Die moontlikheid van die dood van ’n kind is ’n pynlike onderwerp waaraan ’n mens liefs nie wil dink nie, maar dis tog iets waaraan baie ouers oorweging skenk.

Onthou, ’n mens moet ouer as 18 wees om self ’n begrafnispolis te mag uitneem.

Dit berus by volwassenes om versekeringsdekking vir kinders jonger as 18 te kry.

Dit is sinvol om kinders by ’n familiepolis in te sluit met ’n ouer as hooflid eerder as om vir ’n kind ’n eie polis uit te neem.

Maar hoeveel kinders kan jy insluit en tot op watter ouderdom? En wat van niebiologiese kinders?

SO WERK FAMILIEPOLISSE

Dit is gewoonlik goedkoper om kinders in ’n familiepolis in te sluit.

Die polishouer kies ’n groep familielede wat saam met hom verseker word en hulle word op die polis aangedui, soos met mediese polisse.

Hoeveel kinders jy as ouer in jou polis kan insluit, verskil van een verskeringsfirma tot ’n ander.

FNB Life en Capitec se perk is byvoorbeeld agt kinders op een familiepolis.

Familiepolisse kan ook ekstra voordele bied, soos gratis dekking vir ’n sekere getal kinders of die uitbetaling van ’n vasgestelde bedrag vir kinders se skool- of studiekoste as die hooflid sou sterf.

Jy kan premies en dekking vergelyk op www.hippo.co.za.

KAN SLEGS BIOLOGIESE KINDERS INGESLUIT WORD?

Die volwasse hooflid kan ook pleeg-, stief- en kleinkinders in ’n familiepolis laat insluit, sê Nthabiseng Sethabela-Makoeng van FNB Life.

Daar kan wel voorwaardes wees, soos dat stiefkinders op die datum van hul afsterwe afhanklikes van die polis se hooflid moet wees.

Pleegkinders moet ook wettiglik geregistreer wees as die pleegkinders van die hooflid voor hulle op sy/haar familiepolis ingesluit word.

Geen mediese toetse word vir die kinders benodig nie.

DOKUMENTE BENODIG VIR VOORDELE VIR KINDERS

Aansoeke om uitbetalings moet binne ses maande ná die afsterwe ingedien word.

Die aansoek moet vergesel word deur: ’n gewaarmerkte afskrif van die doodsertifikaat; die kennisgewing van dood/stilgeboorte; ’n afskrif van die ID; en ’n afskrif van die polisieverslag as dit ’n toevallige dood is.

Wenk
As die polis nie die dekking bied wat jy verwag nie, kan jy dit binne 30 dae ná jou aansoek kanselleer sonder om enige betalings te doen.

BESKIKBARE DEKKING

Die uitbetaling vir kinders se begrafnisuitgawes word beperk.

Kinders tot op ses kan vir ’n maksimum van R20 000 elk verseker word, sê Nthabiseng.

Vir kinders tussen ses en 13 is die perk R50 000 elk.

Vir kinders tussen 14 en 17 is daar nie ’n gestipuleerde perk nie, sê sy.

WAGTYDPERKE

Daar is gewoonlik geen wagtydperk vir toevallige dood nie – byvoorbeeld as ’n kind in ’n motorongeluk sou sterf.

Vir natuurlike dood is die wagtydperk gewoonlik ses maande.

Dit kan wissel na gelang van die versekeraar se bepalings.

WANNEER EINDIG DIE DEKKING

Versekeraars beëindig gewoonlik kinders se dekking wanneer hulle 18 of 21 word.

Daarna kan jy jou kind as uitgebreide familie onder jou polis laat aanteken as jy wil.

Sommige firmas sal kinders se dekking onder sekere voorwaardes tot op 25 jaar laat voortduur.

Enkele versekeraars laat glad nie die dekking “verjaar” nie solank jy die premies aanhou betaal.

R34,9 MILJOEN

Soveel begrafniseise is in 2017 afgewys, hoofsaaklik weens wanvoorstelling, nie-openbaarmaking en bedrog. 

Bron: Die Vereniging vir Spaar en ­Belegging (Asisa) se statistieke oor vals en oneerlike eise vir 2017 


Swendelaars

Maak seker die maatskappy en makelaar wat die polis aanbied, is by die Gedragsowerheid vir die Finansiële Sektor (FSCA) geregistreer. Jy kan die FSCA bel (0800-20-37-22) om registrasie te bevestig.

Onthou, jy kan ook onetiese gedrag by die FSCA aanmeld – mits die versekeringsverskaffer by hulle geregistreer is.

Maak ook seker dat die lewensversekeringsmaatskappy se naam en registrasienommer op jou polis se kontrak korrek is.

Kontantbetalings

Geregistreerde versekeringsmaatskappye sal nooit op kontantbetalings vir maandelikse premies aandring nie.

As jy om die een of ander rede besluit om wel kontant te betaal, eis ’n kwitansie ná elke betaling en bewaar dit.

Die naam van die lewensversekeringsmaatskappy en jou korrekte polisnommer moet op die kwitansie verskyn.

Kry hier raad

Gedragsowerheid vir die Finansiële Sektor (FSCA): fsca.co.za en fscaconsumered.co.za

Die Vereniging vir Spaar en Belegging in Suid-Afrika: asisa.org.za

Ombud vir langtermynversekering: ombud.co.za