Min gesinne het werklik genoeg geld om hul kinders se naskoolse studie te betaal.

En volgens Old Mutual se Spaar-en-beleggingsmonitor spaar net 17% van Suid-Afrikaners vir hul kinders se opvoeding. Lenings is wel beskikbaar, maar doen eers jou huiswerk deeglik.

Studielenings

Dis spesifiek vir tersiêre opvoeding en werk anders as gewone persoonlike lenings. Dit word hoofsaaklik deur groot banke soos Standard Bank, Nedbank, FNB en Absa aangebied. Leenbedrae wissel van R4 000 tot sowat R80 000 per jaar.

Jy moet aan die bank bewys jy is deur ’n tersiêre instelling met akkreditasie van die Suid-Afrikaanse Kwalifikasieowerheid aanvaar. Studielenings betaal gewoonlik jou rente- en administrasiegeld.

Wanneer jy klaar studeer het, moet jy die oorblywende kapitaalbedrag afbetaal, sê Philani Potwana van FNB Persoonlike Lenings. Dit word gewoonlik gedoen oor ’n tydperk wat in die kontrak uitgestippel word.

As die student nie self tydens sy studie die rente en fooie kan afbetaal nie, kan iemand dit namens hom doen. Dié mens is die borg en hoef nie die student se ouer of voog te wees nie.

Wat jy moet weet 

Gewoonlik is rente op studielenings laer as op ander skuld soos kredietkaarte en persoonlike lenings, sê Philani. Die basiese rentekoers vir studentelenings kan byvoorbeeld op 10,25% begin, maar persoonlike lenings op 12%.

Jou risikoprofiel bepaal jou rentekoers.

 • Omdat die borg die rente en diensgeld betaal terwyl die student opleiding ontvang, behoort die student ná hul studie minder skuld te hê.
 • Dit word toegestaan vir deeltydse en voltydse studie binne- en buitelands, sê Kimesh Naidu van Standard Bank.

Pasop! 

 • As jy jou studie opskop, kan van jou verwag word om die rente en kapitaal dadelik te betaal. Leer en slaag.
 • Vind uit wanneer jy moet begin betaal en doen dit getrou.

Persoonlike lenings

Dit is gewone korttermynlenings en nie spesifiek op studente gemik nie.

Wat jy moet weet 

 • Dit kan vir privaat kursusse gebruik word wat dalk nie deur die bank of Nasionale Finansiëlehulpskema vir Studente (NFHSS) erken word nie.

Pasop!

 • Rentekoerse op persoonlike lenings hang af van die lener se kredietprofiel, die bedrag en die leningstydperk. Dié lenings se rentekoerse is gewoonlik hoër as dié op studentelenings. Die maksimum rente word so uitgewerk: repokoers + 21%. Met die repokoers op 6,75% is dit 27,75%. 
 • Dié soort lening moet dadelik met rente terugbetaal word.
 • Pasop vir kredietverskaffers wat nie by die Nasionale Kredietreguleerder geregistreer is nie. Wanneer jy by hulle leen, het jy baie min wetlike beskerming teen onregverdige praktyke.

Hulpskema

Die NFHSS word deur die departement van hoër onderwys en opleiding gefinansier om lenings te gee aan behoeftige studente wat akademies kan presteer.

Vroeër is lenings toegestaan aan huishoudings met ’n inkomste van minder as R122 000 per jaar.

Vanjaar is dit uitgebrei na huishoudings wie se inkomste hoër is, maar steeds nie genoeg vir kinders se naskoolse studie nie.

Dis beskikbaar vir studie aan Suid-Afrikaanse universiteite en kolleges.

Wat jy moet weet ?

Altesaam 40% van dié lening kan in ’n beurs omgeskakel word. Nog meer van die lening kan omgeskakel word as jy akademies presteer.

 • Die skuld en rente hoef nie tydens studie terugbetaal te word nie. Dis gewoonlik eers terugbetaalbaar een jaar nadat die studie voltooi is en die student meer as ’n sekere bedrag per jaar verdien. Dan word dit terugbetaal oor ’n tydperk uitgestippel in jou kontrak.
 • Die rente word gesubsideer teen 80% van die repokoers. Die prima uitleenkoers is so 3,5% bo die repokoers. Gestel die prima koers is 10,25%, sal ’n NFHSS -gefinansierde student 5,6% rente op hul uitstaande leenbedrag betaal.

Pasop! 

 • As jy nie jou vakke slaag nie, kan die lening gestaak word. Jy sal ook die uitstaande bedrag moet terugbetaal.
 • Dit is steeds ’n lening waarvan die skuld opbou, en jy moet dit so gou moontlik delg. Wanneer jy met betalings agterstallig raak, kan jy ’n negatiewe kredietrekord kry.
R12,4 biljoen
 Soveel finansiële hulp het die NFHSS in 2016-’17 aan studente gegee.
60%
Soveel persent van studielenings is vir voor- en nagraadse studie aan universiteite in Suid-Afrika.*
40%
 Soveel persent van studie­lenings is vir studie aan kol­leges en instansies soos kuns-, sjef- en hotel­skole.*

*Syfers van FNB; NFHSS-jaarverslag 2017

Kry hier nog hulp
 1. Nasionale Finansiëlehulpskema vir Studente: www.nsfas.org.za.
 2. Kredietombudsman: 0861-66-28-37; www.creditombud.org.za
 3. Banke se webtuistes het inligting oor studentelenings.