’n Leser kla oor ’n meenthuiskompleks wat reg teen die ou, karaktervolle huise in haar buurt gebou word. Die wooneenhede is baie na aan mekaar en word as’t ware op die ouer huise se voorstoep gebou.

Moet die ontwikkelaars sekere regulasies volg oor waar hulle mag bou? Is hulle verplig om kennis te gee aan die naburige huiseienaars?

En kan ’n mens as huiseienaar regstappe doen om te verhoed dat te na aan jou gebou word?

HOE WEET JY WAT JOU REGTE IS?

In ’n neutedop hang jou regte as huiseienaar af van die bestaande sonering van jou erf. Munisipaliteite verdeel die grond in hul streek in gebruiksones. Sekere sones word geoormerk vir losstaande huise; ander maak voorsiening vir losstaande huise sowel as woonstelblokke of komplekse.

Ander sones is net vir ondernemings of nywerhede. Munisipaliteite het hul eie regulasies vir grondgebruik. Vind by joune se afdeling stads- en streeksbeplanning uit wat die toegelate sonering van jou eiendom en jou buurerwe s’n is.

Dit kan verskil van erf tot erf. Sekere munisipaliteite het die sonering op hul webtuiste.

SO WORD BOUWERK GEREGULEER

Elke soort sone het spesifieke bouregulasies wat die dekking, digtheid en vloeroppervlakteverhouding reguleer:

  • Dekking is die maksimum oppervlakte van grond waarop iemand toegelaat word om te bou.
  • Digtheid is hoeveel wooneenhede per hektaar (10 000 m2) regtens gebou mag word.
  • Vloeroppervlakteverhouding het te doen met die maksimum vloeroppervlakte onder ’n dak

As jou eiendom in ’n sone is waar ’n huiseienaar vyf verdiepings hoog mag bou en op 95% van die erf se oppervlakte, sal ontwikkelaars dit ook mag doen.

In sulke gevalle hoef die ontwikkelaar nie vooraf kennis te gee aan die bure oor hoe hulle wil bou nie, want hulle doen dit binne die sone se reëls, sê Steve van Wyk, besturende direkteur van Seeff in Centurion.

WAT IS DIE REËLS VIR ONTWIKKELAARS?

As die ontwikkelaar nie ingevolge die bestaande soneringsreëls wil bou nie, moet hulle by die stadsraad aansoek doen dat die grond hersoneer word. Dan kan die klassifikasie verander word na die tipe sone waarin sy ontwikkeling aan die regulasies voldoen.

Belangrik: As hulle aansoek om hersonering wil doen, moet hulle die huiseienaars kennis gee. Munisipaliteite se reëls verskil oor hoe die kennisgewing moet geskied, sê Steve.

Dit kan ’n kennisgewing wees wat op die bouperseel opgesit word en/of ’n advertensie in ’n plaaslike koerant. Sommige munisipaliteite vereis dat die onmiddellike bure per geregistreerde pos in kennis gestel word.

EN WAT VAN JOU BESWARE?

Die ontwikkelaar se kennisgewing sal ’n tydperk vir besware bied. Die munisipaliteit sal besware oorweeg en dan die hersoneringsaansoek af- of goedkeur.

Jy kan byvoorbeeld beswaar aanteken omdat die planne vir ’n woonkompleks onvoldoende parkering bied of die paaie ongeskik vir nog verkeer is. Hoe meer mense beswaar maak, hoe beter is jul kans op sukses.

Volgens Steve neem die stadsraad hul lantermynplan vir ’n gebied in ag wanneer hulle ’n hersoneringsaansoek oorweeg.

As die gebied byvoorbeeld as ’n toekomstige ligtenywerheidsgebied beskou word, kan ’n aansoek om hersonering vir nywerheidsdoeleindes heel moontlik goedgekeur word.

Maar ’n aansoek om hersonering vir so ’n ontwikkeling in ’n gevestigde woongebied sal moeiliker slaag.

AS JOU BESWARE OOR DIE HOOF geSIEN word

Keur die stadsraad die ontwikkeling goed ten spyte van jou besware, kan jy regstappe oorweeg.

Dit behels dat jy met behulp van ’n prokureur by ’n hof aansoek doen om ’n bevel om die bouery te staak en ook ’n hofbevel teen die spesifieke hersonering versoek, sê Steve.

Maar jy sal in die hof moet verduidelik hoekom die bouery jou en jou buurt benadeel. Vind uit watter kundiges in jou buurt woon, soos prokureurs, argitekte, beplanners of eiendomsagente. Vra hulle moet jou help.

Wenk

Voornemende huiskopers moet kyk in watter sonering die eiendom val wat hulle graag wil koop.

Dit kan ’n invloed uitoefen op die bouplanne wat jy dalk vir die eiendom het en ook ’n aanduiding gee of ’n woonstelblok op aangrensende erwe langs jou opgerig mag word.

ALGEMENE BOUMOLESTE MET DIE BURE

Jou bure begin skielik tot reg teen jou tuinmuur aan hul huis aanbou of begin ’n duikkloppery in die agterplaas en jy vermoed dis strydig met die munisipale ordonnansies. Wat nou?

Vind by die stadsbeplanningsafdeling uit wat die soneringsregulasies vir jou buurman se erf is. Vra ook of daar onlangs ’n suksesvolle hersoneringsaansoek was.

As jou buurman nie ’n hersoneringsaansoek ingedien het of dit nie toegestaan is nie, kan jy dit as ’n oortreding by die wetstoepassingsafdeling van die munisipaliteit aanmeld.

R17,032 miljard

Die waarde van residensiële bouplanne wat munisipaliteite tussen Januarie en April vanjaar goedgekeur het. Dit is 9,1% meer as in dieselfde kwartaal van 2017. 

Bron: Statistieke Suid-Afrika

Kry hier nog raad:

Privatepropertyproperty24

Kontak ons
Stuur voorstelle en versoeke na geldsake@huisgenoot.com. E-pos sal sover moontlik in die rubriek beantwoord word en nie persoonlik nie.