Dit gaan deesdae so broekskeur met die ekonomie dat ’n mens skoon agterdogtig raak oor iemand met wie dit té goed gaan. Tog is daar verskeie gesonde finansiële gebruike wat kan verseker dat jy binnekort die een is wat skalks glimlag terwyl die res kla oor die stand van die ekonomie.

Om die res van die jaar die beste moontlike beheer oor jou geldsake uit te oefen, oorweeg die volgende:

1. Stel ’n begroting op

Hierdie voorstel is voor die hand liggend, maar steeds doen baie min mense dit. Met ’n begroting as riglyn, kan ’n mens jou rande rek deur onbeplande besteding hok te slaan en seker te maak die belangrikste uitgawes, soos kos, behuising en skuld, kry eerste aandag.

Daar is baie digitale begrotingsriglyne op die internet beskikbaar (soos op ons webtuiste by ascor.co.za/budget), maar jy kan netsowel op papier wegspring.

2. Betaal jouself eerste

Jy kan, danksy die belastingwet, R350 000 of 27,5 persent van jou voorbelaste inkomste wegsit sonder dat jy belasting daarop betaal. Dit beteken jy spaar jou effektiewe belastingkoers én kry die groei op jou belegging.

Onthou dat jy slegs die belasting spaar as jy dit in een van die gereguleerde aftree-annuïteite belê, maar die annuïteit kan op sy beurt in enige onderliggende bate, soos aandele, belê word.

3. Betaal jou skuld af

Gaan kyk gerus na jou bankstate en maak ’n sommetjie van hoeveel geld jy elke maand aan skuld betaal. As jy nog die rente op skuld, soos op jou kredietkaart, inreken, is die bedrag selfs groter. Dink nou aan hoeveel geld jy elke maand in jou sak sou kon gesteek het as jy nie daardie skuld gehad het nie.

Een van die beste maniere om skuld te delg, is om al jou skuld te lys en enige ekstra geld elke maand af te staan aan die skuld met die hoogste rente. Sodra jy dit afbetaal het, kan jy werk maak van die tweede duurste skuld deur enige ekstra geld, plus die geld van die skuld wat jy reeds afbetaal het, hierin te betaal. Jy sal verbaas wees hoeveel vinniger jy jou skuld kan delg.

4. Gaan jou versekering na

In die hoogs mededingende verskeringsmark het jy beslis die hef in die hand, maar jy sal moeite moet doen om jou versekering minstens een keer per jaar te hersien. Begin deur al jou polisse na te gaan, insluitend voertuig- en huisversekering, lewensversekering en ongeskiktheidsversekering.

Beoordeel elkeen van jou polisse teen jou huidige lewensomstandighede: Is die bybetalings nog haalbaar? Is die dekking voldoende? Het jou voertuie se waarde afgeneem en word dit in die premie weerspieël? Is jy oor- of onderverseker?

’n Hersiening van jou premies en polisse kan jou bes moontlik ’n paar honderd rand per maand bespaar of so nie jou bas red wanneer jy die dekking nodig het.

5. Gesels met ’n belastingkenner

’n Mens dink gewoonlik net aan jou belasting wanneer jy jou opgawe moet indien, maar ’n vroegtydige gesprek met ’n belastingkenner kan jou heelwat geld bespaar. Gesels nou met ’n kenner oor moontlike toegifte en vryskelding van belasting wat op jou van toepassing kan wees.

Jy sal heel moontlik verbaas wees oor die belastingbesparings wat jy kan maak deur bloot jou inkomste te herstruktureer of aansoek te doen om sekere belastingtoegifte, soos vir jou aftreefondse en skenkings.

Deur: Wouter Fourie