Dit beteken dat skool- en studiekoste elke jaar meer toeneem as wat jy vir basiese goedere en dienste betaal.

Hier volg die gewildste opsies. 

1. BELASTINGVRYE SPAARPLANNE

Dis ’n baie gewilde manier om op langtermyn te spaar, en jy kan kies tussen verskeie spaarplanne soos bankspaarrekenings, vaste deposito’s en effektetrusts.

Al dié produkte is by banke, beleggingsmaatskappye en versekeraars te kry.

Hoe werk dit?

Die groot voordeel is dat jy geen dividend-, inkomste- of kapitaalwinsbelasting op die opbrengste hiervan betaal nie.

Hoe langer jy die geld belê en uitlos, hoe meer sal jy daaruit verdien. Belastingvrye spaarplanne is veral geskik vir langtermynbeleggings.

Wat moet ek weet?

 • Jy kan met net R250 per maand begin; of ’n eenmalige bedrag van rondom R10 000.
 • Die maksimum jaarlikse belastingvrye beleggingsbedrag is tans R36 000, en die leeftydlimiet per persoon is R500 000.
 • Die belegging behoort aan die kind, al betaal jy. Wanneer jou kind 18 word, kan hulle met die geld doen wat hulle wil.
 • Hoe toeganklik die belegging is, hang van die soort produk en diensverskaffer af. ’n Vaste deposito is byvoorbeeld vir ’n sekere tyd ontoeganklik. Effektetrustgeld kan gewoonlik binne 48 uur onttrek word.

Waarvoor moet ek oppas?

Sodra die bydraes die jaarlikse perk van R36 000 oorskry, sal dit met 40% belas word.

2. UITKEERPOLIS

Lewensversekeraars bied uitkeerpolisse vir opvoedingskoste en noem dit dikwels opleidingspaarplanne.

Hoe werk dit?

Die polisse word vir tydperke van vyf tot 15 jaar vasgemaak, afhangend van wanneer jy dit wil laat uitkeer.

Tydens die gekontrakteerde tydperk betaal jy vasgestelde maandelikse premies of ’n eenmalige enkelbedrag. Die geld word dan namens jou belê in bates soos aandele, kontant, eiendom en effekte wat volgens jou risikoprofiel gekies word.

Wat moet ek weet?

 • Jy kan so min as R250 per maand belê.
 • Belasting word tydens die kontraktydperk afgetrek. Daar is dus geen belasting op die finale uitkeerbedrag self nie.
 • Een voordeel is dat die polisse ’n premiekwytskelding gee met die dood of ongeskiktheid van die ouer. Dit beteken die versekeringsmaatskappy sal die premies vir die volle tydperk betaal tot dit uitkeer.
 • Dit kan belastingvoordele inhou vir hoë-inkomsteverdieners soos as jou rentevrystelling uitgeput is omdat dit teen ’n vasgemaakte koers van 30% belas word. Vra jou finansiële beplanner.
 • Toegang tot die beleggingsgeld voor die uitkeerdatum aanbreek, is beperk. As jy die geld regtig nodig het of nie meer kan bekostig om by te dra nie, kan boetes moontlik gehef word.

Waarvoor moet ek oppas?

Sekere uitkeerpolisse se fooie kan hoër wees as beleggings waar jy dieselfde opbrengsgroei kan kry. Dit hang van elke maatskappy se aanbod af. Vergelyk daarom die fooie en groei van verskillende produkte.

3. EFFEKTETRUSTS

Daar is baie soorte effektetrusts. Jou keuse sal afhang van hoe lank jy kan belê, en jou risikoprofiel.

Hoe werk dit?

Daar is verskeie effektetrusts wat daarop fokus om elke jaar die inflasiekoers met ’n sekere persentasie te klop. Elke maatskappy se produkte verskil, en so ook die fooie en opbrengs van elke belegging.

Jy moet dus na verskillendes kyk voor jy ’n besluit neem. ’n Finansiële beplanner kan jou hiermee help.

Wat moet ek weet?

 • Jy hoef nie die belegging vir ’n spesifieke tyd vas te maak nie, en jy kan jou bydraes staak sonder om boetes te betaal.
 • Jy het gewoonlik ’n keuse tussen maandelikse betalings van so min as R200 en ’n enkelbedrag.
 • Jy kan die belegging enige tyd onttrek.

Waarvoor moet ek oppas?

Omdat jy dit enige tyd kan onttrek, kan jy in die versoeking kom om dit vir iets anders as jou kind se opvoeding te gebruik.

WENK: Daar is verskeie effektetrusts wat daarop fokus om elke jaar die inflasiekoers te klop

4. IS DAAR ENIGE ALTERNATIEF?

 • Vind uit of jou werkgewer dalk enige opvoedingsvoordele vir kinders aanbied.
 • Sommige maatskappye sal byvoorbeeld ’n deel van jou kind se skoolgeld by spesifieke skole betaal.
 • Enige spaarplan of belegging moet pas by jou kort-, medium- of langtermyndoelwitte.
 • As jy vir ’n baba se tersiêre opleiding spaar, is dit ’n langtermyndoelwit. Jou beleggingsgeld moet meer groei as die inflasiekoers. Kry professionele raad.
Kry hier nog raad