Met beurtkrag wat weer meer gereeld voorkom, moet ’n mens seker maak jou versekering sal vir skade aan jou eiendom of elektriese toestelle weens beurtkrag uitbetaal – en vir skade aan toerusting waarmee jy beurtkrag probeer systap, soos kragopwekkers en sonpanele.

1. Diefstal

Wanneer alarms en elektrisiteitsheinings weens beurtkrag nie werk nie, is daar ’n risiko van inbrake.

Versekeringsmaatskappye is gewoonlik bereid om uit te betaal vir diefstal tydens beurtkrag, maar dan moet dit nie wees weens jou nalatigheid (jou alarm het in elk geval nie gewerk nie) of swak instandhouding (jou rugsteunbattery is lankal stukkend) nie.

Gestel jou huisalarm werk weens beurtkrag nie, en jou rugsteunbattery het onverwags ook nie gewerk nie, dan behoort hulle die eis te oorweeg. Maar jy sal moet kan bewys dat die alarm goed in stand gehou is. Maak ook seker jy kom jou polisvereistes na.

As die polis vereis dat jy diefwering moet hê, en jy het nie, kan die eis uitgegooi word – selfs al het beurtkrag ’n rol gespeel.

Onthou verder dat die versekering gewoonlik vereis dat daar duidelike tekens van gedwonge toegang tot jou woning of ’n buitegebou was om vir diefstal uit te betaal.

2. Jou elektroniese toerusting

Televisiestelle, rekenaars, yskaste en ander toerusting is duur, en dit is ’n groot verlies wanneer dit ná ’n beurtkragsessie weens ’n kragstuwing die gees gee.

Kragstuwings gebeur wanneer jou huis se elektriese stroom skielik baie sterk word. Verliese of skade weens kragstuwings word gewoonlik nie outomaties deur jou versekering gedek nie. Maar jy kan vra of jy dit as bykomende dekking kan uitneem.

Jy sal dan ’n ekstra bedrag by jou premie daarvoor betaal. Maak seker hoeveel dekking jy dan sal kry.

Soms word die uitbetaling tot ’n spesifieke bedrag beperk of tot ’n spesifieke aantal eise, soos dat jy net twee keer binne 12 maande vir kragstuwing kan eis. Weerlig kan ook kragstuwings veroorsaak.

As jy in ’n streek woon waar weerlig gereeld voorkom, moet jy in jou polisdokument kyk of ’n weerligafleier ’n polisvereiste is vir dekking.

Onthou As jy skade ly omdat die elektrisiteitsverskaffer jou krag afgesny het omdat jy nie jou rekening betaal nie, word jy gewoonlik nie gedek nie.

3. Jou kragopwekker

Met die toename van beurtkrag het die tuisgebruik van kragopwekkers ook gestyg. Dié toestelle is duur om te vervang en is boonop ’n groot brandgevaar indien dit nie korrek geïnstalleer word nie.

Sommige versekeraars dek kragopwekkers in hul polisse, maar dit is geensins die norm nie.

Gaan liewer jou polis na voor jy aanvaar dat jy outomaties gedek is, sê Greta Goosen, MiWay se hoof van kliëntediens.

As jy dekking het, val dit gewoonlik onder jou geboudekking as dit vaste toerusting van die eiendom is (met ander woorde nie ’n draagbare kragopwekker wat jy elders heen kan vat nie) en onder huisinhoud- dekking as dit rondgedra kan word.

Indien dit nie op jou polis is nie, kan jy vra dat jy bykomend daarvoor verseker word. Jy sal dan ’n ekstra bedrag as deel van jou maandelikse premie betaal.

Vir ’n suksesvolle eis moet jy ook aan die wetlike nakomingsregulasies vir kragopwekkers voldoen, byvoorbeeld dat dit korrek geïnstalleer is.

Dit behels onder meer dat dit deur ’n gekwalifiseerde en gelisensieerde elektrisiën gedoen word, en dat die elektrisiën ’n nakomingsertifikaat uitreik wat sê dit voldoen aan SABS-standaarde.

Jou versekering kan ook ander vereistes hê, soos dat dit minstens 5 m van die huis af gehou word in ’n goed geventileerde gebied; dat werkende rook- en koolstofmonoksiedverklikkers geïnstalleer word; dat jy die brandstof daarvoor in ’n aparte plek, wat toegesluit kan word, bêre; en dat jy ’n brandblusser van ’n spesifieke grootte, byvoorbeeld minstens 4,5 kg, moet hê.

Wees versigtig as jy kerse brand of lampolie gebruik tydens beurtkrag. Indien ’n brand ontstaan en jy was nalatig, sal jou eis moontlik nie uitbetaal nie.

4. Gastoestelle

Jy moet jou versekeraar inlig wanneer jy ’n gastoestel installeer, anders kan eise wat daarmee verband hou, verwerp word. Jy moet ook aan wetsvereistes voldoen om dekking te kry, soos dat jy ’n nakomingsertifikaat vir gastoestelle moet hê.

Die gastoestel moet voorts deur iemand geïnstalleer word wat by die Liquefied Petroleum Gas Association of South Africa (LPGSA) geregistreer is.

Dit is belangrik, want as die installasie nie aan regulasies voldoen nie en die installeerder is nie gelisensieer nie, sal die eis afgekeur word.

WENK: Jou versekering kan ook bykomende vereistes hê, byvoorbeeld dat jou gasbottels in ’n geslote kas gehou word al staan dit buite.

5. Sonpanele

Dit word gewoonlik as deel van jou geboudekking verseker, maar vra eerder jou versekeraar of dit beslis gedek word. Vind ook uit of jou versekering sekere installasievereistes het omdat swak vakmanskap gewoonlik ’n uitsluiting op polisse is. 

TV’s, rekenaars, yskaste en ander toerusting is duur en dis ’n groot verlies wanneer dit ná ’n beurtkragsessie die gees gee.   

Kry hier nog raad

  • Die ombud vir korttermynversekering by osti.co.za of 0860-726-890