“’n Kredietrekord wat aandui jy bestuur jou skuld swak, byvoorbeeld dat jy paaiemente oorslaan, dikwels laat is met jou terugbetalings of enige skuldvonnisse teen jou naam, sal dit vir jou moeilik maak om vorentoe krediet te kry,” sê Nico van Staden, krediethoof by FNB Credit Card.

’n Kredietrekord is die dokumente wat jou terugbetalingsgeskiedenis rakende huidige en vorige skuld uiteensit, verduidelik hy. Die wet vereis dat kredietverskaffers, insluitend banke, kleinhandelaars en voorsieners van persoonlike lenings, inligting oor jou kredietterugbetalings aan die kredietburo’s moet verskaf. Kredietverskaffers sal dus op ’n maandelikse grondslag besonderhede oor jou lenings aan dié buro’s voorsien.

Dit sluit byvoorbeeld in wanneer jy die skuld aangegaan het, die bedrag, hoeveel daarvan jy nog moet terugbetaal en die maandelikse paaiement. Die fyn besonderhede, soos hoe gereeld jy betaal en betalings oorslaan of skuldvonnisse, word ook in jou kredietprofiel weerspieël.

Skoon rekord is daarom kernbelangrik

Verskaffers gebruik die inligting in jou kredietrekord om jou risikoprofiel te bepaal en tot watter mate jy skuld kan bekostig. As jy byvoorbeeld een maand nie ’n paaiement betaal nie, maar die daaropvolgende maand wel inhaal, sal die kredietburo’s die oorgeslaande terugbetaling steeds aanteken en daardie inligting ’n jaar lank bewaar.

Swak kredietgedrag kan uiteraard ook ’n invloed hê op die rentekoers wat jy op nuwe skuld gaan betaal, voeg Nico by. Breër beskou, kan ’n onvleiende kredietrekord moontlik finansiering vir belangrike lewensmylpale soos toegang tot ’n huis- of motorlening of noodsaaklike persoonlike lening belemmer. Net so kan jou kredietrekord dalk ook eendag teen jou kind tel wanneer dié ’n studielening nodig het.

Bou so aan ’n gesonde rekord

Maak seker jy het ’n behoorlike begroting, en monitor jou bestedingsgewoontes versigtig. Waak streng teen die aangaan van krediet vir onnodige uitgawes. ’n Debietorder vir terugbetalings is een van die maklikste maniere om te voorkom dat jy nalaat om paaiemente te betaal. Moet liewer nie wettige debietorders op jou bankrekening omkeer wanneer jy swaar trek nie; dit sal ook in jou rekord by die buro’s neerslag vind.

Onthou, jy kan een keer per jaar gratis toegang kry tot jou kredietrekordprofiel. Benut daardie pasella verslag; so kan jy presies nagaan of enige wanbetalings of skuldvonnisse op jou rekord verskyn, en ook of jou profiel enige verkeerde inligting bevat. So ’n verslag kan soms ook as rooi vlag dien wat moontlike identiteitsbedrog betref; as skelms dalk in jou naam, onder jou ID-nommer, krediettransaksies aangegaan het, behoort jy ook die spore daarvan op jou kredietrekord te sien.

Hoe gemaak met ’n slegte rekord?

Probeer eerstens inhaal waar jy agterstallig is met betalings. Dit beteken meestal jy sal eenvoudig jou bestedingsgewoontes moet verander.

“Praat met jou bank of kredietverskaffer as jy nie die mas opkom nie; hulle kan dalk help deur jou terugbetalings te herstruktureer,” sê Nico.

En die grondreëls geld dan steeds, soos dat jy jou skuld met die hoogste rente eerste moet betaal, byvoorbeeld krediet- en winkelkaarte en persoonlike lenings. Jy moet ook veg teen die versoeking om weer geld te leen sodra jy die skuld gedelg het. Probeer eerder vir toekomstige aankope spaar.