Huiskoop is seker die grootste belegging wat baie mense maak. En soms kan daardie huisverband wat jy moet afbetaal soos ’n oorweldigende skuldlas voel.

Ons is gewoonlik maar net te bly om die minimum bedrag per maand te betaal en niks meer nie.

Is dit werklik die moeite werd om meer as die vasgestelde maandelikse paaiement te betaal?

Die antwoord is ja. Of jy nou R100 of R1 000 per maand ekstra betaal, jy sal jou huis vinniger afbetaal en dit sal jou minder kos.

As jy ’n huislening het, hang die verbandpaaiement af van die leningsbedrag, die tydperk waaroor jy terugbetaal en die rentekoers waarteen die bank geld aan jou leen. Die meeste lenings is oor 20 jaar, hoewel sommige finansiers ook 30 jaar toestaan.

Omdat jy oor so ’n lang tydperk rente betaal, betaal jy eindelik baie meer terug as die geldsom wat jy geleen het.

As jy byvoorbeeld ’n verband van R1 miljoen uitneem teen ’n rentekoers van 10,5%, sal jy oor 20 jaar sowat R 2,4 miljoen betaal. Die bykomende R1,4 miljoen is rente.

Kom ons kyk hoe jy daardie pyn kan verlig.

So werk jou paaiemente

Wanneer ’n nuwe huiseienaar sy verband begin afbetaal, word amper die hele paaiement gebruik om die rente op die leningsbedrag te delg.

Op ’n verband van R1 miljoen teen 10,5%, sal jou eerste paaiement byvoorbeeld R9 984 wees, waarvan R8 750 gebruik word om die rente op jou lening te betaal. Jy maak dan maar ’n duikie van nagenoeg R1 234 in die kapitaalbedrag van jou lening.

Maar as jy meer as die vereiste paaiement betaal, gebruik die bank gewoonlik die bykomende geld om jou hoofskuld minder te maak.

Jy betaal dus nie net af aan rente nie; daarom krimp die tydperk waaroor jy jou lening delg.

Hoe ekstra betalings help

Wanneer jy jou huislening gouer afbetaal, sal die totale rente wat jy op die verband betaal ook minder wees.

Hoe meer jy ekstra kan betaal, hoe vinniger kan jy die lening afbetaal en hoe kleiner is die totale bedrag wat die eiendom jou sal kos.

Gestel jy betaal R500 meer op die lening van R1 miljoen. Pleks van 20 jaar, sal jy die lening binne net meer as 17 jaar delg en die totale leningsbedrag met sowat R231 000 verminder.

R1,097 miljoen

Dit was die gemiddelde koopprys van huise landwyd in Maart vanjaar.

Bron: FNB-huisprysindeks

Maar selfs ’n klein bedrag kan ’n verskil maak. As jy maandeliks R150 meer op bogenoemde huisverband betaal, sal jou leningstydperk krimp tot 19 jaar pleks van 20. Jy sal dan sowat R80 000 minder op die totale lening betaal.

Die bykomende bedrag kan enige tyd inbetaal word, selfs saam met die debietorder, en sal steeds ’n verskil maak. Jy kan jou bank se huisleningsafdeling nader en vra om jou debietorder te verhoog.

Vra ook dat hulle presies aan jou verduidelik hoe die bykomen-de bedrag jou totale skuldbedrag sal kleiner maak – en die leningstermyn korter.

Eenmalige bydraes

Eenmalige bydraes, byvoorbeeld wanneer jy ’n bonus kry en daarvan by jou lening inbetaal, maak ook ’n verskil.

As jy net een keer R15 000 ekstra inbetaal op ’n lening van R1 miljoen (teen 10,5% rente oor 20 jaar), sal jy die eindelike afbetalingsbedrag met R101 000 verlaag. En jy sal omtrent ’n jaar minder terugbetaal aan die verband.

Toegangsrekenings

Toegangsrekenings staan ook bekend as fleksierekenings. Daarmee kan jy enige tyd ekstra geld op jou verband afbetaal om jou skuld te verminder.

Maar jy het ook toegang tot die geld wat jy bo en behalwe jou vereiste paaiementbedrag inbetaal het.

Wenk
 Sommige banke laat ’n mens toe om ekstra geld aanlyn uit jou tjek- of spaarrekening na jou huisverband oor te betaal.

Terwyl die ekstra geld in die huislening is, trek jy voordeel daaruit, want dit maak jou skuldbedrag kleiner en die rente wat jy verskuldig is minder. Maar wanneer jy die surplusgeld nodig kry, kan jy dit onttrek.

Baie huiseienaars spaar hul noodfonds in sulke rekenings. Maar as jy nie ’n toegangsrekening het nie, sal jy nie ekstra huisbetalings later kan onttrek nie.

Betaal vinniger af

Betaal jou jaarlikse bonus, belastingterugbetalings, geskenke en enige geld wat jy erf in jou verband in. Oorweeg die verkoop van ongewenste goedere vir kontant om in jou verband te plaas.

Kontak ons

Daar is aanlyn rekenaars op banke se webtuistes en byvoorbeeld Ooba wat presies vir jou bereken hoeveel jy kan bespaar as jy maandelikse of eenmalige ekstra betalings doen – gegrond op die bedrag wat jy wil inbetaal.

Stuur voorstelle en versoeke na geldsake@huisgenoot.com. E-posse sal sover moontlik in die rubriek beantwoord word en nie persoonlik nie.