“In goeie en slegte dae. In siekte en gesondheid. Ryker of armer.”

Die meeste paartjies wat hierdie eed op hul groot dag aframmel, dink dalk net oor die nuwe lewe wat hulle saam gaan bou.

Baie min van hulle sal dink aan die verbintenis waartoe hulle toestem as hulle trou met iemand wat baie skuld het en ook die uitwerking wat dit op ’n huwelik kan hê.

As jy gedink het dit kan nie met jou gebeur nie, dink weer. Suid-Afrika is, volgens ’n 2015-verslag van die Wêreldbank, die land met die meeste skuld ter wêreld. As jy dus getroud is, of beplan om te trou, is die kans dat jy met iemand met skuld gaan trou, nie onwaarskynlik nie.

Skuld kan heelwat emosionele en finansiële stremming op enige verhouding plaas en geldelike ellende is dikwels een van die hoofredes waarom paartjies se paaie skei.

Die uitwerking van skuld op enige verhouding strek verder as stres en daaglikse geldsake.

“Baie mense is geneig om die implikasies van ’n swak kredietwaardigheidsverslag mis te kyk,” verduidelik Ian Watson, hoofbeampte van die skuldbestuursdiens DebtBusters.

“Jy gaan nie net sukkel om ’n behoorlike lening te kry vir ’n huis of ’n motor nie, maar baie werkgewers neem ook jou kredietwaardigheidsverslag in ag voor hulle besluit om jou aan te stel.”

Daar is ’n paar goed wat julle in gedagte moet hou indien jou gade skuld het en julle van plan is om jul huwelik te laat slaag:

  • Wees openlik en eerlik met mekaar oor jul finansiële geskiedenis en jul kredietgradering. Jy en jou gade moet enige bestaande skuld, kredietkaarte of studentelenings aan mekaar openbaar. Julle kan een van ’n paar dienste gebruik om julle albei se kredietwaardigheidsverslae na te gaan. Deur na mekaar se kredietwaardigheidsverslae te kyk, kan julle ’n belangrike element by jul verhouding voeg: Eerlikheid.
  • Jy is nie verantwoordelik vir jou gade se bestaande skuld nie en jy erf dit ook nie. Selfs al open julle ’n gesamentlike bankrekening nadat julle afgehaak het, bly enige skuld wat jou gade voor die troue aangegaan het, hulle s’n en jul kredietwaardigheidsgeskiedenis ten opsigte hiervan bly geskei.
  • As julle egter in gemeenskap van goedere getroud is, word julle, wat die wet betref, as paartjie met een gesamentlike boedel geklassifiseer. Dit beteken al die bates wat julle twee versamel het en al die skuld wat julle albei tydens die huwelik aangegaan het, word as gesamentlik beskou. Julle sal albei verantwoordelik gehou word vir hierdie skuld.
  • Probeer om jul geldsake apart te hou deur afsonderlike bankrekenings te open. Gesels openlik oor alledaagse geldsake en besluit wie vir watter uitgawes betaal. Oorweeg dit om ’n begroting op te stel (met aangewese rolle vir albei) en daarby te hou.
  • Steun jou maat op hul pad uit die skuld. Maak voorstelle oor konstruktiewe maniere waarop hulle uit die skuld kan kom. Verwys hulle na een van die skuldbestuursdienste eerder as om hulle te laat sleg voel oor die soort skuld hulle aangegaan het.
  • As die ergste gebeur en jy en jou gade besluit jul paadjies moet liewer skei, moet julle onthou jul huwelikskontrak sal ’n groot uitwerking hê op die manier waarop jul skuld beskou gaan word. As julle binne gemeenskap van goedere getroud is, sal enige skuld wat julle twee gesamentlik aangegaan het, julle albei s’n wees. As julle op huweliksvoorwaarde getroud is, sal julle geregtig wees op ’n gelyke deel van enige bates of laste wat jy en jou gade tydens die duur van die huwelik versamel het.