Prokureursfooie word betaal. Albei alternatiewe is voordelig omdat jul oplossing makliker uitgevoer word, sê Sunél. Oppas vir advertensies vir goedkoop selfdoen-egskeidings.

LET HIEROP

TEL JOU SENTE

 • Aftreefonds: Kragtens wet is die gewese eggenoot wat nie lid van ’n pensioenfonds is nie, geregtig op ’n deel van die lid se aftreegeld. Dis van toepassing as jy binne gemeenskap van goed getroud is, of buite gemeenskap
 • met aanwas. Dié deel word bepaal deur die egskeidingsbevel en is dadelik betaalbaar.
 • Skuld: As julle binne gemeenskap van goed getroud is en skei, is julle steeds gesamentlik verantwoordelik vir alle skuld wat voor en tydens die huwelik aangegaan is.

VERANDER DIT

 • Begunstigdes op polisse: Jy moet jou eks verwyder as ’n begunstigde van byvoorbeeld jou lewenspolis en werk se gadedekking by groeplewensversekering, anders bly hulle ’n begunstigde.
 • Testament: Die wet gun jou drie maande grasie ná jou egskeiding. As jy binne dié drie maande sterf en jy het nog nie jou testament verander nie, word aanvaar jy wou dit nog doen. Dan sal jou eks waarskynlik nie erf nie. As jy ná die grasietyd sterf en jy het dit nog nie verander nie, sal jou eks erf.

VYF VRAE AAN JOU PROKUREUR

 1. Hoeveel kos dit? Hoe ingewikkelder ’n egskeiding is, hoe duurder is dit: van R6 000 tot R600 000. ’n Betreklik eenvoudige egskeiding waarby kinders betrokke is en ’n ouerskapsplan opgestel word, kos sowat R10 000 tot R15 000.
 2. Waarin spesialiseer jy? Ignoreer die vriende wat jou verwys na ’n kookwater handelsregspesialis. Kry eerder ’n prokureur wat in egskeidings- en familiereg spesialiseer.
 3. Het jy ’n doeltreffende ouerskapsplan? Dit word deur albei ouers onderteken en is deel van die egskeidingsbevel. Dit stipuleer die ouers se regte en verantwoordelikhede, soos onderhoud en kontak met kinders.
 4. Is daar ’n meganisme in jou hofbevel vir geskilbeslegting ná die egskeiding? Dit is om geskille later te besleg sonder om weer hof toe te gaan, byvoorbeeld deur ’n fasiliteerder.
 5. Watter dokumente behoort aan my? Alle dokumente en skrywes tussen die prokureurs en partye behoort aan die kliënt. Die prokureur sal dit aan jou oorhandig sodra jou prokureursrekening vereffen is.

KRY HIER NOG HULP