As jy moet geld leen om addisionele uitgawes oor die feestyd te befonds, sal die bevondsingsopsie wat jy kies jou kontantvloei oor die volgende maande merkbaar beïnvloed. As jy, sê nou maar, R3,000 nodig het om die ekstra uitgawes van die feesseisoen te dek, is daar ’n paar opsies – betaaldaglening (een maand), korttermynlening (ses maande) of mediumtermynlening.  Elkeen het verskillende implikasies en as jy die verkeerde een kies, kan dit jou stewig op ’n trapmeul van skuld plaas.

"Is jy in ’n goeie posisie wees om die lening terug te betaal?"

Rayanne Jacobson, die HUB van Izwe Loans, sê: “Die eerste oorweging sal wees of jy in ’n goeie posisie sal wees om die lening terug te betaal. As jou begroting baie skraal is, is dit miskien wys om die vakansie, duur geskenke of ’n oordadige Kersete op die lange baan te skuif.”

Jou bedoelings mag nou wel goed wees, maar jou gesin sou liewer wou sien dat jou geldsake gesond moet wees en hulle behoort te verstaan dat jy sommige van hierdie uitgawes moet inkort.

As jy egter aan ’n lening dink, is dit noodsaaklik dat jy die finansiële gevolge oorweeg, ten einde volgende jaar in ’n sterker posisie te wees.

Hier is die drie scenario’s waarteenoor jy te staan gaan kom, met minder as ’n  maand oor voor die einde van die jaar 

Kom ons neem aan jy verdien ’n  netto salaris van R10,000 per maand en jy is in staat om elke maand R1,000 te spaar as besteebare inkomste, maar jy het nie die likiditeit vir ekstra onkoste gedurende die feesseisoen nie.

As ons die R3,000-lening wat jy nodig het as voorbeeld neem en die gemiddelde rentekoerse wat verskeie uitleners op hul webwerwe aandui, in gedagte hou, dan is daar aansienlike finansiële implikasies betreffende ’n betaaldaglening, ’n korttermynlening en ’n mediumtermynlening.

Eerste scenario

Jy sal, as jy na ’n betaaldag-uitlener gaan, R3,629 aan die einde van die maand moet opdok. Dit sal moontlik beteken dat jy nog ’n lening moet uitneem in die tweede maand, en ook in die daaropvolgende maande, aangesien jou besteebare inkomste van R1,000 nie die terugbetaling gaan dek nie.

Kom ons neem aan jy moet nog lenings uitneem om die gaping te vul, dan sal jy eers teen die sesde maand in ’n positiewe kontantposisie wees, en die akkumulatiewe koste van jou lening gaan moontlik op meer as R5,500 te staan kom.

Tweede scenario

Waar jy na ’n  korttermyn-uitlener gaan (gewoonlik ’n sesmaande-lening) sal ,jou paaiement ongeveer R740.16 wees, wat baie meer haalbaar is. Wat meer is, die totale koste van jou lening gaan ongeveer R4,441 beloop. As jy jou   besteebare inkomste van R1,000 in aanmerking neem, sal jy van die begin af in ’n netto kontantposisie van ongeveer R260 wees.

Derde scenario

Waar jy na ’n  mediumtermyn-uitlener gaan en ’n agtmaande-leentydperk kies, sal jou maandeliksse paaiement ’n baie meer bekostigbare R539.51 wees en jy sal ná agt maande slegs R4,316 moes terugbetaal.  Boonop sal jy elke maand in ’n netto kontantposisie van ongeveer R460 wees nadat jy die terugbetalingspaaiement op jou lening betaal het. Dit is duidelik die beste opsie, nie net wat jou totale onkoste betref nie, maar ook in terme van jou vermoë om genoeg geld gedurende die leentydperk te hê om vir ander uitgawes te betaal. Alhoewel dit voorkom asof die betaaldaglening die goedkoopste is, is dit die moeilikste een om in stand te hou en uiteindelik raak dit die duurste een wat jou op die trapmeul van skuld stoot.

"Die goedkoopste lening is nie altyd die goedkoopste nie. . . "

Nog iets om te oorweeg is dat, hoe meer betaaldaglenings jy aangaan, hoe skraler raak die kanse wat jy mag hê om vir ’n  lening op ’n langer termyn te kwalifiseer. “Kredietverskaffers kyk onder andere na ’n verbruiker se kredietrekords om sy/haar krediettelling/kredietstand vas te stel. Die moontlikheid bestaan dat gereelde en volgehoue gebruik van betaaldaglenings kan dui op die feit dat die verbruiker in ’n skuldstrik is en dat hy ’n groter risiko kan wees,” sê Rayanne.

Die sesmaande- en agtmaande-leningstermyne verseker dat jy nie te veel hooi op jou vurk neem nie en die terugbetalingsvoorwaardes gaan jou nie in ’n kontantvloei-knyptang plaas nie.

Jou vermoë om finansiële buigsaamheid, verantwoordelikheid en volwassenheid te kry word gestrem as jy betaaldaglenings aangaan, dus moet jy al die opsies – en die implikasies – mooi nagaan. Die goedkoopste lening blyk moontlik oor ’n paar maande nie die goedkoopste te wees nie.

Bron: News24