. Ons slaan egter dikwels die een bate oor wat moeiliker is om te vervang as alles wat hierbo genoem word: onsself.

Ongeskiktheidsversekering beskerm jou belangrikste bate: die vermoë om te werk en ’n inkomste te verdien. Hou die feit in gedagte dat ongeskiktheidsversekeringspolisse volgens jou persoonlike behoeftes aangepas moet word; dit is nie ’n geval van een grootte wat almal pas nie.

Die soorte ongeskiktheidsversekering

Daar is drie soorte ongeskiktheidsversekering: dekking vir eieberoepsongeskiktheid, beroepsongeskiktheid of algehele ongeskiktheid.

  • Eieberoepsongeskiktheid

Baie mense wat net gedeeltelik ongeskik is, wil of moet nog werk. Eieberoepsongeskiktheidsversekering is die enigste soort dekking wat jou nie penaliseer as jy teruggaan om ’n ander beroep te beoefen terwyl jy eis nie.

Volgens hierdie soort plan sal jy as heeltemal ongeskik beskou word as jy weens siekte of besering nie jou werk doeltreffend kan doen nie, selfs al verkies jy om iets anders te doen. Dit is egter belangrik om te onthou dat dit slegs vir werklike eieberoepsongeskiktheidspolisse geld en dit moet in die bewoording van jou polis aangedui word. Die polis sal in die meeste gevalle dan slegs die verskil in moontlike laer inkomste betaal weens die verandering van beroep.

Die ongeskiktheidsvoordele van die eieberoeppolisse maak dit makliker om ’n inkomste te verdien aangesien jy nie heeltemal ongeskik hoef te wees nie, maar jy is moontlik net nie in staat om die gewone take uit te voer wat met jou bepaalde beroep geassosieer word nie.

  • Beroepsongeskiktheid

Wanneer dit by beroepsongeskiktheid kom, sal jy slegs gedek wees as jy nie in staat is om jou bepaalde werk te doen of ’n soortgelyke beroep te beoefen nie. As jy byvoorbeeld ’n ortopediese chirurg is en jy verloor die gebruik van jou hand, kan jy nie langer as snydokter praktiseer nie. Jy kan egter ’n huisdokter word, en in hierdie geval gaan jy dan nie uitbetaal word nie. Daar kan wel ’n gepaardgaande verlaging in inkomste wees by hierdie soort beroepskuif, dus is dit altyd wyser om ’n eieberoepsongeskiktheidspolis uit te neem, veral as jy in ’n gespesialiseerde veld is. Daar is bykomende koste hieraan verbonde.

  • Algehele ongeskiktheid

In die geval van algehele ongeskiktheid sal jy net gedek wees as jy glad nie kan werk nie – dit maak nie saak wat jou werk of beroep ook al behels nie.

Ongeskiktheidsversekering kan op twee maniere uitbetaal word.

  • Enkelbedragvoordele

Dit word uitbetaal in die geval van permanente ongeskiktheid en is nie veronderstel om ’n maandelikse inkomste te verskaf nie. Die bedrag behoort gebruik te word om skuld (soos ’n verbandlening) af te betaal, jou omgewing weens jou ongeskiktheid aan te pas of dit te belê vir jou toekoms.

Die enkelbedrag wat jy ontvang, word gewoonlik belastingvry uitbetaal, maar die versekeringspemies kan nie van belasting afgetrek word nie.

  • Beskerming teen die verlies van inkomste

Dit is nie vasgestelde premies nie, maar hulle hang af van jou beroep, jou inkomste, tot op watter ouderdom jy ’n inkomste wil ontvang, jou huidige gesondheidstatus en die maatskappy waar jy die versekering uitneem.

Beskerming teen ’n tydelike verlies van inkomste is nog ’n opsie. Dit moet jou gewoonlik dek in die geval van ’n ongeluk, ’n operasie of ander siekte wat jou tydelik ongeskik maak vir werk en dit is eintlik gemik op mense wat hul eie onderneming het. Hierdie dekking geld gewoonlik vir ’n maksimum van twee jaar.

Die goeie nuus is dat daar ’n belastingkorting op jou premies is. In die geval van voordele vir verlies aan inkomste kan die premies van jou belasting afgetrek word, maar die maandelikse uitbetalings van voordele is belasbaar. Jy het nie alleen die gemoedsrus wat met hierdie soort dekking gepaardgaan nie, maar daar is ook ’n welkome belastingvoordeel as jy nooit eis nie.

By die dekking vir permanente verlies aan inkomste word jy gewoonlik van die datum waarop jy ongeskik geword het, vergoed tot by jou aftreeouderdom (tussen 60 en 70 jaar). Jy kry elke maand sowat 75 persent van jou jongste belasbare inkomste.

Ongeskiktheidsdekking verskil nie veel van enige ander soort versekering nie. Dit is ’n voorsorgmaatreël wat jou teen finansiële skade beskerm as enigiets verkeerd sou loop, net soos motor- of brandversekering. Die enigste verskil is dat dit een van die belangrikste soorte dekking kan wees wat jy kry. Hoewel die verlies van ’n motor of huis geldelike swaarkry kan beteken, sal die verlies aan werkvermoë beslis tot finansiële ondergang lei.

Bron: John Cranke, PSG Konsult