Hy het onder meer gesê die middelklas word agtergelaat, met die onderste 20 persent van die samelewing wat baat by maatskaplike toelae en beter dienslewering en die boonste 20 persent wat baat by die aanvraag vir vaardighede en beter salarisse.

Intussen word dié in die middel "agter gelaat".

Boonop bly 95 persent van die land se rykdom in die hande van 10 persent van ons samelewing en is 35 persent van die arbeidsmag sonder werk.

Meer as helfte van die matrikulante wat elke jaar skool verlaat doen dit sonder om te slaag en sal waarskynlik oor vyf jaar steeds werkloos wees, het hy bygevoeg. Die regering het ook 'n skuldlas van R2,2-triljoen.

Gordhan het voorts gesê die regering hoop om R28-biljoen se ekstra belasting in te win, onder meer deur suikerbelasting - wat eers later geïmplementeer word - sowel as hoër inkomste belasting en swaarder belasting op alkohol, sigarette en brandstof.

Die rykstes van die rykstes gaan kwaai hierdeur geraak word. Mense wat meer as R1,5-miljoen per jaar verdien sal 45 persent daarvan aan Jan Taks moet terugbesorg. Voorheen was die syfer 41 persent.

Maatskaplike toelae is met 7 persent verhoog en die brandstofheffing is 30 sent per liter duurder. Sondebelasting op alkohol en tabak styg ook met tussen 6% en 10%.

Die regering sal oor die volgende drie jaar geld aan die volgende bestee:

 • R490,4-biljoen aan maatskaplike toelae.
 • R105,9-biljoen aan universiteite, met die Nasionale Finansiële Hulpskema vir Studente (NSFAS) wat R54,3-biljoen sal bestee.
 • R751,9-biljoen aan basiese onderwys, waarvan R48,3-biljoen skole sal subsideer en R42,9-biljoen vir infrastruktuur en R12,7-biljoen vir ondersteuningsmateriaal aan leerders en onderwysers gaan.
 • R114,8-biljoen aan behuising.
 • R94,4-biljoen aan waterhulpbronne en -infrastruktuur.
 • R189-biljoen vir plaaslike regerings wat aan arm huishoudinge moet voorsien.
 • R142,6-biljoen vir openbare vervoer.
 • R606-biljoen vir gesondheid, waarvan R59,90-biljoen aan MIV/Vigs-toelae gaan.
Gordhan het ook bekendgemaak hoeveel die regering aan sleutelkwessies soos die volgende sal bestee:
 • Ekonomiese kwessies en landbou: R241,6-biljoen.
 • Onderwys: R320,5-biljoen.
 • Verdediging en openbare veiligheid: R198,7-biljoen.
 • Gesondheid: R187,5-biljoen.
 • Algemene administrasie: R70,7-biljoen.
 • Ontwikkeling en infrastruktuur: R195,8-biljoen.
 • Skulddienskostes: R162,4-biljoen.
 • Maatskaplike beskerming: R180-biljoen.